Pomoc przy ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki

Pomoc przy ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki - skorzystaj z profesjonalnego wsparcia prawniczego

Ustanowienie hipoteki to sprawdzony instrument zabezpieczający wierzyciela na czas spłacania długu przez dłużnika. Po spłacie kredytu przychodzi czas na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wbrew pozorom nie jest to łatwy proces i wymaga spełnienia kilku formalności. Uzyskanie zgody wierzyciela, wypełnienie wniosku o wykreślenie hipoteki oraz uiszczenie opłaty to najważniejsze z nich. Jeśli czujesz, że proces ten jest dla Ciebie zbyt skomplikowany, możesz sięgnąć po profesjonalne wsparcie naszej Kancelarii.

Co może zostać obciążone hipoteką?

Hipoteką nazywamy ograniczone prawo rzeczowe, które ustanawiane jest w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego. W praktyce ustanowienie hipoteki najczęściej dotyczy:

Ustanowienie hipoteki powstaje z chwilą dokonania jej wpisu w księdze wieczystej, który ma charakter konstytutywny.

Ustanowienie i wykreślenie hipoteki – zakres obowiązków

Ustanowienie hipoteki to ważne zabezpieczenia dla wierzyciela, które upoważnia go do dochodzenia hipotecznego zaspokojenia z nieruchomości. Z chwilą spłaty kredytu przychodzi moment na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel ma obowiązek wykonać wszystkie czynności, które umożliwiają wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jego najważniejszym zadaniem jest wydania stosownego oświadczenia, które stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki. Dokument ten powinien w jasny sposób informować, że:

  • wygasły wszelkie wierzytelności zabezpieczone hipoteką, a nowe wierzytelności nie mogą powstać w przyszłości,
  • wygasła konkretna hipoteka,

wierzyciel wyraża zgodę na wykreślenie wskazanej hipoteki z księgi wieczystej.

Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy wierzyciel odmawia wydania oświadczenia o wykreślenie z hipoteki. W takim przypadku warto sięgnąć po pomoc naszej Kancelarii, ponieważ konieczne może być wystąpienie do sądu z pozwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Uzyskanie na drodze sądowej prawomocnego orzeczenia stanowi wówczas podstawę do wykreślenia hipoteki.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki?

Kiedy całkowicie spłacisz swoje zadłużenie względem banku, Twoja hipoteka wygasa. Nie jest to jednak jednoznaczne z wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej. Aby wymazać wpis o zadłużeniu hipotecznym, należy dopełnić kilku formalności. Najważniejszą jest złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki do sądu, który prowadzi księgę wieczystą dla Twojej nieruchomości obciążonej hipoteką.

Etapy wykreślenia z księgi wieczystej

Po wygaśnięciu hipoteki wierzyciel zobowiązany jest do wydania wspomnianego oświadczenia stanowiącego podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Zgodnie z art. 31 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, powinno być ono potwierdzone przez notariusza. Opcjonalnie, jeśli dokument wydawany jest przez bank, obowiązek podpisania oświadczenia spoczywa na dwóch osobach reprezentujących tę instytucję.

Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wygaśnięcie hipoteki składa się wniosek o wykreślenie hipoteki na formularzu KW-WPIS.

Wykreślenie hipoteki – opłata

Podczas składania wniosku o wykreślenie hipoteki konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł.

Zakończeniem całego procesu jest wykreślenie wpisu w dziale IV księgi wieczystej. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, nie masz czasu lub pojawiły się komplikacje podczas spraw związanych z hipoteką, zgłoś się po nasze wsparcie. Nasi prawnicy gwarantują merytoryczną pomoc przy ustanowieniu i wykreśleniu hipoteki.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00