Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności krok po kroku

Prowadzenie własnej firmy nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. W takiej sytuacji możesz zlikwidować swój biznes lub zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej. To tymczasowe rozwiązanie, które pomaga przeczekać gorszy okres lub gruntownie przemyśleć, w jakim kierunku rozwijać się dalej biznesowo.

Wśród najczęstszych powodów zawieszania firmy znajduje się utrata płynności finansowej, co wynika z braku środków do opłacenia kosztów stałych, składek ZUS oraz podatków. Z problemem tym boryka się wiele sezonowych działalności gospodarczych. Problemem jest również utrata ważnych zleceń, generujących główny zysk firmy. Inne przyczyny zawieszenia działalności to choroba, wyjazdy zagraniczne oraz inne zdarzenia losowe. Bez względu na powód, dla którego myślisz o zawieszeniu firmy, nasza kancelaria pokaże Ci jak zawiesić działalność gospodarczą. Nasi radcy prawni mają na swoim koncie wiele takich operacji, co pozwoliło im zdobyć cenne doświadczenie.

Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności ma wiele zalet dla przedsiębiorców, których firma utraciła zdolność finansową oraz dla tych, którzy z różnych powodów przejściowo nie mogą zajmować się nadzorowaniem swojego biznesu. Wśród najważniejszych zalet takiego rozwiązania warto wymienić obowiązujące podczas przerwy w prowadzeniu firmy ulgi finansowe oraz udogodnienia podatkowe. Zawieszenie firmy zwalnia Cię z obowiązku opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Nie musisz też składać pliku JPK_V7. Jeśli rozważasz na poważnie zawieszenie swojej działalności, skonsultuj się z naszymi radcami prawnymi, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.

Zawieszenie działalności a ZUS

W momencie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS, dzięki czemu jest zwolniony z konieczności opłacania składek. Warto jednak pamiętać, że:

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Na zawieszenie firmy może zdecydować się jedynie przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, ma prawo do zawieszenia działalności.

W przypadku spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego wspólnika jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie ono dokonane również przez pozostałych wspólników.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej może dotyczyć czasu określonego lub nieokreślonego, ale nie może być on krótszy niż 30 dni. Dodatkowo nie ma ograniczeń dotyczących możliwości zawieszenia firmy przed dniem złożenia wniosku. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS okres zawieszenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące. W praktyce wyjątek ten dotyczy większości przedsiębiorców.

Rozważasz zawieszenie działalności i nie wiesz, od czego zacząć? Zgłoś się do kancelarii Pietkun w Poznaniu. Nasi radcy prawni, podatkowi i księgowi pomogą Ci szybko przejść przez ten proces zgodnie z obowiązującym prawem.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00