Nazwa kontrahenta na fakturze VAT, czyli jak prawidłowo wystawić fakturę VAT w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.

Często w praktyce naszego biura rachunkowego spotykamy się z pytaniem, jak prawidłowo na fakturze wpisać nazwę kontrahenta (lub wystawcy) będącego przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. Okazuje się, że wielu przedsiębiorców wpisuje jako kontrahenta (wystawcę) samą tylko nazwę, pod którą osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą.

Read More

Jak sporządzić PIT -11, gdy pracownik jest cudzoziemcem i nie posiada numeru PESEL.

Jeden z naszych Klientów, spółka zatrudniająca cudzoziemców, zwrócił się do nas z pytaniem, jak należy sporządzić informację PIT-11 za 2019 rok dla cudzoziemca, który nie posiada numeru PESEL. Spółka, jako płatnik, zobowiązana jest bowiem podać identyfikator podatkowy w informacji PIT-11.

Read More

Rozpocznij  własny biznes z ulgą…, czyli o ulgach dla nowych przedsiębiorców w opłacaniu składek ZUS

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to okres wielu wyzwań, również finansowych. Comiesięczne odprowadzanie składek do ZUS, zwłaszcza u początku drogi z własną firmą, może zniechęcić przedsiębiorcę. By tak się nie stało, dla osób, które dopiero zakładają swój biznes, są przewidziane ulgi w ZUS, z których można skorzystać po spełnieniu określonych kryteriów. Read More