Postępowanie upadłościowe – pomożemy spłacić długi i ochronić majątek

Problemy finansowe mogą się przytrafić każdemu przedsiębiorcy, bez względu na doświadczenie czy wielkość i prestiż firmy. W sytuacji gdy pojawia się niewypłacalność, konieczne jest ogłoszenie postępowania upadłościowego oraz skuteczna ochrona prywatnego majątku. Nasza kancelaria pomaga w przejściu przez cały ten proces.

Postępowanie upadłościowe krok po kroku – pomagamy na każdym etapie

Kiedy firma staje się niewypłacalna, wielu przedsiębiorców zaczyna tracić głowę. Piętrzące się nieopłacone faktury oraz pisma i telefony od wierzycieli mogą powodować stres i zmęczenie. W takiej sytuacji nie warto zwlekać, ponieważ problem sam się nie rozwiąże, a jego konsekwencje mogę być bardzo poważne. Jako specjaliści w zakresie prawa upadłościowego oferujemy profesjonalną pomoc i szybkie, skuteczne działanie.

Ogłoszenie upadłości jest korzystnym rozwiązaniem gdy:

 • firma przestała być rentowna,
 • wszczęta została egzekucja komornicza,
 • wierzyciele nie chcą się zgodzić na polubowne rozwiązanie sprawy.

Standardowe postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów, do których zalicza się:

 • zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • zgłoszenie wierzytelności do syndyka przez wszystkich wierzycieli,
 • określenie masy upadłościowej,
 • spieniężenie masy upadłościowej i podział środków między wierzycieli,
 • zakończenie postępowania.

Cały proces jest skomplikowany i często nieprzyjemny dla przedsiębiorcy. Klient powierzający to zadanie nam, może liczyć na pełne wsparcie oraz reprezentację na każdym z wymienionych etapów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zgłosimy sprzeciw do zgłaszanych wierzytelności, postaramy się również o to, by w masie upadłościowej znalazła się jak najmniejsza część majątku prywatnego.

 

Postępowanie upadłościowe – kryteria, terminy oraz przebieg

Prawo upadłościowe to skomplikowana dziedzina, w której trudno odnaleźć się osobom nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia. Przedsiębiorca chcący ogłosić upadłość, musi przestrzegać dokładnie określonych terminów – ma na to zaledwie 30 dni od chwili wystąpienia podstawy prawnej. Musi również przygotować pełną dokumentację. W stresie nietrudno o pomyłkę, która może sporo kosztować, dlatego lepiej powierzyć to zadanie nam.

Dokładnie analizujemy każdą sprawę, by określić, czy klient kwalifikuje się do wszczęcia postępowania upadłościowego oraz znaleźć najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie. Następnie:

 •          przygotowujemy strategię postępowania,
 •          przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości i całą niezbędną dokumentację,
 •          reprezentujemy klienta w kontaktach z wierzycielami oraz sądem.

Priorytetem jest dla nas zapewnienie klientowi bezpieczeństwa i komfortu oraz ochrona jego prywatnego majątku, który może zostać zaliczony w skład masy upadłościowej. Doskonale orientujemy się w aktualnych przepisach, dlatego zapewniamy działanie z dotrzymaniem terminów oraz wszelkich formalności.  

Mamy za sobą wiele pomyślnie zakończonych postępowań upadłościowych zarówno niewielkich, jak i dużych firm. 

 

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.