Reprezentacja w zakresie kontroli karno-skarbowej

Reprezentacja w zakresie kontroli karno-skarbowej: kompleksowa pomoc dla Twojego biznesu

Osoby prowadzące własną działalność coraz częściej pociągane są do odpowiedzialności karnej za niedopatrzenia w kwestii poprawnego obiegu dokumentów czy niewłaściwe rozliczenie podatków. Aby uniknąć takiej sytuacji, skorzystaj z naszych usług reprezentacji kontroli karno-skarbowej.

Kontrola karno-skarbowa - co to jest?

Kodeks karno skarbowy obowiązuje w obecnej formie od 1999 r. Jest on podstawowym aktem prawnym, który reguluje kwestie odpowiedzialności za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe. Opiera się na ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Kontrola skarbowa jest odpowiedzią na podejrzenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatków. Jej celem jest zweryfikowanie, czy podatnik prawidłowo wywiązuje się z nałożonych na niego przepisami prawa podatkowego obowiązków. 

Kontroli skarbowej można się jej spodziewać w przypadku gdy:

  • przedsiębiorca stara się o zwrot podatku VAT,
  • firma przynosi małe zyski, a jednocześnie dokumentuje duże wydatki,
  • firma generuje przedłużające się straty.

Jest to rutynowa czynność, która sama w sobie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. Kolejne kroki podejmowane przez urząd skarbowy są jednak uzależnione od jej wyniku.  Kontrola skarbowa może się bowiem okazać negatywna  lub pozytywna. W pierwszym przypadku urząd nie nakłada na podatnika żadnych obowiązków, ponieważ nie wykazano żadnych nieprawidłowości. W drugim przypadku natomiast tok postępowania ujawnił błędy, a podatnik zobowiązany jest do ich naprawienia. Zazwyczaj jest to konieczność złożenia korekty podatkowej oraz czynny żal. 

W przypadku większych uchybień lub podejrzenia jawnej chęci wyłudzenia pieniędzy od urzędu skarbowego, możliwe jest wszczęcie postępowania karnego.

Kiedy można się spodziewać kontroli skarbowej?

Kontrola skarbowa przeprowadzana jest przez naczelnika urzędy skarbowego, po wcześniejszym dostarczeniu zawiadomienia. Zazwyczaj odbywa się ona nie wcześniej niż 7 dni od doręczenia dokumentu. Miejscem kontroli najczęściej jest siedziba prowadzonej działalności gospodarczej. 

Podczas jej trwania zabezpieczone zostają wszystkie niezbędne dokumenty (faktury, rachunki, księgi podatkowe itp.) Wszelkie czynności kontrolne muszą być prowadzone w obecności kontrolowanego podatnika lub osoby, której przekazał on pełnomocnictwo. 

Kontrola skarbowa może dotknąć każdego przedsiębiorcę. Mimo że nie wiąże się ona z góry z konsekwencjami, w wielu przypadkach wywołuje stres. Z tego względu warto powierzyć reprezentację w zakresie kontroli karno-skarbowej profesjonalistom.

Reprezentacja w zakresie kontroli karno-skarbowej na najwyższym poziomie

Wiemy jak problematyczne i czasochłonne jest przygotowanie wszystkich wymaganych podczas kontroli skarbowej dokumentów. Mamy również świadomość, że przedsiębiorcy chcą się skupiać na prowadzeniu własnych biznesów, nie na dopełnianiu skomplikowanych formalności. 

W związku z tym oferujemy profesjonalną obsługę  w tym zakresie. Każdemu przedsiębiorcy, który otrzymał informację o zbliżającej się kontroli skarbowej oferujemy:

  • dokładną analizę sytuacji,
  • skompletowanie niezbędnych dokumentów,
  • pełne zastępstwo w czasie toczącej się kontroli,
  • złożenie korekty lub wypełnienie innych zaleceń,
  • ewentualne odwołanie od wyniku kontroli skarbowej.

 

Każdemu klientowi zapewniamy pełną dyskrecję. Dbamy o dobre relacje i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie współpracy. 

Wieloletnie doświadczenie i duża wiedza sprawia, że udało nam się pozytywnie zakończyć wiele z pozoru bardzo trudnych spraw z zakresu kontroli karno-skarbowej.  

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, dokładnie go analizując i szukając najlepszego rozwiązania dla klienta.

Jeśli szukasz najlepszej reprezentacji w zakresie kontroli karno-skarbowej, trafiłeś pod dobry adres. Dołożymy wszelkich starań, by pomóc ci w uniknięciu konsekwencji tej sytuacji. 

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00