Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne

Planujesz inwestycję, której wykonanie wiąże się z ingerencją w istniejący zbiornik wodny lub koniecznością stworzenia nowego? Może się okazać, że będzie Ci potrzebne specjalne pozwolenie wodnoprawne. Jeśli nie chcesz tracić czasu na składanie wniosków i samodzielne załatwianie formalności, skorzystaj z naszej pomocy. Oferujemy profesjonalne usługi na najwyższym poziomie.

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje i kiedy jest wymagane?

Ten rodzaj pozwolenia znacznie częściej dotyczy przedsiębiorców planujących inwestycję, niż osób prywatnych, może się jednak zdarzyć, że będzie ono wymagane również od nich – np. podczas instalacji pompy ciepła.

Sytuacje, w których pozwolenie wodnoprawne jest niezbędne, określa art. 389 i art. 390 Prawa wodnego. Należy do nich m.in.:

 • zmiana linii brzegowej oraz ukształtowania terenu, mające wpływ na przepływ wody,
 • trwałe obniżenie poziomu wody w zbiorniku,
 • odwadnianie gruntów,
 • wykonywanie urządzeń wodnych,
 • wykonanie rurociągów, melioracji,
 • budowa mostów i pomostów,
 • budowa wałów przeciwpowodziowych oraz innych zapór,
 • regulacja zbiorników wodnych,
 • tworzenie stawów rybnych,
 • wzbogacanie wody specjalnymi substancjami eliminującymi namnażanie się glonów,
 • planowanie inwestycji na terenach zagrożonych zalaniem,
 • przechowywanie na terenach zagrożonych powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wodę – np. ścieków, nawozów, pestycydów czy innych szkodliwych substancji.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest również w przypadku prowadzenia działalności oferującej niektóre usługi wodne. 

Powyższe przykłady pokazują, jak wiele jest sytuacji, w których przedsiębiorca potrzebuje tego dokumentu. Co więcej, jest on zobowiązany do uzyskania stosownej zgody jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Pozwolenie wodnoprawne – kto je wydaje i ile kosztuje?

Dokument ten wydawany jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektora Rozlewni Wód Polskich. Złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne wiąże się  z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty administracyjnej.  Co ważne opłata dotyczy tylko jednego pozwolenia – jeśli przedsiębiorca potrzebuje kilku dokumentów, potwierdzających możliwość rozpoczęcia bardziej złożonej inwestycji, musi liczyć się z wyższymi kosztami. 

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne – jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać pozwolenie wodnoprawne, konieczne jest złożenie kompletu dokumentów. Powinny się wśród nich znaleźć m.in.:

 • wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • operat wodnoprawny,
 • opis prowadzonej lub planowanej działalności,
 • dokładną lokalizację oraz opis uwarunkowań środowiskowych,
 • aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dokumentacja hydrogeologiczna,
 • dowód uregulowania opłaty,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

W zależności od planowanej inwestycji konieczne mogą być również inne, dodatkowe dokumenty.

Oczekiwanie na decyzję zazwyczaj wynosi 1-2 miesiące. Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.

Pozwolenia wodnoprawne – dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy ich działalność wymaga otrzymania pozwolenia wodnoprawnego. Dużą trudność stanowi również skompletowanie dokumentacji. Nieprawidłowo wypełnione  wnioski mogą natomiast stanowić podstawę do odrzucenia ich przez organ.

Rozumiejąc trudności, z jakimi mierzą się nasi Klienci, oferujemy kompleksowe usługi obejmujące pozwolenia wodnoprawne. Zakres naszych działań obejmuje:

 • właściwą ocenę, czy dana działalność wymaga otrzymania pozwolenia,
 • skompletowanie dokumentacji,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas już dziś. Doskonale znamy się na prawie ochrony środowiska i dołożymy starań, by załatwić Twoją sprawę szybko i skutecznie. 

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00