Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych - profesjonalne wsparcie kancelarii rachunkowej

  Zgodnie z obowiązującym prawem każdy przedsiębiorca powinien ewidencjonować operacje gospodarcze swojego przedsiębiorstwa. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej można zdecydować się na dowolny z dostępnych modeli ewidencjonowania lub korzystać z konkretnego, nakazanego odgórnie sposobu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych to forma rejestracji zarezerwowana dla firm będących na pełnej księgowości. Nasza Kancelaria Rachunkowa może udzielić Twojej firmie profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.

  Pełne księgi rachunkowe - co to jest?

  Księgi rachunkowe szczegółowo opisują przepływ środków pieniężnych przez firmę, dlatego stanowią najważniejsze źródło wiedzy o jej sytuacji finansowej. W ewidencji zawierane są zarówno informacje o przychodach, jak i wydatkach z działalności. Można ją również wykorzystać do wytyczenia pozostałych kosztów jak wynagrodzenia pracowników, zobowiązania kredytowe czy czynsze lokalowe.


  Co istotne, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie określa ich formy. W związku z tym mogą być prowadzone zarówno w tradycyjnej wersji papierowej, jak i w formie programu komputerowego.

  Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

  Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ustalany jest na podstawie ustawy o rachunkowości – art. 2 ust. 1. Zgodnie z zapisami do prowadzenia tej ewidencji zobowiązane są:

  • spółki handlowe: osobowe, kapitałowe,
  • organizacje,
  • spółki cywilne,
  • osoby prawne.

  Wyjątek stanowi jedynie Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych można powierzyć księgowym zatrudnionym w firmie lub skorzystać z pomocy zewnętrznego podmiotu. Dzięki temu nie trzeba samodzielnie zatrudniać księgowego, a jako alternatywę wybrać tańsze usługi kancelarii rachunkowej. Jeśli Twoja firma zdecyduje się na to rozwiązanie, należy zgodnie z art. 11 ustawy o rachunkowości:

  • powiadomić Urząd Skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od daty ich wydania,
  • zagwarantować dostępność ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi uprawnionym organom kontroli lub nadzoru.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez zewnętrzną kancelarię rachunkową to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Najważniejsza z nich jest oszczędność oraz dostęp do merytorycznej i wciąż aktualizowanej wiedzy specjalistów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wzorowa współpraca z Klientem sprawiają, że jesteśmy często polecaną kancelarią rachunkową z Poznania.

  Kiedy otwiera się i zamyka księgi rachunkowe?

  Informacje o tym, kiedy należy otwierać i zamykać księgi rachunkowe można znaleźć w ar. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tymi zapisami, prowadzenie ksiąg rachunkowych rozpoczyna się:

  • na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,
  • na początek następnego roku obrotowego,
  • na dzień zmiany formy prawnej,
  • na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki,
  • na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

  Natomiast księgi rachunkowe zamyka się:

  • na dzień kończący rok obrotowy,
  • na dzień zakończenia działalności jednostki,
  • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
  • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę,
  • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek,
  • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
  • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych to skomplikowany proces, w którym możemy Ci pomóc. Zgłoś się po wsparcie naszej Kancelarii Rachunkowej z Poznania! Dla wygody naszych Klientów oferujemy możliwość pełnej współpracy zdalnej.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00