Rejestracja do VAT (VAT R, VAT UE)

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Rejestracja do VAT (VAT-R i VAT-UE) - profesjonalne wsparcie dla początkujących firm

  Podatnicy, którzy wybierają VAT jako formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zobowiązani są do złożenia zgłoszenia w tym zakresie do właściwego naczelnika US. Rejestracja do VAT dokonywana jest na formularzu VAT-R, a jeśli dotyczy krajów unijnych na VAT-UE. Nasi specjaliści udzielają przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia w ramach zgłoszenia do VAT.

  Rejestracja do VAT - kogo dotyczy?

  Jednostki rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej są podmiotowo zwolnione z VAT i nie wymaga się od nich rejestracji VAT. Wyjątek stanowią czynności opisane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapisy te obligują określone podmioty do złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R.

   

  Rejestracja do VAT wymaga złożenia formularza VAT-R lub VAT-UE (jeśli działalność ma funkcjonować w krajach Wspólnoty Europejskiej). Obowiązek ten dotyczy podatnika, który zamierza zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Co istotne, dokonanie zgłoszenia do VAT powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem pierwszych czynności podlegających opodatkowaniu.

   

  Działalność gospodarcza staje się czynnym podatnikiem VAT wraz z:

   

  • przekroczeniem granicznej kwoty obrotu opisanej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • rozpoczęciem działalności wykluczającej z prawa do zwolnienia podmiotowego opisanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (np. usługi prawnicze i doradcze, dostawa wyrobów z metali szlachetnych, usługi jubilerskie),
  • rozpoczęciem czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT (np. dostawa towarów, świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów).

  Rejestracja do VAT – obowiązujące terminy

   W celu zgłoszenia do VAT należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wspomniany druk VAT-R lub VAT-UE. Zgodnie z art. 96 ustawy o VAT na czynność tę przewidziane są ustawowe terminy:

   

  • przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5,
  • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży,
  • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa,
  • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia,
  • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

  Przed rejestracją VAT Urząd Skarbowy przeprowadza weryfikację danych przedstawionych w złożonym formularzu VAT-R. Czynność ta wykonywana jest od początku 2017 roku.

  Ile kosztuje rejestracja do VAT?

  Zgłoszenie do VAT związane jest z dodatkową opłatą w wysokości 170 zł, której można jednak uniknąć. Opłatę tę należy uiścić, aby otrzymać pisemne potwierdzenie o zarejestrowaniu podatnika do podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.

   

  Od 2015 roku zniesiono jednak obowiązek posiadania powyższego potwierdzenia, co pozwala uniknąć opłat związanych z rejestracją VAT. W praktyce każda aktualizacja zgłoszenia do VAT nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

  Rejestracja VAT i VAT-UE – profesjonalne wsparcie Kancelarii Rachunkowej z Poznania

  Zgłoszenie do VAT to czynność, która wymaga wiedzy merytorycznej i doświadczenia. Jeśli masz wątpliwości związane z tym procesem lub nie wiesz, czy możesz być zwolniony z podatku VAT, zgłoś się do naszej Kancelarii. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, a także pomogą w rejestracji VAT-R oraz VAT-UE. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszystkie formalności zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00