Składanie dokumentów finansowych do KRS

Składanie dokumentów finansowych do KRS - profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców

Zgodnie z obowiązującą literaturą prawa składanie dokumentów finansowych do KRS przez spółki handlowe prowadzące pełną księgowość następuje wyłącznie w wersji elektronicznej. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło specjalny system teleinformatyczny, którego obsługa jest bezpłatna. Dzięki temu przekazywanie niezbędnych formularzy jest w pełni zautomatyzowane i nie wymaga osobistych wizyt w KRS. Jako biuro rachunkowe z wieloletnim stażem pomożemy Ci w przygotowanie i przekazaniu dokumentów do KRS drogą elektroniczną.

Składanie dokumentów finansowych do KRS - obowiązujące terminy

Przekazywanie dokumentów do KRS powinno nastąpić w przewidzianych ustawowo terminach. Spółki handlowe mają na to 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli natomiast sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to powinno być złożone w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni po terminie oraz 15 dni po jego zatwierdzeniu razem z niezbędnymi dokumentami (art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości – Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).


Zgodnie z przewidzianym sposobem składania dokumentów finansowych do KRS podmioty obowiązują zgłoszenia elektroniczne przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości – tzw. RDF.

Kto podpisuje dokumenty finansowe składane do KRS?

Przekazanie dokumentów do KRS wiąże się z obowiązkiem podpisu i autoryzacji dokumentów. Zgłoszenia opatrywane są podpisem elektronicznym, który powinna złożyć co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL został zgłoszony do KRS. Osoba ta może mieć uprawnienia samodzielne lub połączone z innymi osobami reprezentującymi spółkę. Zgodnie z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS dokumenty może podpisać też:

 

  • prokurent,
  • syndyk,
  • zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • likwidator.

Podczas składania dokumentów finansowych do KRS oraz przygotowywania zgłoszenia w systemie RDF, program sam wyświetli listę osób fizycznych posiadających uprawnienia do reprezentowania danego podmiotu.

Przekazywanie dokumentów do KRS – niezbędne załączniki

Sprawozdania finansowe do KRS oraz inne dokumenty finansowe w wersji elektronicznej powinny być zapisane w odpowiednim, dopasowanym do systemu informatycznego formacie. W tej formie należy je dołączyć do zgłoszenia. Wersja elektroniczna dokumentów jest obowiązkowa od dnia 1 października 2018 r. Co ważne, składane dokumenty muszą być podpisane przed zgłoszeniem do KRS zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w ustawie o rachunkowości.

Jednocześnie warto wspomnieć, że w wersji elektronicznej sporządzane są jedynie sprawozdania finansowe. Obowiązujące przepisy nie wymuszają elektronizacji uchwał wspólników dotyczących:

Uchwały te można nadal sporządzać w tradycyjnej formie pisemnej, a do sądu rejestrowego można dostarczyć jedynie ich skany. Przepisy te opisane są w art. 19e ust. 3 ustawy o KRS. W zapisach tych wymienione są także inne dokumenty, które mogą być dostarczone do sądu rejestrowego jako kopie (skany). Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS powinny być one podpisane przez osobę, która posiada uprawnienia do zgłoszenia.

Proces składania dokumentów finansowych do KRS wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Warto więc skorzystać z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego, które doskonale zna zasady przygotowywania, wypełniania oraz przekazywania dokumentów do KRS. Nasze biuro rachunkowe z Poznania wspiera swoich Klientów na każdym etapie przygotowywania dokumentacji oraz stoi na straży przestrzegania ustawowych terminów. Zgłoś się po naszą pomoc i zyskaj pewność, że w sposób prawidłowy wywiążesz się ze swoich obowiązków wobec KRS.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00