Optymalizacja podatkowa – skuteczny sposób na niższe podatki

Właściwie przeprowadzona optymalizacja podatków umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych na rzecz urzędu skarbowego. Aby jednak była ona skuteczna i w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, warto powierzyć ją specjalistom.

Czym jest efektywna optymalizacja podatkowa i jak ją przeprowadzić?

W skład optymalizacji podatkowej wchodzi cały szereg działań, które pozwalają na zmniejszenie dotychczasowego podatku, a nawet uniknięcie konieczności płacenia go. Nasi specjaliści dokładnie planują wszelkie kroki, a następnie omawiają je z przedsiębiorcą. Dzięki temu wspólnie dochodzą do najkorzystniejszych dla niego rozwiązań, które pozwolą na poczynienie znacznych oszczędności. Oczywiście każda z wybieranych przez nas metod optymalizacji podatkowej jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a wszystkie nasze działania są w pełni transparentne.

Aby przeprowadzana przez nas optymalizacja podatków była efektywna, poprzedzamy ją dokładną analizą sytuacji firmy, jej przychodów oraz kosztów, a także możliwych w przyszłości zdarzeń gospodarczych i związanych z nimi obciążeń.

Najpopularniejsze metody optymalizacji podatkowej to:

  • planowanie podatkowe,
  • unikanie konieczności opłacania podatku przy wykorzystaniu sposobów całkowicie zgodnych z prawem, takich jak liczne ulgi czy odliczenia podatkowe,
  • oszczędzanie podatkowe.

Każdą z nich po szczegółowej analizie dobieramy do konkretnego przypadku tak, by uzyskać jak najlepsze efekty.

 

Optymalizacja podatkowa a oszustwo podatkowe – gdzie leży granica?

Optymalizacja podatkowa może dotyczyć zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT. Do najczęściej wykorzystywanych sposobów optymalizacji należą:

  •  wybór najkorzystniejszej dla danej działalności formy opodatkowania,
  •  łączenie kilku źródeł przychodu,
  •  unikanie podwójnego opodatkowania,
  •  rozliczenie strat podatkowych,
  •  zwolnienie z konieczności opłacania podatku VAT,
  •  restrukturyzacja spółki,
  • tworzenie spółek europejskich, zagranicznych spółek holdingowych lub  podatkowych grup kapitałowych.

Ważne jest jednak, aby przedsiębiorca potrafił wykazać cel poszczególnych działań. Ogromne znaczenie ma również to, aby nie mylić optymalizacji podatkowej z uchylaniem się od płacenia podatków. Ta pierwsza opcja jest bowiem całkowicie legalna i jeśli zostanie właściwie przeprowadzona, może przynieść spore, długoterminowe korzyści. Druga natomiast wiąże się z zatajaniem dochodów, sztucznym zorganizowaniem niewypłacalności lub jawnym niepłaceniem podatków i może mieć bardzo duże konsekwencje finansowe.

Nasza kancelaria zajmuje się optymalizacją podatków od wielu lat. Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, by profesjonalnie poprowadzić sprawę każdego klienta i osiągnąć satysfakcjonujący go efekt. 

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.