Egzekucja orzeczeń sądowych

Egzekucja orzeczeń sądowych - profesjonalne wsparcie kancelarii prawnej

Po sądowym rozstrzygnięciu sporu i zakończeniu postępowania, sąd wydaje orzeczenie adekwatne do podjętej decyzji. Do jego wykonania często jest niezbędna dodatkowa egzekucja orzeczenia sądowego. Nasza Kancelaria udziela merytorycznego wsparcia przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym, dzięki czemu szybciej można zrealizować postanowienia sądu.

Egzekwowanie orzeczeń sądowych - co oznacza?

Postępowanie sądowe zakończone jest wydaniem wyroku. W przypadku egzekucji długów sąd może nakazać jednej ze stron spłacenie zaległości. Jeśli jednak dłużnik nie wypełni dobrowolnie swojego obowiązku, konieczna jest egzekucja orzeczenia sądowego. Przewidziane przez prawo rozwiązania obejmują środki przymusu oraz opisują sposoby ich stosowania. Aby działać zgodnie z prawem, warto skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii. Wykwalifikowana kadra prawników i radców prawnych pomoże Ci odzyskać długi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Egzekucja orzeczenia sądowego – jakie warunki trzeba spełnić?

Egzekwowanie orzeczenia sądowego obejmuje środki przymusu przewidziane w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym. Aby móc z nich skorzystać, muszą być spełnione dwa warunki:

  • należy posiadać tytuł wykonawczy,
  • tytuł wykonawczy powinien być dostarczony z wyprzedzeniem stronie, przeciwko której wszczynamy postępowanie egzekucyjne.

W postępowaniu egzekucyjnym biorą udział trzy strony:

  • wierzyciel – strona wnioskująca o przeprowadzenie egzekucji,
  • dłużnik – strona, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,
  • komornik – urzędnik odpowiedzialny za podjęcie czynności egzekucyjnych, o które wnioskuje wierzyciel.

Egzekucja orzeczeń sądowych – dopuszczalne środki przymusu

Postępowanie egzekucyjne może obejmować trzy czynności:

  • zajęcie komornicze (główny środek przymusu),
  • dodatkowa kara pieniężna – to kwota ustalona przez sąd, którą dłużnik powinien zapłacić, jeśli nie spełni głównego obowiązku zawartego w orzeczeniu; rozwiązanie to stosuje się jako dodatkowy środek wywierania presji na dłużniku,
  • kara pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczenia sądowego – sądy rzadko decydują się na ten krok, dlatego jest to ostateczna forma egzekucji orzeczeń sądowych.

Egzekwowanie orzeczeń sądowych – jak długo obowiązują środki przymusu?

Proces egzekwowania orzeczeń sądowych jest ograniczony w czasie. Prawo do postępowania egzekucyjnego ulega przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia następującego po wydaniu wyroku sądu.

W przypadku, kiedy wykonanie wyroku nie podlega określonym wymogom, których wypełnienie nie jest zależnie od woli osoby, która uzyskała wyrok, wtedy prawo do postępowania egzekucyjnego ulega przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia  następującego po dniu, w którym dopełniono wspomnianych wymogów.

Warto przy tym pamiętać, że okres ten może wynosić zaledwie 5 lat w przypadku płatności, które zgodnie z wyrokiem sądu powinny zostać dokonane w ciągu roku. Jeśli chodzi o grzywny, odsetki, dodatkowe kary pieniężne oraz inne postanowienia sądu, przedawnienie następuje w chwili przedawnienia prawa do wykonania wyroku. Odstępstwem od tej reguły jest przerwanie biegu przedawnienia lub przedłużenie terminu.

Egzekucja orzeczeń sądowych – wsparcie prawne

Postępowanie egzekucyjne wynikające z egzekwowania orzeczeń sądowych to proces wymagający dużego doświadczenia oraz wiedzy merytorycznej. Warto więc sięgnąć po pomoc doświadczonego prawnika lub radcy prawnego. Nasza kancelaria zajmuje się z sukcesami egzekucją orzeczeń sądowych od wielu lat, dlatego warto zaufać doświadczonym specjalistom. Kancelaria Pietkun działa na terytorium Poznania oraz okolic, jednak jesteśmy w pełni otwarci na współpracę zdalną. Dzięki temu odległość nie stanowi żadnej bariery.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00