Poznaj usługi naszego biura rachunkowego

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) stanowi uproszczony system ewidencyjny, który służy do ujmowania operacji gospodarczych. Ten rodzaj ewidencji prowadzą co do zasady osoby fizyczne kierujące indywidualną działalnością gospodarczą, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne oraz spółki partnerskie.

Pietkun Kancelaria Rachunkowa świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nasze biuro oferuje zatem pomoc w wyborze formy prawnej kierowanej działalności, w tym pomoc w rejestracji działalności. Dodatkowo naszym przyszłym Klientom oferujemy doradztwo w wyborze najbardziej optymalnej formy opodatkowania z punktu widzenia wybranej formy realizowanej działalności.

 

Nasze usługi – prowadzenie KPiR

Usługi w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmują w szczególności:

  • księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenie dokumentacji dla rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie  i wysyłanie wymaganych deklaracji podatkowych tego podatku ( KPiR, PIT-5 );
  • sporządzanie i wysyłanie plików jpk;
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego;
  • sporządzanie analiz dla potrzeb banków;
  • wyprowadzanie zaległości;
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, w tym w toku prowadzonych kontroli.

Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.