Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń – skutecznie pomagamy odzyskać środki finansowe

Dochodzenie roszczeń jest prawem każdego przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiązał się z uregulowania zobowiązań finansowych lub gdy majątek został niesłusznie zajęty. Powierzając to zadanie naszej kancelarii, zyskają Państwo pewność szybkiego i satysfakcjonującego przebiegu sprawy.

Dochodzenie roszczeń – jak wygląda i komu przysługuje?

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka. Może być nim np. nieuczciwy kontrahent, który nie reguluje w terminie swoich zobowiązań. Takie zachowanie negatywnie wpływa na dalsze funkcjonowanie firmy, szczególnie jeśli nieopłacone faktury opiewają na dużą kwotę, Standardowe działania windykacyjne nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek, dlatego czasem konieczne jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym przed sądem. Kolejnym problemem może być nierzetelna firma ubezpieczeniowa, która z różnych przyczyn nie chce uznać szkody i wypłacić klientowi należnych środków finansowych. Konieczne jest wtedy dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela.

Inną, równie kłopotliwą sytuacją, jaka może spotkać przedsiębiorcę, jest zajęcie jego mienia np. przez urząd skarbowy na poczet nieopłaconych kar lub jako majątek w domniemaniu pochodzący z przestępstwa. Samodzielne dochodzenie swoich racji przed sądem może być czasochłonne i bardzo stresujące.

Jak działamy?

Procesy dotyczące dochodzenia roszczeń pieniężnych zazwyczaj są skomplikowane, dlatego wszystkim naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie. Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy, szczegółowo się z nią zapoznając i proponując najlepszą strategię działania. W ramach pomocy proponujemy:

W razie konieczności przygotowujemy również odwołania. Przez cały czas dochodzenia roszczeń jesteśmy w stałym kontakcie z klientem, by na bieżąco informować go o poczynionych postępach.

Dochodzenie roszczeń, a okres przedawnienia

W myśl polskiego prawa każde roszczenie majątkowe może ulec przedawnieniu. Z tego względu tak ważne jest świadome i szybkie działanie, które temu zapobiegnie. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się już po upływie 3 lat. Zdarza się jednak, że na mocy przepisów szczególnych ten okres może być jeszcze krótszy i obejmować np. jedynie rok. Dotyczy to chociażby roszczeń powstałych na podstawie podpisania umowy przedwstępnej. Specjaliści zatrudnieni w naszej kancelarii pomogą podjąć najlepsze działania, które pozwolą na przerwanie biegu terminu przedawnienia i skuteczne dochodzenie roszczeń.

Nasze wieloletnie doświadczenie poparte jest wieloma zakończonymi sukcesem sprawami oraz odzyskanymi majątkami naszych klientów. 

Potrzebujesz innej porady podatkowej lub pomocy prawnej? Sprawdź takie usługi jak:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00