Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Fakt ten wynika z konieczności rozliczenia umowy pod względem podatkowym i ubezpieczeniowym. Przychód z zawartej z pracownikiem umowy cywilnoprawnej jest podstawą do naliczenia podatku dochodowego oraz składek ZUSRozliczenie umów cywilnoprawnych zgodnie z obowiązującym prawem wymaga szerokiej wiedzy księgowej, podatkowej i prawnej, dlatego możesz to zadanie powierzyć naszym specjalistom. Dzięki temu my zajmiemy się sprawami formalnymi, a Ty możesz skupić się na rozwijaniu swojej firmy.

Rozliczenia umów
cywilnoprawnych przez biuro rachunkowe

Usługa rozliczania umów cywilnoprawnych przez nasze biuro obejmuje okresowe rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenie, umowa o dzieło lub kontrakt. Zajmujemy się naliczaniem podatku dochodowego oraz naliczaniem składek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prawem dotyczącym minimalnego wynagrodzenia oraz kosztów uzyskania przychodów.

Aby jeszcze bardziej odciążyć Twoją firmę, zajmujemy się również przygotowywaniem umów cywilnoprawnych dopasowanych do konkretnych osób lub sytuacji przedsiębiorstwa. Pod uwagę bierzemy nie tylko przepisy prawa pracy, ale również prawa cywilnego, praw autorskich oraz innych regulacji. Współpracując z naszym biurem rachunkowym w ramach rozliczania umów cywilnoprawnych, możesz liczyć na merytoryczne wsparcie radców prawnych, księgowych oraz specjalistów podatkowych.

Rozliczanie umów cywilnoprawnych – opodatkowanie ryczałtowe czy ogólne?

Pracodawca zawierający umowę cywilnoprawną z osobą niebędącą pracownikiem jego firmy powinien liczyć się z opodatkowaniem uzależnionym od kwoty należności określonej w umowie. Rozliczenie umów cywilnoprawnych może więc być bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Do wyboru są dwie opcje – ryczałt lub podatek na zasadach ogólnych.

Zryczałtowany podatek dochodowy to dobre rozwiązanie, kiedy wynagrodzenie określone w umowie nie przekracza kwoty 200 zł netto. Dzięki temu można obliczyć podatek w wysokości 17% od kwoty osiągniętego przychodu. W takim przypadku podczas rozliczenia umowy cywilnoprawnej wykonawca nie ma obowiązku wykazania osiągniętych z umów przychodów w rocznym zeznaniu PIT. Należy jednak pamiętać, że pracodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu, który nie jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu oraz składki ubezpieczeniowe.

Jeśli wynagrodzenie wykonawcy przekracza 200 zł netto, to należy przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, co zmniejsza kwotę netto umowy. Warto pamiętać, że pod uwagę brana jest tutaj kwota widniejąca na umowie, a nie wartość należności wypłaconych w konkretnym miesiącu, jeśli wynagrodzenie wypłacane jest ratalnie.

Naliczanie podatku dochodowego i rozliczanie umów cywilnoprawnych wygląda też inaczej w przypadku umów z wynagrodzeniem określonym stawką godzinową. W tym przypadku wartość wynagrodzenia określa się jako iloczyn przepracowanych przez pracownika godzin i ustalonej stawki za godzinę pracy. Opodatkowanie obliczane jest tutaj na zasadach ogólnych, ponieważ w umowie nie ma podanej kwoty wynagrodzenia, co wyklucza ryczałt.

Co to jest umowa cywilnoprawna?

Umowy cywilnoprawne to umowy regulowane przepisami Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Nie możemy zawierać ich zamiennie z umową o pracę, gdyż istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, chociażby w okolicznościach, w jakich odbywa się praca – osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej nie podlega przełożonemu tak, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę, a także nie ma obowiązku stawiania się do pracy w godzinie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Do umów cywilnoprawnych należy umowa zlecenia i umowa o dzieło. Pracodawca, który powinien zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, a zawiera umowę cywilnoprawną, popełnia wykroczenie, za które może zostać ukarany. Grzywna w tego rodzaju przypadkach zwykle wynosi od 1 tys. do nawet 30 tys. zł, a wszelkie próby tłumaczenia się nieznajomością przepisów prawnych nie będą usprawiedliwieniem. Jeżeli więc nie masz pewności, jaki rodzaj umowy powinien być zawarty z pracownikiem, lepiej zadaj pytanie naszym ekspertom.

Umowy cywilnoprawne – dla kogo?

Umowę o dzieło może zawrzeć osoba, która zobowiązuje się do wykonania pracy zakończonej konkretnym rezultatem, np. powstaniem utworu czy tekstu. Wynik pracy powinien zostać szczegółowo określony w umowie, aby uniknąć nieporozumień. Trzeba pamiętać, że tego typu umowy cywilnoprawne nie są objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, chyba że strony mają podpisaną również umowę o pracę lub w ramach umowy o dzieło wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy. Jednak i od tej reguły występują wyjątki – składek nie odprowadza się, gdy pracownik prowadzi działalność gospodarczą o profilu zbieżnym z pracą, którą ma wykonać w ramach umowy o dzieło.

Umowa zlecenie obejmuje produkt bądź usługę, którą zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać w określonych ramach czasowych, ale nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt pracy. Od tego typu umowy cywilnoprawnej trzeba odprowadzić składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, chyba że zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia, czyli np. wykonuje pracę na rzecz innego zleceniodawcy i otrzymuje z niej wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego.

Umowy cywilnoprawne a podatek

Rozliczanie umów cywilnoprawnych może przysporzyć wiele trudności osobie, która słabo orientuje się w przepisach podatkowych. Trzeba pamiętać o kilku zasadach. Jedna z ważniejszych dotyczy rozliczania zwykłych umów o dzieło i umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich. W pierwszym przypadku koszt uzyskania przychodu wynosi 20%, w drugim – 50%. W praktyce oznacza to, że obowiązkowy podatek dochodowy w wysokości 18% zostanie odprowadzony od 80% lub jedynie od 50% całości zarobionej kwoty.

Rozliczanie umów cywilnoprawnych – sprawdź zakres naszych usług

Zatrudnianie osobnego pracownika, który zajmowałby się rozliczaniem i przygotowywaniem umów cywilnoprawnych w Twojej firmie jest nieopłacalne i poszukujesz biura, któremu możesz powierzyć to zadanie? A może masz wątpliwości, czy firmowy dział kadr prawidłowo wypełnia zadania związane z rozliczaniem umów cywilnoprawnych? Umów się z nami na konsultację.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00