Rejestracja do VAT (VAT R, VAT UE)

Rejestracja do VAT (VAT-R i VAT-UE) - profesjonalne wsparcie dla początkujących firm

Podatnicy, którzy wybierają VAT jako formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zobowiązani są do złożenia zgłoszenia w tym zakresie do właściwego naczelnika US. Rejestracja do VAT dokonywana jest na formularzu VAT-R, a jeśli dotyczy krajów unijnych na VAT-UE. Nasi specjaliści udzielają przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia w ramach zgłoszenia do VAT.

Rejestracja do VAT - kogo dotyczy?

Jednostki rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej są podmiotowo zwolnione z VAT i nie wymaga się od nich rejestracji VAT. Wyjątek stanowią czynności opisane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapisy te obligują określone podmioty do złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R.

 

Rejestracja do VAT wymaga złożenia formularza VAT-R lub VAT-UE (jeśli działalność ma funkcjonować w krajach Wspólnoty Europejskiej). Obowiązek ten dotyczy podatnika, który zamierza zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia podmiotowego. Co istotne, dokonanie zgłoszenia do VAT powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem pierwszych czynności podlegających opodatkowaniu.

 

Działalność gospodarcza staje się czynnym podatnikiem VAT wraz z:

 

  • przekroczeniem granicznej kwoty obrotu opisanej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • rozpoczęciem działalności wykluczającej z prawa do zwolnienia podmiotowego opisanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (np. usługi prawnicze i doradcze, dostawa wyrobów z metali szlachetnych, usługi jubilerskie),
  • rozpoczęciem czynności wymienionych w art. 5 ustawy o VAT (np. dostawa towarów, świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów).

Rejestracja do VAT – obowiązujące terminy

 W celu zgłoszenia do VAT należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wspomniany druk VAT-R lub VAT-UE. Zgodnie z art. 96 ustawy o VAT na czynność tę przewidziane są ustawowe terminy:

 

  • przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5,
  • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży,
  • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa,
  • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia,
  • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Przed rejestracją VAT Urząd Skarbowy przeprowadza weryfikację danych przedstawionych w złożonym formularzu VAT-R. Czynność ta wykonywana jest od początku 2017 roku.

Ile kosztuje rejestracja do VAT?

Zgłoszenie do VAT związane jest z dodatkową opłatą w wysokości 170 zł, której można jednak uniknąć. Opłatę tę należy uiścić, aby otrzymać pisemne potwierdzenie o zarejestrowaniu podatnika do podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego.

 

Od 2015 roku zniesiono jednak obowiązek posiadania powyższego potwierdzenia, co pozwala uniknąć opłat związanych z rejestracją VAT. W praktyce każda aktualizacja zgłoszenia do VAT nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Rejestracja VAT – najważniejsze informacje

Rejestracja VAT od 2017 roku zawsze poprzedzana jest wnikliwą weryfikacją podmiotu składającego formularz zgłoszeniowy. Jeśli w trakcie niej okaże się, że dane podane w formularzu są nieprawdziwe albo dany podmiot w ogóle nie istnieje, urząd na mocy art. 96 ust. 4a ustawy o VAT ma prawo do odmowy rejestracji do VAT. Przesłanka do takiej decyzji występuje również wtedy, gdy z dostarczonych urzędowi informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania skierowane na wykorzystanie działalności banków (art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej) bądź spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi. Rejestracja VAT podatnika wykluczona jest również w przypadku, gdy sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Może się też zdarzyć, że urząd podejmie próbę skontaktowania z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem. Jeśli będzie ona bezskuteczna, również może skutkować odmową rejestracji.

Ile trwa rejestracja VAT?

Na pytanie ile trwa rejestracja VAT nie ma jednej odpowiedzi, gdyż nie ma określonego limitu czasowego, w którym urząd ma obowiązek to zrobić. Każde zgłoszenie przechodzi wnikliwą weryfikację, dlatego z reguły na rejestrację trzeba poczekać kilka tygodni. W interesie podatnika jest dopytywanie o to, na jakim etapie rozpatrywania znajduje się jego zgłoszenie, gdyż może się zdarzyć, że urząd go odrzuci i nie poinformuje o tym fakcie, gdyż nie ma takiego obowiązku. Pamiętajmy też, że w wykazie podmiotów VAT będzie widniała data z formularza rejestracyjnego, a nie data, w której otrzymaliśmy potwierdzenie rejestracji VAT, bowiem urząd na pytanie ile trwa rejestracja VAT UE lub VAT R odpowiada, iż jest to jedynie czynność techniczna.

Na kim spoczywa obowiązek rejestracji VAT?

Obowiązek rejestracji do VAT spoczywa na podatniku. Ma on jednak możliwość wyznaczyć pełnomocnika, który zajmie się tą sprawą. W tym celu należy wypełnić i złożyć odpowiedni formularz pełnomocnictwa – PPO-1 lub PPS-1. Może się też zdarzyć, że w toku weryfikacji urząd wykryje niezgodności i wyda decyzję o odmowie rejestracji do VAT. Co dalej? W takiej sytuacji podmiot lub jego pełnomocnik może zakwestionować zasadność odmowy na dwa sposoby – występując ze skargą do sądu administracyjnego lub wzywając naczelnika urzędu skarbowego do usunięcia naruszenia prawa.

Rejestracja VAT UE – terminy

Rejestracja VAT a pierwsza faktura to wątek, który wśród przedsiębiorców budzi wiele wątpliwości i obaw. Wiadomo bowiem, że nie można wystawić faktury przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego do VAT, ale czy można robić to zaraz po złożeniu, jeśli nie wiemy jeszcze, czy nie spotkamy się z odmową rejestracji do VAT? Otóż przepisy zakładają, że już w następnym dniu po złożeniu formularza rejestracyjnego podmiot może zachowywać się tak, jakby był czynnym podatnikiem VAT, a zatem może swobodnie wystawiać faktury. Co istotne, nawet jeśli proces rejestracji wydłuża się z przyczyn niezależnych od podatnika, nie musi on dokonywać korekty faktur wystawionych w tym czasie. Wiele osób zastanawia się też, czy można dokonać rejestracji do VAT w trakcie miesiąca. Jest to możliwe, a kwestia ta regulowana jest w art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.

A o czym w kwestii terminów powinien wiedzieć płatnik czynny? Potwierdzenie rejestracji VAT to dokument, o który możemy wystąpić w każdej chwili – nie tylko tuż po wpisaniu do rejestru. Dzięki temu nie trzeba ryzykować, iż wydamy pieniądze na zaświadczenie, które nie będzie nigdy przydatne.

Rejestracja VAT i pozostałe nasze usługi w tym zakresie

Rejestracja VAT UE lub rejestracja VAT R to zadanie, które wymaga czasu i zagłębienia się w strukturę formularza zgłoszeniowego, która nie należy do najprostszych. Sporządzenie zgłoszenia możesz jednak zlecić naszym specjalistom, a czas, który dzięki temu zyskasz, wykorzystać na sprawy kluczowe dla rozwoju swojej firmy. Zapraszamy do współpracy – jeśli nie jesteś z Poznania również możemy Ci pomóc, przygotowując oświadczenie do rejestracji VAT i przesyłając je drogą elektroniczną.

Rejestracja VAT i VAT-UE – profesjonalne wsparcie Kancelarii Rachunkowej z Poznania

Zgłoszenie do VAT to czynność, która wymaga wiedzy merytorycznej i doświadczenia. Jeśli masz wątpliwości związane z tym procesem lub nie wiesz, czy możesz być zwolniony z podatku VAT, zgłoś się do naszej Kancelarii. Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, a także pomogą w rejestracji VAT-R oraz VAT-UE. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszystkie formalności zostały wykonane zgodnie z obowiązującym prawem.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00