Zakładanie oddziałów spółek

Utworzenie oddziału spółki - o czym warto wiedzieć?

Rozwój firmy często łączy się z koniecznością utworzenia oddziału spółki, który pozwoli zwiększyć zasięg działalności lub odpowiedzieć na wzmożone zainteresowanie ze strony klientów. Zanim jednak zdecydujemy się na utworzenie oddziału, warto rozeznać się w obowiązujących przepisach prawa. Ważna jest chociażby różnica między definicją oddziału spółki, dodatkowym adresem czy też filią przedsiębiorstwa. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej pomożemy Państwu wybrać optymalne rozwiązania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Czym jest oddział spółki?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie jak założyć oddział spółki, warto określić, czym właściwie jest. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za oddział spółki uznaje się wyraźnie wyodrębnioną organizacyjnie część działalności spółki wykonywaną poza siedzibą spółki lub głównym miejscem wykonywania działalności. Status samodzielności jest w tym przypadku kluczowy, gdyż pozwala właściwie zdefiniować oddział. Jeśli zatem jedna z gałęzi prowadzonej działalności, np. z racji wymogów technicznych wykonywana jest w innym miejscu, mowa jedynie o dodatkowym adresie. Niemniej obie formy należy zgłosić do do urzędu skarbowego na druku NIP-8.

W praktyce magazyny, parkingi a nawet hurtownie często nie są uznawane za oddziały, gdyż nie są samodzielne, wobec czego nie spełniają określonych warunków. Inaczej jest w przypadku np. sklepów, które często z prawnego punktu widzenia stanowią oddziały spółki.

Oddział, przedstawicielstwo oraz filia przedsiębiorstwa

Filia przedsiębiorstwa nie jest zdefiniowana przez żaden akt prawny, a jej definicja jest wyłącznie zwyczajowa. Takim mianem określa się przeważnie placówkę zależną i połączoną statutowo i organizacyjnie z przedsiębiorstwem macierzystym, mającą jednak własną strukturę i prowadzącą określoną działalność. Z kolei w orzecznictwie filia często bywa synonimem dla oddziału i oznacza głównie placówki dystrybucyjne, czy też związane z promocją macierzystej firmy.

Przedstawicielstwo natomiast odnosi się przede wszystkim do placówek zagranicznych. Definicję przedstawicielstwa znajdziemy w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przedstawicielstw prawo stawia mniejsze wymagania, a jednym z nich jest dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jak utworzyć oddział spółki z o.o.?

Ponieważ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należą do najbardziej powszechnych w Polsce, informacje na temat zakładania oddziału spółki prezentujemy na przykładzie tej spółki kapitałowej. Cały proces powinien zacząć się na poziomie umowy spółki, gdzie umieszcza się zapisy dotyczące utworzenia oddziału. Wymagana jest do tego uchwała zarządu lub uchwała zgromadzenia wspólników. Kolejny krok to dokonanie wpisu w KRS. Tutaj jednak niezbędny jest szereg dokumentów, wśród których najważniejsza jest uchwała Zarządu o ustanowieniu oddziału.

W przypadku innych rodzajów spółek, cały proces przebiega podobnie, jednak żeby nie popełnić błędów, warto skonsultować się z Pietkun Kancelarią Rachunkową, w której oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania oraz prowadzenia spółek i ich oddziałów.

Skorzystaj z naszej pomocy prawnej również w  zakresie zakładania spółek i połączenia spółek.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00