Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako forma opodatkowania

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą takiego opodatkowania jest przychód, który przedsiębiorca osiągnął bez uwzględniania poniesionych kosztów. Dla celów określenia wysokości podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której zamieszcza się każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością. Warto jednak pamiętać, że nie każdy może zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kto może zdecydować się na ryczałt ewidencjonowany – zakres podmiotowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania dedykowana tylko niektórym przedsiębiorcom. Z rozliczenia tego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • przychodów z własnej działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro,
  • przychodów z działalności prowadzonej w formie spółki, w wysokości przychodów wspólników nie większej niż 2.000.000 euro.

Warto też pamiętać, że jeśli w ubiegłym roku podatkowym podatnik prowadził działalność samodzielnie, a jednocześnie prowadził firmę w formie spółki, to w celu obliczenia limitu osiągnięte przychody nie są sumowane. Zasady takiego postępowania określają odrębne przepisy.

Kto nie może zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt ewidencjonowany nie może być stosowany przez przedsiębiorców, którzy:

  • odprowadzają podatek w formie karty podatkowej,
  • korzystają na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  • osiągają przychody z tytułu: prowadzenia apteki, działalności w zakresie obrotu wartości dewizowych, w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów,
  • wytwarzają wyroby objęte akcyzą,
  • podjęli wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie opłacali przed zmianą podatek dochodowy na zasadach ogólnych z tytułu prowadzenia tej działalności.

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą również korzystać osoby, które są lub były zatrudnione na umowę o pracę, a zamierzają prowadzić własną firmę lub wykonywać na rzecz obecnego albo byłego pracodawcy czynności, które należały do ich obowiązków w ramach stosunku pracy.

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu wyliczane są w zależności od rodzaju branży reprezentowanej przez przedsiębiorstwo. I tak przykładowo:

  • stawka ryczałtu 17% przeznaczona jest dla tłumaczy, położnych i pielęgniarek, lekarzy, stomatologów, weterynarzy oraz nauczycieli udzielających korepetycji,
  • stawka ryczałtu 15% przeznaczona jest dla fotografów, usług hotelarskich i parkingowych, opiekunów dziennych dla osób w podeszłym wieku.

Dodatkowo obowiązują stawki 10%, 8,5%, 5,5% oraz 3%. Rodzaj działalności przyporządkowanych do poszczególnych stawek można sprawdzić w tabeli ryczałtu. Jeśli masz problemy z określeniem, jaki ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przypada dla Twojej działalności, zgłoś się do naszych księgowych i radców prawnych. Pomożemy Ci ustalić, czy ryczałt ewidencjonowany to korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.