Polityka prywatności

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Polityka Prywatności

  Pietkun Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. (dalej: „Kancelaria”) szanuje prawo do prywatności wszystkich osób korzystających z serwisu: www.pietkunkancelaria.pl oraz dba o ochronę ich danych osobowych. W tym celu Kancelaria wdrożyła rozwiązania techniczne oraz przyjęła niezbędne procedury prawne, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie działaniom mogącym ingerować w sferę prywatności Użytkowników.

  Niniejsza Polityka prywatności Kancelarii stanowi przyjęty przez Zarząd dokument określający zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu: www.pietkunkancelaria.pl.

  I.  [Definicje]

  1.  Serwis – serwis Kancelarii prowadzony pod adresem: www.pietkunkancelaria.pl;
  2.  Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
  3.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4.  Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

  II. [Administrator Danych Osobowych]

  1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie jest:

  Pietkun Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.
  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS.

  siedziba: ul. W. Węgorka 20 lok. 05 60 – 318 Poznań;
  nr KRS: 0000290021;
  nr NIP: 786-165-91-06.

  2. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych Użytkowników w sieci Internet.
  3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i/lub logowania.

  III. [Gromadzenie danych osobowych Użytkownika]

  1. Kancelaria gromadzi informacje o Użytkowniku wyłącznie:

  • a. poprzez formularz kontaktowy, do którego Użytkownik dobrowolnie wprowadza określone informacje (imię, nazwisko, telefon kontaktowy),
   b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Plików cookie wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

  2. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Kancelarię wyłącznie w celu:

  • a. odpowiedzi na zapytanie Użytkownika skierowane za pomocą formularza kontaktowego, w szczególności zapytanie dotyczące świadczonych przez Kancelarię usług oraz oferty współpracy,
   b. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas przeglądania (Pliki cookie),
   c. zebrania danych statystycznych mających na celu udoskonalenie Serwisu.

  3. W przypadku Plików cookies zakres informacji zbierany jest automatycznie i jest uzależniony od ustawień przeglądarki Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zakres informacji udostępnianych Kancelarii przez przeglądarkę.
  4. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym, ani przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe Użytkowników mogą być jednak przetwarzane przez upoważnione podmioty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

  IV. [Uprawnienia Użytkownika]

  1. Użytkownik ma prawo:

  • a. dostępu do danych,
   b. sprostowania danych,
   c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
   d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Kancelarii jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@pietkunkancelaria.pl