Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą takiego opodatkowania jest przychód, który przedsiębiorca osiągnął bez uwzględniania poniesionych kosztów. Dla celów określenia wysokości podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której zamieszcza się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać, że nie każdy może zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kto może zdecydować się na ryczałt
ewidencjonowany – zakres podmiotowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania dedykowana tylko niektórym przedsiębiorcom. Z rozliczenia tego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy:

Warto też pamiętać, że jeśli w ubiegłym roku podatkowym podatnik prowadził działalność samodzielnie, a jednocześnie prowadził firmę w formie spółki, to w celu obliczenia limitu osiągnięte przychody nie są sumowane. Zasady takiego postępowania określają odrębne przepisy.

Nieustannie wspieramy naszych Klientów w rozwijaniu potencjału własnej działalności i przystosowywania jej do dynamicznych zmian legislacyjnych i gospodarczych. Takie działanie przynosi firmom wiele zysków i satysfakcji, co mogą potwierdzić nasi zadowoleni partnerzy.

Kto nie może zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt ewidencjonowany nie może być stosowany przez przedsiębiorców, którzy:

ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą również korzystać osoby, które są lub były zatrudnione na umowę o pracę, a zamierzają prowadzić własną firmę lub wykonywać na rzecz obecnego albo byłego pracodawcy czynności, które należały do ich obowiązków w ramach stosunku pracy.

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu wyliczane są w zależności od rodzaju branży reprezentowanej przez przedsiębiorstwo. I tak przykładowo:

Dodatkowo obowiązują stawki 10%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Rodzaj działalności przyporządkowanych do poszczególnych stawek można sprawdzić w tabeli ryczałtu. Jeśli masz problemy z określeniem, jaki ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przypada dla Twojej działalności, zgłoś się do naszych księgowych i radców prawnych. Pomożemy Ci ustalić, czy ryczałt ewidencjonowany to korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt to jedna z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Charakteryzuje się stałymi stawkami (z wyjątkiem najmu), które nie zmieniają się w zależności od kwoty osiąganych przychodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania chętnie wybieraną przez przedsiębiorców nie tylko ze względu na niskie stawki podatków, ale również ze względu na to, że ewidencja przychodów, jaką trzeba wówczas prowadzić, jest mniej skomplikowana, niż uproszczona księgowość. Mimo to działalność gospodarcza na ryczałcie oznacza wiele obowiązków, które trzeba dopełnić oraz wiele zasad, które trzeba znać, dlatego zamiast samodzielnego rozliczania, lepiej zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowości.

Ryczał ewidencjonowany – co musisz wiedzieć

Przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem ma obowiązek składania zeznań rocznych – tzw. PIT. Ryczałt ewidencjonowany rozliczany jest na formularzu PIT-28 lub – w przypadku przedsiębiorstw w spadku – na formularzu PIT-28S. Zeznanie podatkowe należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego do końca kwietnia. Warto wiedzieć, że zgodnie z nowymi przepisami, od 2023 roku ryczałt będzie obligatoryjną formą opodatkowania przychodów osiąganych z tytułu najmu prywatnego (prowadzonego poza działalnością gospodarczą).

Trzeba pamiętać, że niemożność odliczenia kosztów to nie jedyna wada ryczałtu ewidencjonowanego. Od przychodów zryczałtowanych nie można także odliczyć ulgi na dziecko, chyba że dana osoba prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem i jednocześnie uzyskuje przychody opodatkowane zgodnie ze skalą podatkową, np. z tytułu pracy etatowej. Przychodów zryczałtowanych nie można także rozliczać wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic.

Podatek ryczałtowy – kto może skorzystać?

Podatek ryczałtowy może być stosowany przez:

osoby fizyczne uzyskujące przychody z tytułu działalności gospodarczej,
spółki jawne i cywilne, gdy ich wspólnikami są jedynie osoby fizyczne,
spółki cywilne przedsiębiorstw w spadku oraz osób fizycznych,
przedsiębiorstwa w spadku,
rolników, którzy zajmują się rolniczym handlem detalicznym.

Wśród przedsiębiorców wciąż widoczne jest duże zainteresowanie formą opodatkowania, jaką jest ryczałt. Dla kogo jest to korzystne rozwiązanie? Przede wszystkim dla przedsiębiorców, których wydatki związane z prowadzoną działalnością nie są wysokie, bowiem – jak już wiemy – nie można ich odliczyć. To także opłacalna forma opodatkowania dla tych, którzy nie zamierzają zatrudniać pracowników.

Ryczałt – jak rozliczyć?

Szczegółowe informacje na temat stawki ryczałtu dla danej działalności reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Aktualnie wyróżnia się 10 stawek. Przykładowo, przychody uzyskiwane w ramach umowy najmu kwalifikują się do stawki 8,5%, ale trzeba pamiętać, że ich wysokość również ma znaczenie dla sprawy rozliczania ryczałtu. Do jakiej kwoty obowiązuje wspomniana stawka? Do 100 tys. zł, natomiast wszelkie nadwyżki ponad tę kwotę rozliczane są stawką 12,5%.

 

Na podatnikach spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przeciwnym razie organ podatkowy będzie uprawniony do samodzielnego przypisania stawki 8,5%, zamiast niższej. Jeżeli natomiast pewne przychody w ogóle nie zostaną wpisane do ewidencji, przypisana zostanie im stawka sankcyjna – 5-krotnie większa, niż właściwa, ale nie przekraczająca 75%.

Firma na ryczałcie – zasady

Jeżeli już w chwili zakładania działalności gospodarczej ryczałt jest formą opodatkowania, którą chcemy wybrać, możemy od razu zgłosić ten wybór podczas rejestracji firmy w CEIDG. Jeżeli decyzję tą podejmiemy później, pamiętajmy, aby oświadczenie w tej sprawie złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie, czyli do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód z działalności lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód uzyskany został w grudniu.

Jeżeli przychody mają być osiągane przez spółkę jawną bądź cywilną tworzoną przez kilku wspólników, decydując się na działalność na ryczałcie pamiętajmy, że oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania musi być złożone przez każdego wspólnika osobno. Jeśli któryś ze wspólników nie wyrazi na to zgody, spółka nie może zostać opodatkowana ryczałtem. Jednorazowe złożenie wcześniej wspomnianego oświadczenia wystarczy do tego, by firma opodatkowana była w formie ryczałtu również w kolejnych latach działalności.

Podatek dochodowy na ryczałcie

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych można wpłacać co miesiąc lub co kwartał. W przypadku pierwszej opcji wpłaty należy dokonywać na konto urzędu skarbowego do 20. dnia następującego po rozliczanym miesiącu, a jeśli rozliczanym miesiącem jest grudzień – przed terminem złożenia zeznania rocznego. Podobne reguły obowiązują w przypadku rozliczeń kwartalnych – podatek dochodowy na ryczałcie wpłacamy do 20. dnia następującego po rozliczanym kwartale lub przed złożeniem zeznania rocznego, jeśli rozliczamy ostatni kwartał roku.

Wybierając ryczałt, podatek dochodowy nie zawsze możemy odprowadzać kwartalnie. To opcja dostępna jedynie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności opodatkowanej tą formą i dla tych, którzy w poprzednim roku w wyniku działalności prowadzonej w formie spółki lub samodzielnie osiągnęli przychody mniejsze niż 200 tys. euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – sprawdź nasze usługi

Chcesz prowadzić firmę na ryczałcie? Zasady tej formy opodatkowania są dla Ciebie niejasne lub zupełnie obce? W Kancelarii Pietkun otrzymasz wszelkie wsparcie. Możesz umówić się z nami na konsultację, która pomoże rozwiać wątpliwości lub powierzyć nam kwestię rozliczania ryczałtu od przychodów w całości. Zyskaj czas na rozwijanie swojej firmy i spokój związany z tym, że wszystkie obowiązki podatkowe będą wypełniane prawidłowo.

Potrzebujesz innej pomocy prawnej? Sprawdź następujące usługi:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00