Sprawozdawczość finansowa

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Sprawozdawczość finansowa - kompleksowe wsparcie dla Twojego biznesu

  Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia księgowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Są one doskonałym źródłem rzetelnych informacji dla urzędów, ale też dla samego właściciela. Sprawozdawczość finansowa w sposób przejrzysty obrazuje sytuację finansową firmy, decydując o jej wiarygodności i podejmowanych działaniach biznesowych. Nasze biuro rachunkowe z Poznania zajmuje się sporządzaniem sprawozdań finansowych, które przygotowujemy zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

  Sprawozdawczość finansowa - co to jest?

  Dobrze prowadzona sprawozdawczość finansowa wykorzystywana jest zarówno przez samo przedsiębiorstwo, jak i organy zewnętrzne. W praktyce stanowi ona zbiór informacji na temat działalności firmy z wykorzystaniem sprawozdań finansowych.


  Do przygotowania sprawozdania finansowego zobowiązane są określone prawnie podmioty prowadzące księgi rachunkowe. W praktyce sprawozdawczość finansowa ma w sposób uporządkowany przedstawić informacje związane z sytuacją finansową jednostki gospodarczej oraz wykonywanych przez nią transakcji.

  Sprawozdawczość finansowa – regulacje prawne

  Zasady sprawozdawczości finansowej określane są przez Ustawę o rachunkowości, a także krajowe i międzynarodowe standardy. Na gruncie międzynarodowym uznawane są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Są one istotne z punktu widzenia określenia zasad i metod rachunkowości stosowanych globalnie.


  Sprawozdawczość finansowa to narzędzie niezbędne do wykonywania analiz finansowych przed podjęciem ważnej decyzji biznesowej. W związku z tym międzynarodowe regulacje w tym zakresie wymagały ujednolicenia. Mimo wielu prób uporządkowania zasad sprawozdawczości finansowej i rachunkowości w różnych krajach, kwestia ta wciąż pozostaje otwarta.

  Najważniejsze elementy sprawozdań finansowych

  Prawidłowo przygotowane sprawozdanie finansowe powinno składać się z najważniejszych elementów, wśród których wyróżnia się:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • dane uzupełniające bilans i rachunek zysku i strat,
  • rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
  • zestawienie zmian w funduszu własnym.
  • rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
  • zestawienie zmian w funduszu własnym.

  Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

  Przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdań finansowych w ściśle określonym terminie. Obowiązują ich również określone zasady i wzory dokumentów, które przewidziane są w regulacjach prawnych.

   

  Sprawozdawczość finansowa przygotowywana przez nasze biuro rachunkowe z Poznania obejmuje zestawienia liczbowe w postaci wypełnionych formularzy, raportów i meldunków. Mogą być one przekazane zewnętrznie na potrzeby wymagań urzędowych. Wśród jednostek, których dokumentacja może być sprawdzona przez biegłych rewidentów, znajdują się:

   

  • podmioty zobowiązane prawnie do przedstawiania sprawozdań finansowych, takie jak spółki akcyjne, banki i zakłady ubezpieczeniowe,
  • podmioty spełniające przynajmniej dwa z wymienionych warunków:
   • Firmy zatrudniające średniorocznie minimum 50 pracowników.
   • Suma aktywów bilansu na poziomie co najmniej 2,5 mln euro w polskich złotych na koniec roku obrotowego. 
   • Przychód netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w wysokości co najmniej 5 mln euro w polskich złotych.

  Sprawozdanie finansowe  – biuro rachunkowe z Poznania

  Przygotowanie sprawozdania finansowego wymaga zaawansowanej wiedzy księgowej, która podlega ciągłej aktualizacji. Warto więc skorzystać ze wsparcia doświadczonego biura rachunkowego. Nasi specjaliści cieszą się dużym uznaniem wśród wielu Klientów z Poznania. Dołącz do ich grona i postaw na sprawdzoną sprawozdawczość finansową w swoim mieście. W jej zakresie oferujemy:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00