Zniesienie współwłasności

Jak przebiega zniesienie współwłasności nieruchomości?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 195 Kodeksu cywilnego współwłasność to sytuacja, kiedy prawo własności jednej i tej samej rzeczy przysługuje jednocześnie co najmniej dwóm osobom. Współwłasność może dotyczyć wielu aspektów codzienności i jest częstym zjawiskiem, zwłaszcza jeśli mowa o jedności przedmiotu. Najczęstszym powodem wystąpienia współwłasności jest zawarcie małżeństwa lub nabycie spadku. Jeśli strony dążą do zbycia prawa własności lub scedowania go na jedną osobę, mowa o zniesieniu współwłasności. Taka sytuacja często dotyczy nieruchomości.

Sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości

W Pietkun Kancelarii Rachunkowej niejednokrotnie spotykaliśmy się z koniecznością zniesienia współwłasności nieruchomości, która następowała np. w wyniku postępowania spadkowego. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli lub spadkobiercy współwłaściciela pod warunkiem, że uprawnienie to nie zostało wyłączone na okres pięciu lat w myśl art. 210 k.c. Częstym sposobem na uregulowanie takich sytuacji jest sądowe zniesienie współwłasności.

Proces ten może również przebiec polubownie, kiedy współwłaściciele dochodzą do porozumienia w kwestii wartości części nieruchomości i np. sprzedanie przysługujących im udziałów jednej osobie. Warto jednak nadmienić, że w przypadku nieruchomości, umowa zniesienia współwłasności musi mieć postać aktu notarialnego. Celem sporządzenia przez notariusza umowy, niezbędne są co do zasady następujące dokumenty:

  • tytuł prawny do nieruchomości (np. orzeczenie postępowania spadkowego),
  • aktualny odpis księgi wieczystej danej nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej.

Lista niezbędnych dokumentów może być dłuższa w zależności od złożoności konkretnej sprawy.

O czym należy pamiętać po zniesieniu współwłasności nieruchomości?

Pierwszym aspektem, o którym należy pamiętać są koszty. W przypadku polubownego rozwiązania sprawy, ograniczają się one jedynie do wynagrodzenia notariusza. Jeśli jednak o zniesieniu współwłasności nieruchomości orzeka sąd, do wydatków doliczyć należy koszt postępowania sądowego. Sporo zależy chociażby od faktu, czy współwłaściciele zgłaszają zgodny projekt zniesienia współwłasności czy też nie. W przypadku zgodnego projektu podziału nieruchomości koszty są niższe.

Innym obowiązkiem, o którym należy pamiętać przy zniesieniu współwłasności mieszkania lub domu jest wpisanie do księgi wieczystej zmian, jakie zaszły w związku z określonym sposobem zniesienia współwłasności. Dokonanie wpisu leży po stronie współwłaścicieli, gdyż wymaga złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego.

Wreszcie należy pamiętać również o kwestiach podatkowych. Umowa zniesienia współwłasności obarczona jest koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości rynkowej udziału.

W naszej kancelarii znajdziesz również pomoc prawną w zakresie umów zarządzania oraz prawa służebności.

 

Jak można znieść współwłasność nieruchomości?

Sprzedaż praw własności jednemu ze współwłaścicieli, czy znalezienie kupca na nieruchomość to nie jedyne metody zniesienia współwłasności. Alternatywą może być fizyczny podział nieruchomości, np. poprzez wydzielenie w budynku dwóch mieszkań, albo podział działki na dwie lub więcej. Przeszkodą może być jednak sytuacja, kiedy takie działanie wpłynęłoby w znaczącym stopniu na zmianę lub spadek wartości nieruchomości. W przypadku gruntów działka może okazać się zbyt mała, żeby podzielić ją np. na dwie działki budowlane.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00