Konsolidacja sprawozdań finansowych

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Konsolidacja sprawozdań finansowych - kompleksowe wsparcie dla Twojego biznesu

  Zarówno sama struktura organizacyjna firmy, jak i optymalizacja podatkowa niejednokrotnie sprawia, że działalność funkcjonuje poprzez wiele podmiotów prawa. Takie rozwiązanie często wymaga od właścicieli biznesu przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dodatkowo konsolidacja ułatwia analizę sytuacji finansowej oraz wyników firmy na poziomie szerszym niż pojedyncza jednostka. Wówczas konsolidacja sprawozdań finansowych jest wręcz koniecznością. Nasze biuro rachunkowe z Poznania pomoże Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

  Konsolidacja sprawozdań finansowych - co to jest?

  Konsolidacja sprawozdań finansowych to proces polegający na przygotowaniu wspólnego sprawozdania finansowego dla co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych. Mimo że funkcjonują one na rynku jako osobne podmioty, to jednak łączy je wspólny kapitał.

   

  Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych dla:

   

  • jednostki dominującej, która ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski,
  • jednostki obejmującą dane placówki dominującej i placówek od niej zależnych wszystkich szczebli bez względu na siedzibę.

   

  Konsolidację wówczas przygotowuje się w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Do sprawozdania wprowadza się także dane pozostałych jednostek pozarządowych.

   

  Dodatkowo zasady konsolidacji sprawozdań finansowych regulowane są także przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości. Nakłada on obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania także na mniejsze grupy kapitałowe. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje takiego rozwiązania.

  Kto jest zwolniony z obowiązku konsolidacji?

  Konsolidacja sprawozdań finansowych nie zawsze jest konieczna. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy:

   

  • spółek dominujących niższego szczebla, które posiadają minimum 90% udziałów jednostki zależnej, 

  a jednostka dominująca wyższego szczebla konsoliduje spółki zależne od spółki niższego szczebla,

  • spółek, których sprawozdania finansowe nie są istotne dla jednostki dominującej,
  • spółek, które zostały objęte inwestycją z zamiarem sprzedaży w czasie 12 miesięcy.

  Konsolidacja sprawozdań finansowych – zadania

  Konsolidacja sprawozdań finansowych nadzorowana przez nasze biuro rachunkowe z Poznania ma wiele zalet. Wśród najważniejszych korzyści należy wymienić:

  • skrócenie czasu spędzonego przez pracowników firmy nad konsolidacją,
  • merytoryczne dane przydatne podczas komunikacji z inwestorami,
  • ograniczone ryzyko błędu oraz poprawek w sprawozdaniu,
  • przyspieszony audyt sprawozdania skonsolidowanego,
  • relokacja uwolnionych zasobów w obszary wymagające większego wsparcia,
  • szybki dostęp do przejrzystej informacji zarządczej,
  • poprawa komunikacji wewnątrz grupy.

  Warto więc sięgnąć po merytoryczne wsparcie specjalisty.

  Jakie elementy powinno zawierać skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

  Podczas konsolidacji sprawozdań finansowych w dokumencie powinny znaleźć się następujące załączniki:

   

  • wprowadzenie,
  • skonsolidowany bilans,
  • skonsolidowany rachunek zysków i strat,
  • skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.

  Konsolidacja sprawozdań finansowych – biuro rachunkowe Poznań

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w tym samym dniu bilansowym oraz za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe przygotowane dla jednostki dominującej. Nasze biuro rachunkowe dokłada wszelkich starań, aby cała dokumentacja została przygotowana w terminie ustalonym z Klientem. Skorzystaj z naszego profesjonalnego wsparcia i ciesz się z efektów współpracy!

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00