Likwidacja spółki

Ostatni etap firmy, czyli likwidacja spółki

Powody, które doprowadziły do likwidacji spółki mogą mieć różne źródło, nie zawsze negatywne. Bez względu na przyczyny, likwidacja spółki to niezmiennie ostatni etap działalności firmy. Prowadzenie jej do samego końca wiąże się z odpowiedzialnością, dlatego warto wiedzieć, jak zgodnie z literą prawa zlikwidować spółkę i zakończyć jej istnienie. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które jest pomocne w procesie likwidacji spółki.

Na czym polega wsparcie w likwidacji spółki?

Przeprowadzenie wspólników przez proces likwidacji spółki komandytowej, czy innej formy prawnej prowadzonej działalności może przebiec sprawnie i możliwie jak najszybciej. Nierzadko wymaga to jednak odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z zakończeniem funkcjonowania podmiotu. 

Do najważniejszych etapów likwidacji spółki należą m.in.:

 • dokładna analiza finansowa oraz prawna firmowych dokumentów. Jest to szczególnie istotny etap, gdyż można dzięki temu rozstrzygnąć, czy spółka nadaje się do procedury likwidacyjnej bez przeprowadzania upadłości,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji, w tym sprawozdań finansowych,
 • wyznaczenie likwidatora, który będzie reprezentował spółkę w toku likwidacji,
 • uregulowanie wierzytelności, a także spieniężenie majątku spółki,
 • dokonanie rozliczeń z US i ZUS,
 • wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS.

Jak widać cały proces może być długotrwały, a w zależności od kondycji spółki, poszczególne etapy mogą być jedynie formalnością bądź niemałym wyzwaniem. Dlatego warto zdać się na pomoc profesjonalistów, których znajdą Państwo w naszej Kancelarii.

Likwidacja spółki z o.o. krok po kroku

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma prawna spośród wszystkich spółek podlegających przepisom prawa spółek handlowych. Dlatego proces likwidacji spółki z o.o. będzie reprezentatywnym przykładem tego, jak przebiega całe przedsięwzięcie.

Aby skutecznie przeprowadzić likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na początku warto zapoznać się z treścią art. 270 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i wiedzieć, na jakiej podstawie można rozwiązać spółkę. Wylicza się tu takie powody jak:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • rozwiązanie na podstawie uchwały wspólników, którzy zamykają działalność lub przenoszą ją za granicę,
 • ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa,
 • inne przyczyny przewidziane w prawie.

Zakładając, że likwidacja spółki z o.o. przebiega dobrowolnie przy zgodzie wspólników, proces ten zakłada następujące kroki:

 • podjęcie uchwały przez wspólników w sprawie likwidacji spółki,
 • wskazanie w uchwale likwidatorów, reprezentujących spółkę w likwidacji,
 • uzupełnienie formularzy KRS i zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki do KRS,
 • ogłoszenie likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) i wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności,
 • realizacja podpisanych wcześniej umów oraz uregulowanie wierzytelności,
 • sprzedaż majątku firmy,
 • zgłoszenie do KRS zakończenia likwidacji i wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Dodatkowe obowiązki związane z zamknięciem spółki

Pozostałe obowiązki wspólników, o których warto wiedzieć dotyczą m.in. urzędu skarbowego. Po likwidacji likwidatorzy muszą chociażby poinformować urząd skarbowy o zmianie danych spółki i dodaniu słów „w likwidacji” – na formularzu NIP-8, zaktualizować dane poprzez wypełnienie formularza VAT-R, a także przekazać do urzędu skarbowego odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Z kolei po wykreśleniu spółki z KRS należ także wyrejestrować płatnika składek za zatrudnionych pracowników na formularzu NIP-8 oraz zgłosić zakończenie działalności podlegającej opodatkowaniu VAT na formularzu VAT-Z. Na każdym etapie działania spółki mogą Państwo liczyć na wsparcie Pietkun Kancelarii Rachunkowej. Zapraszamy do współpracy.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00