Pomoc w sukcesji majątku

Pomoc w sukcesji majątku - profesjonalne wsparcie w postępowaniu spadkowym

Planowanie sukcesji to rodzaj zarządzania przyszłością swojego majątku, do którego wlicza się zarówno majątek prywatny, jak i majątek przedsiębiorstwa. Jej celem jest zapewnienie bezproblemowej wymiany pokoleniowej.  Sukcesję majątkową poprzedza się szczegółową analizą prawno-finansową, którą zajmuje się nasza Kancelaria. Nasza pomoc w sukcesji majątku obejmuje również sporządzanie testamentów, darowizn, umów małżeńskich oraz przekształcanie podmiotów gospodarczych.

Sukcesja majątku - co to jest?

Planowanie sukcesji majątku to odpowiedzialne i świadome zarządzanie swoim dorobkiem. Jego zadaniem jest uregulowanie stosunków majątkowych zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Dzięki temu można zagwarantować np. łatwą wymianę pokoleniową w biznesie, kiedy założyciel firmy przechodzi na zasłużoną emeryturę. Działanie to pozwala również uniknąć wielu problemów związanych z ewentualną śmiercią założyciela.

W praktyce sukcesja majątku pozwala długofalowo planować działalność przedsiębiorstwa oraz daje gwarancję, że nie rozpadnie się ono po śmierci właściciela. To ważny krok, który pozwala zapewnić najbliższym stabilną egzystencję. Podstawą jest wybór właściwych środków, a także znajomość dostępnych rozwiązań prawnych. Warto więc skorzystać z naszej kompleksowej pomocy w sukcesji majątku, by spać spokojnie.

Pomoc w sukcesji majątku – najważniejsze cele

Planowanie sukcesji spadkowej ma wiele istotnych zadań, które pozwalają uregulować swoje sprawy. Wśród najważniejszych celów sukcesji majątkowej wymienia się:

 • możliwość uniknięcia problemów związanych z dziedziczeniem ustawowym,
 • optymalizację podatkową,
 • zabezpieczenie majątku,
 • zabezpieczenie spłaty,
 • rozliczenia wzajemne pomiędzy spadkobiercami i ewentualnymi wspólnikami,
 • zarządzanie podziałem majątku spadkowego.

Osobom decydującym się na sukcesję majątku najczęściej przyświeca cel zbudowania i przekazania majątku swoim najbliższymi. Co istotne, plany powinny być maksymalnie uniwersalne, aby można było dostosować je do zmieniającej się rzeczywistości i składników majątku. Ważnym elementem planowania sukcesji jest także przygotowanie spadkobierców na przejęcie zarządzania majątkiem.

Dodatkowo sukcesja spadkowa pozwala zarządzać majątkiem zgodnie z wolą spadkodawcy. W związku z tym w ramach naszej pomocy w sukcesji majątku zadbamy o:

 • utrzymanie majątku w stanie niezmniejszonym,
 • płynność zarządzania majątkiem,
 • bezsporny podział majątku w rodzinie zgodnie z życzeniem spadkodawcy,
 • wypracowanie rozwiązania umożliwiającego finansowe pokrycie strat pomiędzy spadkobiercami i osobami trzecimi, np. wspólnikami.

Planowanie sukcesji – instrumenty planowania

Dobór odpowiednich rozwiązań w sukcesji majątku wymaga wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy prawniczej. Nasi specjaliści zajmują się kompleksową obsługą sukcesji spadkowej, w ramach której zapewniamy:

Cały proces poprzedzamy dokładną analizą prawno-finansową, która pozwala nam wybrać optymalne środki. Naszym celem jest uzyskanie w ramach analizy odpowiedzi na najważniejsze pytania:

 • Co wchodzi w skład aktywów majątku oraz jaka jest jego wartość?
 • Kiedy ma zostać przekazany majątek oraz jaką kontrolę chce nad nim zachować Klient przed przekazaniem?
 • Kto powinien zostać zabezpieczony na wypadek śmierci?
 • Jak ma wyglądać podział majątku?
 • Jaka jest sytuacja rodzinna, prawna i majątkowa Klienta?
 • Jakie są plany finansowe członków rodziny?
 • Czy firma będzie funkcjonować po śmierci spadkodawcy?
 • Jak zminimalizować koszty przekazania majątku?

Wokół wymienionych zagadnień często pojawiają się dodatkowe kwestie do rozważenia, dlatego kompleksowa pomoc w sukcesji majątku jest niezbędnym elementem tego procesu. Skorzystaj z merytorycznego wsparcia naszych specjalistów!

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00