Wyprowadzenie zaległości

Wyprowadzenie zaległości w księgach rachunkowych

Wyprowadzanie zaległości księgowych to usługa, której przedsiębiorcy zazwyczaj potrzebują:

  • po zrezygnowaniu z usług nieprofesjonalnego biura księgowego,
  • kiedy samodzielnie prowadzona księgowość przekazywana jest w ręce profesjonalisty.

W obu przypadkach potrzeba wyprowadzenia zaległości wynika z niewywiązywania się z obowiązków przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nieprzestrzegania terminów narzucanych przez urzędy. W naszym biurze rachunkowym nie tylko wyprowadzimy zaległości podatkowe Twojej firmy, ale również zadbamy o to, aby księgowość była prowadzona na bieżąco zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Na czym polega wyprowadzenie zaległości księgowych?

Zaległości w księgach rachunkowych to wynik niedopatrzeń i niedotrzymywania terminów, które mogą wynikach z wielu czynników. Najczęściej problemem jest brak czasu, wiedzy i umiejętności oraz powierzenie prowadzenia księgowości niewykwalifikowanym osobom. Z kolei przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość swojej firmy mogą przeoczyć termin złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym lub nie wywiązać się ze swoich obowiązków z powodu niewiedzy. To niestety może generować kolejne problemy, dlatego potrzebny jest doświadczony księgowy do wyprowadzenia zaległości.

Wyprowadzenie zaległości księgowych ma za zadanie jak najszybsze wyprostowanie zaległych spraw, aby nie dopuścić do kolejnych zaległości podatkowych. To właśnie dlatego jest to ważny moment, aby zwrócić się o pomoc do profesjonalnego biura rachunkowego. Kancelaria Pietkun w Poznaniu rozpoczyna swoje działania wyprowadzające zaległości od przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Dzięki temu nasi księgowi odnajdują źródło problemu i mogą rozpocząć działania naprawcze.

Podczas audytu sprawdzana jest dokumentacja księgowa i księgi rachunkowe, co pozwala ocenić ich zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi. Ważnym elementem wyprowadzenia zaległości podatkowych jest określenie zaległości wobec urzędu skarbowego. Priorytetami w wyprowadzaniu zaległości są:

Wyprowadzenie zaległości – księgowość

Powierzenie wyprowadzenia zaległości profesjonalnym księgowym pozwala uniknąć konsekwencji wynikających z powstałych niedociągnięć. Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej, zaległość podatkowa oznacza sytuację, w której podatek nie został zapłacony przez przedsiębiorcę w odpowiednim terminie. W efekcie powstaje konieczność uiszczenia zaległej kwoty razem z odsetkami za zwłokę. Jeśli zdarzy się, że podatnik będzie zwlekał zbyt długo ze spłaceniem swoich zaległości, Urząd Skarbowy może nałożyć na niego karę grzywny.

Zdecyduj się więc na profesjonalne usługi księgowe, które pozwolą wyprowadzić zaległości i uniknąć wielu dotkliwych kar dla Twojej firmy.

Kiedy konieczne jest wyprowadzanie zaległości księgowych?

W obliczu konieczności wyprowadzania zaległości księgowych może stanąć każda firma – nawet ta, która przez cały czas skrupulatnie dba rzetelność rozliczeń. Zdarza się na przykład, że przedsiębiorstwo utraci dokumentację księgową, np. w wyniku pożaru, powodzi czy celowego zniszczenia przez pracownika. Brak dokumentów oznacza olbrzymie utrudnienia w dokonaniu bieżących rozliczeń podatkowych, a także w przyszłych zadaniach, np. w sporządzeniu rocznych raportów czy sprawozdań.

Z naszej usługi wyprowadzania zaległości księgowych warto skorzystać także wtedy, gdy zaniedbania lub błędy w dokumentacji spowodowały, że firma została wzięta pod lupę urzędu skarbowego i innych organów administracyjnych. Nasi specjaliści będą reprezentować Państwa podczas kontroli i dołożą wszelkich starań, aby wynegocjować z urzędami jak najmniejsze kary za zaistniałe nieprawidłowości.

Odpowiedzialność za wyprowadzenie zaległości podatkowych – po czyjej stronie?

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, odpowiedzialność za wszelkie zaległości podatkowe ponosi właściciel firmy, nawet jeśli ich bezpośrednim winnym jest księgowy lub kancelaria rachunkowa zajmująca się rozliczaniem firmy. Przedsiębiorca odpowiada za zaległości całym swoim majątkiem i to on jest osobą, od której organy podatkowe będą dokonywały egzekwowania należności.

Zdarza się, że do nieprawidłowości doprowadziła nierzetelnie prowadzona przez biuro rachunkowe księgowość. Wyprowadzanie zaległości w takiej sytuacji powinno być prowadzone przez inne, kompetentne biuro rachunkowe, natomiast to, które zawiniło, powinno zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Przedsiębiorca ma prawo ubiegania się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, a biuro ma możliwość zapłacić go w ramach posiadanego ubezpieczenia OC.

Wyprowadzanie zaległości księgowych krok po kroku

Wyprowadzanie zaległości powinno być nakierowane na możliwie najszybsze usunięcie wszelkich braków i błędów, aby doprowadzić do sytuacji, w której firma znów na bieżąco realizuje swoje obowiązki księgowe i rozliczeniowe. W pierwszej kolejności zajmujemy się kwestiami, które przez urzędy traktowane są jako ważne, a za które przedsiębiorca może zostać obciążony największymi karami. Mowa tutaj również o nieodprowadzonych podatkach, za które cały czas naliczane są odsetki ustawowe. Im szybciej zostaną uregulowane, tym mniejsze straty poniesie klient.

Tam, gdzie to możliwe, staramy się stosować tzw. instytucję czynnego żalu. Polega ona na zawiadomieniu odpowiedniego urzędu o tym, że podatnik popełnił przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe, aby dzięki temu uniknąć za nie kary. Możliwość skorzystania z czynnego żalu wynika z art. 16 kodeksu karnego skarbowego.

Wyprowadzanie zaległości podatkowych – od czego zacząć?

Wyprowadzanie zaległości podatkowych należy rozpocząć od skontaktowania się z biurem rachunkowym, które świadczy usługi w tym obszarze i dokładnego opowiedzenia o problemie. Istotną informacją będzie to, w jakich ramach czasowych dochodziło do zaniedbań oraz – jeśli wynikły one z winy danej osoby – jakie obszary księgowości czy też rozliczeń znajdowały się w zakresie jej obowiązków. Dokładne informacje i przekazanie dostępu do dokumentacji księgowej firmy jest podstawą do tego, aby wyprowadzanie zaległości podatkowych mogło zostać dokonane szybko i skutecznie.

Wyprowadzanie zaległości – sprawdź naszą ofertę

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich firm, którym zależy na przywróceniu stanu płynności rozrachunkowej swojej działalności i na uniknięciu sankcji ze strony organów podatkowych. Wspieramy zarówno właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i duże firmy i spółki. Jako specjaliści w dziedzinie księgowości, wyprowadzanie zaległości jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawnie i z dbałością o naprawienie każdego błędu. Pomagamy nie tylko w wyprowadzaniu zaległości w obszarze podatków, ale także regulujemy kwestie nieuiszczonych należności wobec ZUS i zaległości kadrowo-płacowych.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00