Prawo

Prawo kontraktowe i umowy handlowe – co należy o nich wiedzieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność zawierania różnorodnych umów. Sposób ich sporządzenia może mieć ogromny wpływ na późniejszą współpracę pomiędzy podmiotami, a nawet na kondycję finansową firmy. Oferowane przez nas profesjonalne doradztwo to najlepszy sposób na uniknięcie problemów i satysfakcjonującą współpracę.

 

Czym jest prawo kontraktowe – definicja

W polskim prawie cywilnym pojawia się bardzo szczegółowa klasyfikacja umów. Różnią się od siebie nie tylko formą, ale również sposobem zawierania czy interpretacji. Jest ich tak wiele, że osobie, która nie posiada specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, trudno byłoby je właściwie rozróżnić. Prowadzenie firmy w dużej mierze polega jednak na zawieraniu różnorodnych kontraktów. To one pozwalają na stały rozwój, poszerzanie zakresu działalności, pozyskiwanie nowych klientów itp.

Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności staje przed koniecznością skonstruowania lub podpisania przynajmniej kilku z poniżej wymienionych umów:

  • umowa najmu powierzchni biurowej lub magazynowej,
  • umowa dzierżawy, leasingu lub najmu sprzętu,
  • umowa o pracę,
  • umowa dostawy,
  • umowa licencyjna, dotycząca wykorzystywania znaku handlowego (np. w przypadku franchisingu).

Umowa handlowa może być zawierana w obrocie profesjonalnym, czyli pomiędzy dwoma (lub więcej) firmami, albo w obrocie konsumenckim – pomiędzy firmą a osobą prywatną.

Aby posiadały one właściwą formę i zawierały wszystkie niezbędne zapisy, konieczna jest znajomość polskiego prawa kontraktowego lub skorzystanie z profesjonalnych usług.

 

Powierz swoje umowy handlowe specjalistom

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie prawa kontraktowego. Zależy nam na tym, aby nasza działalność przynosiła korzyści obsługiwanym przez nas firmom i była zgodna z celami przedsiębiorców. W zakresie prawa kontraktowego zajmujemy się m.in.:

  •          profesjonalnym sporządzeniem różnorodnych umów, również umów handlowych,
  •          oceną istniejących umów pod kątem przyszłych skutków podatkowych,
  •          wsparciem podczas negocjacji z kontrahentami i partnerami biznesowymi,
  •         sporządzaniem specjalistycznych opinii oraz analiz prawnych umów.

Sprawdzamy, czy kontrakty są właściwie skonstruowane, zawierają wszelkie niezbędne zapisy i są wolne od niebezpiecznych kruczków prawnych, które mogłyby się wiązać np. z niepożądaną odpowiedzialnością finansową. Doradzamy najkorzystniejsze rozwiązania, które umożliwią dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się również w europejskim prawie kontraktowym, dzięki czemu służymy radą i pomocą w kwestiach związanych z konstruowaniem oraz podpisywaniem umów z zagranicznymi kontrahentami. Pozwala to na bezpieczne prowadzenie działalności w innych krajach. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na zdobycie pozycji lidera na rynku oraz cieszenie się dobrymi opiniami wśród klientów.

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.