Jednolite zezwolenie dla cudzoziemców – legalizacja pobytu i pracy

Obcokrajowcy planujący pobyt oraz prace na terytorium Polski, muszą zadbać o nabycie odpowiedniego zezwolenia. Jedną z możliwości jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wiemy, że dopełnienie tego typu formalności bywa kłopotliwe i czasochłonne, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc zarówno cudzoziemcom, jak i zatrudniającym ich przedsiębiorcom.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek?

Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest osobom, które planują podjęcie pracy w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lecz krótszy niż 3 lata lub obecnie pracującym na podstawie czasowego pozwolenia, którego termin dobiega końca.

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu oraz skompletowanie dokumentacji. Do niezbędnych dokumentów należą:

  • prawidłowo wypełniony wniosek o jednolite zezwolenie,
  • załącznik potwierdzający cel pobytu w Polsce, posiadanie źródła dochodu oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dokument potwierdzający aktualne miejsce zamieszkania w Polsce,
  • komplet fotografii.

Konieczne jest również wniesienie opłaty, a w niektórych przypadkach także informacja od starosty. Kompletowanie dokumentacji może być czasochłonne oraz stresujące, szczególnie gdy pojawia się bariera językowa oraz nieznajomość obowiązujących przepisów prawa.

 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – jak pomagamy?

Nasza kancelaria rachunkowa oferuje kompleksową obsługę spraw związanych z legalizacją pobytu oraz zatrudnienia. Posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz duże doświadczenie w tej dziedzinie, dzięki czemu zapewniamy specjalistyczne doradztwo oraz pomoc nawet w skomplikowanych sprawach.

W kwestii jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zapewniamy:

  •  dokładną analizę sytuacji oraz umówienie jej z klientem,
  • pomoc w skompletowaniu dokumentacji zawierającej potwierdzenie miejsca zamieszkania lub tymczasowego zameldowania, rodzaj dochodu, cel pobyt oraz posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • przygotowanie wniosku na jednolite zezwolenie (pobyt czasowy i pracę), a w razie potrzeby również dostarczenie go do urzędu oraz niezbędnych załączników,
  • pełną informację o kosztach.

 

Oferujemy profesjonalną pomoc również w sytuacjach, gdy wniosek o jednolite zezwolenie został odrzucony lub zezwolenie na pobyt i pracę cofnięto.

 Wieloletnie doświadczenie pomaga nam w nadawaniu korzystnego dla klienta przebiegu nawet zawiłym sprawom. Zaufało nam wielu klientów, starających się o legalizację zatrudnienia w Polsce, co jest dla nas powodem do dumy. Liczymy na to, że uda nam się pomóc również Tobie. 

 

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.