Sporządzenie rocznej deklaracji CIT-8

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8 - kompleksowa pomoc dla Twojego biznesu

  Rozliczenie roczne CIT-8 to obowiązek przedsiębiorców podlegających podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Niezbędną dokumentację należy przesłać do urzędu w wersji elektronicznej poprzez system e-Deklaracje CIT. Jako Kancelaria Rachunkowa o wieloletnim doświadczeniu wspomagamy naszych Klientów w dopełnieniu wszystkich formalności we wskazanym terminie.

  Kto składa rozliczenie roczne CIT-8?

  Do sporządzenia rocznej deklaracji CIT-8 zobowiązane są:

  • osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia oraz spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w organizacji, czyli znajdujące się na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyłączeniem podmiotów bez osobowości prawnej, np. jak wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie niż Polska,  jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

  Wymienieni podatnicy CIT po zakończeniu roku podatkowego zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty – rozliczenie roczne CIT-8.

   

  Jako dochód traktowana jest nadwyżka przychodu nad kosztami od jego uzyskania w danym roku podatkowym. O stracie mówimy natomiast, kiedy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu są wyższe niż przychód.

  Rozliczenie CIT – zapłata podatku i zaliczki

  Zeznanie roczne osób prawnych CIT-8 polega na sporządzeniu i wysłaniu stosownej deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz zapłaceniu podatku należnego, który wynika z wypełnionego rozliczenia. Jeśli w danych okresie rozliczeniowym przedsiębiorstwo nie wygenerowało przychodów i nie poniosło kosztów, również ma obowiązek złożenia deklaracji. Określa się ja jako tzw. zerowy CIT-8.

  Podatek należy uregulować w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującym po roku podatkowym. Jeśli pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, to termin złożenia CIT-8 przypada na 31 marca.

  W ciągu roku podatkowego natomiast do 20 dnia każdego miesiąca spółka zobowiązana jest do wpłacania zaliczek na podatek CIT. Dodatkowo istnieje możliwości skorzystania z zaliczek kwartalnych. Termin zapłaty zaliczki upływa w tym przypadku 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który uiszczana jest zaliczka.

  Zeznanie roczne osób prawnych CIT-8 – jak złożyć?

  Sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8 w wymaganej wersji elektronicznej jest możliwe poprzez system informatyczny e-Deklaracje CIT. Złożenie dokumentu wymaga podpisania podpisem kwalifikowanym. Niestety zeznanie CIT-8 nie może być podpisywane poprzez Profil Zaufany. Nie da go się też wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Do złożenia rozliczenia rocznego CIT-8 w tradycyjnej wersji papierowej upoważnieni są jedynie podatnicy CIT, którzy w danym roku podatkowym:

  • osiągnęli wyłącznie dochód zwolniony od podatku,
  • nie zatrudniają pracowników,
  • nie zatrudniają zleceniobiorców.

  Co istotne, sporządzanie rocznej deklaracji CIT-8 przez pełnomocnika jest możliwe tylko, jeśli zostanie on do tego upoważniony. Pracownicy naszej Kancelarii Podatkowej z Poznania przygotowują i przesyłają zeznania roczne osób prawnych CIT-8 w ich imieniu. 

  Jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, zgłoś się po pomoc do zaufanych ekspertów. Nasi pracownicy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę oraz mają wieloletnie doświadczenie w branży. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoja dokumentacja i rozliczenia podatkowe trafią w najlepsze ręce.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00