Zmiany zapisów w umowach

Zmiany zapisów w umowie - profesjonalne wsparcie prawnicze

Długotrwałe umowy stosowane w obrocie gospodarczym często wymagają zmiany. Fakt ten może wynikać z nowych okoliczności, cen rynkowych, wymagań czy zakresu działania przedsiębiorstwa. Zmiany zapisów w umowie można dokonać poprzez jej aneksowanie. Wiele podpisanych umów zawiera zapis, że wszelkie zmiany jej dotyczące wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z tego powodu aneks do umowy powinien być sporządzony w takiej postaci, w jakiej zostało to określone w umowie. Jeśli planujesz zmienić treść umowy, zgłoś się do naszej Kancelarii. Zadbamy, aby aneks do umowy był zgodny z obowiązującym prawem.

Zmiany zapisów w umowie - dopuszczalny zakres modyfikacji

Zgodnie z przepisami aneks do umowy może:

  • zmieniać postanowienia zawarte w umowie,
  • dodawać nowe postanowienia,
  • uchylać dotychczasowe postanowienia.

W związku z tym zmiana treści umowy za pomocą aneksu może zmodyfikować zapisy w dowolny, właściwy dla obu stron sposób. W praktyce najczęściej dotyczy zwiększenia wartości kontraktu lub zakresu wykonywanych prac, wydłużenia okresu trwania lub usunięcia błędów, które znalazły się w podpisanej umowie.

Jednocześnie warto pamiętać, że aneks do umowy stanowi dokument, który można sporządzić dowolną ilość razy. Przykładowo osoba wynajmująca mieszkanie może podpisać umowę najmu na rok, a następnie za pomocą aneksowania wydłużać termin najmu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić sporo czasu związanego z przygotowywaniem nowej umowy.

Aneks do umowy – wzór, czyli o czym warto pamiętać?

Zmiany zapisów w umowie wymagają wiedzy prawniczej, aby sporządzony aneks do umowy był zgodny z obowiązującym prawem kontraktowym. Wśród najważniejszych kwestii, o których należy pamiętać podczas zmiany treści umowy, znajdują się:

  • zawarcie informacji, jakiej umowy dotyczy aneks – numer, data i miejsce podpisania,
  • wymienienie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy oraz nanoszonych w formie aneksu zmian,
  • określenie daty, od której aneks do umowy wchodzi w życie,
  • czytelny podpis obu stron umowy.

Najważniejszym elementem aneksu do umowy jest paragraf opisujący wprowadzane zmiany. Najlepszym rozwiązaniem, które stosują nasi prawnicy, jest wskazywanie fragmentów zawartych w umowie pierwotnej (w formie paragrafu, ustępu lub treści) i dopisanie do nich wprowadzanych zmian zapisów w umowie. Dzięki nim nowe zapisy są czytelne, a każda ze stron może łatwo sprawdzić, jak zmieniły się warunki zawartej umowy.

Po tym fragmencie powinny znaleźć się nowe postanowienia, których brakowało w poprzedniej wersji dokumentu. Zmiana treści umowy to odpowiedzialne zadanie, które może być skomplikowane w przypadku bardziej rozbudowanych dokumentów. W takiej sytuacji warto sięgnąć po pomoc prawniczą. Nasi specjaliści wspierają Klientów na terenie Poznania i okolic. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata, dopuszczamy również możliwość współpracy zdalnej podczas zmiany zapisów w umowie.

Aneks do umowy – kiedy treść wchodzi w życie?

Podczas podpisywania aneksu do umowy, ważne jest umieszczenie informacji, kiedy jego treść powinna wejść w życie. Co do zasady, aneks powinien obowiązywać od chwili jego podpisania przez obie strony. Można jednak postanowić za zgodą stron, że podpisany dokument wejdzie w życie po konkretnym czasie od podpisania dokumentu. Taka informacja powinna znaleźć się w treści aneksu do umowy.

Dodatkowo po wniesieniu zmian w zapisach umowy, warto również dodać adnotację, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. Ważne, aby każda ze stron otrzymała kopię dokumentu podpisaną przez obie strony.

Wieloletnie doświadczenie pracowników naszej Kancelarii sprawia, że mamy za sobą wiele aneksów do umów, które są zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli chcesz zadbać o prawidłowe uzupełnienie swojej dokumentacji, zgłoś się do naszej Kancelarii z Poznania. Zapewniamy również pomoc w negocjacji warunków umów między stronami.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00