Zawieszenie spółki

Zawieszenie spółki prawa handlowego – obowiązujące zasady

Istnieje możliwość zawieszenia spółki prawa handlowego, pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników na podstawie umowy o pracę. Spółkę można zawiesić bez podania przyczyny, jeśli jej umowa nie określa szczegółowych warunków tej czynności. W zależności od potrzeb, zawieszenie działalności spółki może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątek stanowi tutaj miesiąc luty, w którym można zawiesić spółkę prawa handlowego odpowiednio na 28 lub 29 dni.

Co ciekawe, okres zawieszenia spółki należy podawać w dniach, miesiącach lub miesiącach i dniach. Należy więc wystrzegać się takich określeń jak tydzień lub rok. Dodatkowo przedsiębiorca może zawiesić działalność na swój wniosek, jeśli nie zatrudnia pracowników i potrzebuje czasu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli rozważasz ten krok, a nie wiesz, od czego zacząć, zgłoś się do naszej kancelarii. Wykwalifikowany zespół radców prawnych pomoże Ci szybko, a przede wszystkim zgodnie z prawem zawiesić swoją działalność.

Zawieszenie spółki prawa handlowego a ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczej, a w tym przypadku zawieszenie spółki prawa handlowego jest naturalnie ściśle powiązana z obowiązkiem ubezpieczenia. W okresie zawieszenia wspólnik spółki prawa handlowego wyłączony jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo nie podlega on w tym okresie również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Może natomiast zdecydować się na dobrowolne uiszczanie składek emerytalnych i rentowych oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Warto jednak pamiętać, że ze względu na zawieszenie spółki nie może on na swój wniosek podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Spółki prawa handlowego mają prawo do zmniejszenia wymiaru składek ZUS proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym już od miesiąca, w którym nastąpiło zawieszenie działalności.

Ważną informacją dla przedsiębiorców, którzy zawiesili spółkę prawa handlowego, jest również brak obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Opłaca się je za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dlatego w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie jest nimi objęty.

Zawieszenie spółki – obowiązki

Najważniejszym obowiązkiem przedsiębiorców, którzy planują zawieszenie spółki, jest zgłoszenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku razem z załącznikiem do sądu gospodarczego i złożenie stosownych zgłoszeń i wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS. Wszystkie formalności pomogą Ci załatwić nasi radcy prawni, dzięki czemu nie musisz obawiać się, że pominiesz ważną dokumentację.

W okresie zawieszenia spółki działalność nie może osiągać żadnych przychodów. Ustawa szczegółowo określa czynności, jakie może wykonywać spółka w tym okresie:

Jeśli planujesz lub już zawiesiłeś działalność spółki i masz wątpliwości co do swoich praw i obowiązków, specjaliści kancelarii Pietkun odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00