Polityka rachunkowości firmy – opracowanie

Polityka rachunkowości firmy to dokument, który w sposób kompleksowy opisuje rodzaj ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie oraz sposób ich prawidłowego prowadzenia. Ustawodawca daje pewną swobodę w tworzeniu polityki rachunkowości. W efekcie dokument ten jest formą prezentacji wybranych przez przedsiębiorcę metod i przyjętych procedur rachunkowych.

W pierwszym rozdziale opracowania polityki nieruchomości powinno się znaleźć określenie roku obrotowego razem wchodzącymi w jego skład okresami sprawozdawczymi. Kolejną część stanowi opis metod wyceny aktywów i pasywów, a także sposobów ustalania wyniku finansowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Profesjonalnie opracowana polityka rachunkowości powinna też zawierać załącznik do polityki rachunkowości, który stanowi zakładowy plan kont. Oba dokumenty możesz przygotować wspólnie z naszymi księgowymi, dzięki czemu zyskujesz pewność, że stworzona polityka jest zgodna z prawem oraz sprawdzi się w praktyce.

W ramach opracowania polityki rachunkowości firmy należy przedstawić również wykaz ksiąg rachunkowych oraz wykaz elektronicznych zbiorów danych, kiedy księgowość prowadzona jest w wersji elektronicznej. Bardzo istotnym elementem polityki rachunkowości firmy jest stworzenie opisu systemu przetwarzania danych, w którym znajdzie się opis wykorzystywanego oprogramowania księgowego, które towarzyszy księgowym firmy podczas prowadzenia rachunkowości. Ostatnim elementem polityki rachunkowości jest opis systemu ochrony danych, co zyskało szczególne znaczenie w ostatnich latach.

Kto ma obowiązek opracowania polityki rachunkowości?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawowy obowiązek opracowania polityki rachunkowości mają wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość. W efekcie polityka rachunkowości firmy powinna powstać wszędzie tam, gdzie prowadzone są księgi rachunkowe. Obowiązek ten dotyczy:

  •       spółek handlowych (osobowych i kapitałowych),
  •       osób fizycznych,
  •       spółek cywilnych,
  •       spółek jawnych,
  •       spółek partnerskich,

których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły od 2 milionów euro wzwyż.

Co więcej, opracowanie polityki rachunkowości jest obowiązkowe dla jednostek działających na podstawie Prawa Bankowego oraz dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie: przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, a także przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Opracowanie polityki rachunkowości jest dodatkowo obowiązkiem gmin, powiatów, województw oraz prowadzonych przez nie jednostek i zakładów budżetowych.

Opracowanie polityki rachunkowości – cena

Odpowiednio opracowana polityka rachunkowości firmy wymaga przygotowania przez doświadczonego księgowego, który świetnie porusza się po skomplikowanych wymogach ustawowych. By opracowana polityka rachunkowości była optymalnie dopasowana do indywidualnych potrzeb organizacji, warto zainwestować w usługi profesjonalnego biura rachunkowego. Nasze wsparcie to gwarancja korzystnego stosunku ceny do jakości świadczonych usług, a także przygotowania i doświadczenia naszych specjalistów. Współpracując z kancelarią Pietkun, zyskujesz pewność, że powierzyłeś opracowanie polityki rachunkowości w najlepsze ręce.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.