Wyprowadzenie zaległości w księgach rachunkowych

Wyprowadzanie zaległości księgowych to usługa, której przedsiębiorcy zazwyczaj potrzebują:

  • po zrezygnowaniu z usług nieprofesjonalnego biura księgowego,
  • kiedy samodzielnie prowadzona księgowość przekazywana jest w ręce profesjonalisty.

W obu przypadkach potrzeba wyprowadzenia zaległości wynika z niewywiązywania się z obowiązków przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nieprzestrzegania terminów narzucanych przez urzędy. W naszym biurze rachunkowym nie tylko wyprowadzimy zaległości podatkowe Twojej firmy, ale również zadbamy o to, aby księgowość była prowadzona na bieżąco zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Na czym polega wyprowadzenie zaległości księgowych?

Zaległości w księgach rachunkowych to wynik niedopatrzeń i niedotrzymywania terminów, które mogą wynikach z wielu czynników. Najczęściej problemem jest brak czasu, wiedzy i umiejętności oraz powierzenie prowadzenia księgowości niewykwalifikowanym osobom. Z kolei przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość swojej firmy mogą przeoczyć termin złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym lub nie wywiązać się ze swoich obowiązków z powodu niewiedzy. To niestety może generować kolejne problemy, dlatego potrzebny jest doświadczony księgowy do wyprowadzenia zaległości.

Wyprowadzenie zaległości księgowych ma za zadanie jak najszybsze wyprostowanie zaległych spraw, aby nie dopuścić do kolejnych zaległości podatkowych. To właśnie dlatego jest to ważny moment, aby zwrócić się o pomoc do profesjonalnego biura rachunkowego. Kancelaria Pietkun w Poznaniu rozpoczyna swoje działania wyprowadzające zaległości od przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Dzięki temu nasi księgowi odnajdują źródło problemu i mogą rozpocząć działania naprawcze.

Podczas audytu sprawdzana jest dokumentacja księgowa i księgi rachunkowe, co pozwala ocenić ich zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. Ważnym elementem wyprowadzenia zaległości podatkowych jest określenie zaległości wobec urzędu skarbowego. Priorytetami w wyprowadzaniu zaległości są:

  • uregulowanie stosunków z US poprzez sporządzenie zaległych deklaracji i korekt,
  • usunięcie wykrytych nieprawidłowości,
  • doprowadzenie ksiąg rachunkowych do stanu spełniającego wymogi prawne,
  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, co zapobiega powstawaniu kolejnych zaległości.

Wyprowadzenie zaległości – księgowość

Powierzenie wyprowadzenia zaległości profesjonalnym księgowym pozwala uniknąć konsekwencji wynikających z powstałych niedociągnięć. Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległość podatkowa oznacza sytuację, w której podatek nie został zapłacony przez przedsiębiorcę w odpowiednim terminie. W efekcie powstaje konieczność uiszczenia zaległej kwoty razem z odsetkami za zwłokę. Jeśli zdarzy się, że podatnik będzie zwlekał zbyt długo ze spłaceniem swoich zaległości, Urząd Skarbowy może nałożyć na niego karę grzywny.

Zdecyduj się więc na profesjonalne usługi księgowe, które pozwolą wyprowadzić zaległości i uniknąć wielu dotkliwych kar dla Twojej firmy.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.