Sporządzenie rocznej deklaracji CIT-8

Sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8 - kompleksowa pomoc dla Twojego biznesu

Rozliczenie roczne CIT-8 to obowiązek przedsiębiorców podlegających podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Niezbędną dokumentację należy przesłać do urzędu w wersji elektronicznej poprzez system e-Deklaracje CIT. Jako Kancelaria Rachunkowa o wieloletnim doświadczeniu wspomagamy naszych Klientów w dopełnieniu wszystkich formalności we wskazanym terminie.

Kto składa rozliczenie roczne CIT-8?

Do sporządzenia rocznej deklaracji CIT-8 zobowiązane są:

  • osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia oraz spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli znajdujące się na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyłączeniem podmiotów bez osobowości prawnej, np. jak wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie niż Polska,  jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Wymienieni podatnicy CIT po zakończeniu roku podatkowego zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty – rozliczenie roczne CIT-8.

 

Jako dochód traktowana jest nadwyżka przychodu nad kosztami od jego uzyskania w danym roku podatkowym. O stracie mówimy natomiast, kiedy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu są wyższe niż przychód.

Rozliczenie CIT – zapłata podatku i zaliczki

Zeznanie roczne osób prawnych CIT-8 polega na sporządzeniu i wysłaniu stosownej deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz zapłaceniu podatku należnego, który wynika z wypełnionego rozliczenia. Jeśli w danych okresie rozliczeniowym przedsiębiorstwo nie wygenerowało przychodów i nie poniosło kosztów, również ma obowiązek złożenia deklaracji. Określa się ja jako tzw. zerowy CIT-8.

Podatek należy uregulować w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującym po roku podatkowym. Jeśli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, to termin złożenia CIT-8 przypada na 31 marca.

W ciągu roku podatkowego natomiast do 20 dnia każdego miesiąca spółka zobowiązana jest do wpłacania zaliczek na podatek CIT. Dodatkowo istnieje możliwości skorzystania z zaliczek kwartalnych. Termin zapłaty zaliczki upływa w tym przypadku 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który uiszczana jest zaliczka.

Zeznanie roczne osób prawnych CIT-8 – jak złożyć?

Sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8 w wymaganej wersji elektronicznej jest możliwe poprzez system informatyczny e-Deklaracje CIT. Złożenie dokumentu wymaga podpisania podpisem kwalifikowanym. Niestety zeznanie CIT-8 nie może być podpisywane poprzez Profil Zaufany. Nie da go się też wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do złożenia rozliczenia rocznego CIT-8 w tradycyjnej wersji papierowej upoważnieni są jedynie podatnicy CIT, którzy w danym roku podatkowym:

  • osiągnęli wyłącznie dochód zwolniony od podatku,
  • nie zatrudniają pracowników,
  • nie zatrudniają zleceniobiorców.

Co istotne, sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8 przez pełnomocnika jest możliwe tylko, jeśli zostanie on do tego upoważniony. Pracownicy naszej Kancelarii Podatkowej z Poznania przygotowują i przesyłają zeznania roczne osób prawnych CIT-8 w ich imieniu. 

Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, zgłoś się po pomoc do zaufanych ekspertów. Nasi pracownicy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę oraz mają wieloletnie doświadczenie w branży. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja i rozliczenia podatkowe trafią w najlepsze ręce.

Deklaracja CIT – to musisz wiedzieć

Co to jest CIT? Jest to podatek dochodowy, którego płatnikami są osoby prawne. Tak jak osoby fizyczne co roku zobowiązane są do składania deklaracji podatkowej, w której informują o wysokości osiągniętego dochodu, tak samo płatnicy CIT zobowiązani są do składania deklaracji CIT 8. Wraz ze wspomnianą deklaracją konieczne jest złożenie sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, a w ciągu pół roku od dnia bilansowego – sprawozdania finansowego. W kancelarii Pietkun możemy przygotować i złożyć w Twoim imieniu wszelkie dokumenty związane z rozliczeniem podatku CIT.

Szczególnym rodzajem deklaracji CIT jest deklaracja CIT-8e. To zeznanie informujące o wysokości osiągniętego dochodu oraz należnego ryczałtu od dochodów, składane przez podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Sposób opodatkowania, w ramach którego obowiązuje wspomniany formularz, określany jest jako tzw. estoński CIT. Projekt „Polskiego Ładu” w znacznym stopniu zaktualizował jego zasady, dlatego wypełnienie CIT-8e najlepiej powierzyć osobie dobrze zorientowanej w najnowszych zmianach. W kancelarii Pietkun obsługujemy wielu klientów rozliczających się w ten sposób.

Roczna deklaracja CIT – najważniejsze informacje

Wiele pytań może pojawić się w kwestii rocznego rozliczenia CIT stowarzyszenia lub fundacji. Odpowiedzi na nie dostarcza przede wszystkim art. 17 ust. 1 pkt ustawy o CIT. Zgodnie z nim, zwolnione z opodatkowania są dochody przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe, np. działalność naukową, kulturalną czy też związaną z ochroną środowiska. Co ważne, nie ma przy tym znaczenia źródło dochodu. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, a stowarzyszenie lub fundacja ma prawo skorzystać ze wspomnianego zwolnienia, o ile w statucie odpowiednio określi przedmiot swojej działalności. Nasi specjaliści chętnie przeanalizują zapisy statutu i w razie potrzeby pomogą w ich modyfikacji.

Mimo tego, że formularz CIT 8 złożony został do urzędu, podatnik ma obowiązek przechowywania jego kopii przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w jakim powstał obowiązek podatkowy. Wraz z formularzem należy przechowywać także inne dokumenty potwierdzające jego złożenie, np. potwierdzenie nadania listu poleconego. Deklaracje sporządzone przez naszych specjalistów na życzenie klienta mogą być bezpiecznie przechowywane w naszych archiwach.

Do kiedy rozliczenie CIT

Zgodnie z ustawą, deklaracja CIT powinna zostać złożona najpóźniej ostatniego dnia marca. Zdarza się jednak, że czas, do kiedy rozliczenie CIT musi być dokonane, zostaje przedłużony. W 2022 roku termin sprawozdawczy CIT upływał wraz z końcem czerwca. Warto zatem sprawdzać bieżące ogłoszenia Ministerstwa Finansów oraz przestrzegać narzuconych terminów, gdyż spóźnienie się ze złożeniem deklaracji podatkowej zgodnie z przepisami uznawane jest jako wykroczenie skarbowe, za popełnienie którego na podatnika nakładana jest kara grzywny. Kara grozi również w przypadku podania w zeznaniu nieprawdziwych informacji, dlatego najlepiej, by zostało ono przygotowane przez specjalistę.

Podatnik, który nie złożył deklaracji CIT w terminie, ma możliwość złożenia tzw. czynnego żalu. To dokument, w którym informuje on o swoim uchybieniu i wyraża chęć jego naprawy. Do czynnego żalu od razu dołącza się zaległą deklarację. Dzięki takiemu postąpieniu podatnik prawdopodobnie uniknie kary finansowej, choć będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w terminie narzuconym przez urząd. Umknął Ci termin na złożenie formularza CIT i potrzebujesz pomocy w sporządzeniu czynnego żalu? Zgłoś się do nas.

Roczna deklaracja CIT – sprawdź nasze usługi

Wolisz skupić się na ważniejszych zadaniach, niż myślenie o tym do kiedy rozliczenie CIT należy dokonać i jak to zrobić? Nasza pomoc będzie dla Ciebie dużym wsparciem. Aby podjąć współpracę z kancelarią rachunkową Pietkun, wcale nie musisz zamieszkiwać na terenie Poznania lub okolic – możemy prowadzić współpracę w formie zdalnej. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00