Księgowość dla gabinetów stomatologicznych

Księgowość dla gabinetów stomatologicznych

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze opieki medycznej to zadanie wymagające spełnienia wielu formalności. W efekcie pochłaniają one wiele czasu, który można było poświęcić na przyjmowanie pacjentów. Warto więc rozważyć rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym, które dopilnuje wszystkich kwestii księgowych i podatkowych. Nasza usługa księgowości dla gabinetów stomatologicznych obejmuje wsparcie specjalistów doskonale znających branżę medyczną, dzięki czemu możesz całkowicie skupić się na swojej pracy.

Dopuszczalne formy
prowadzenia gabinetu stomatologicznego

Istnieją 2 podstawowe formy, w jakich dopuszcza się prowadzenie gabinetu dentystycznego:

Zarówno spółka jawna, jak i partnerska wymagają rejestracji KRS. Natomiast założyciel, który nie jest stomatologiem, powinien zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej postaci z wyjątkiem spółki partnerskiej. W zależności od charakteru prowadzenia działalności leczniczej należy uzyskać wpis do CEIDG lub KRS.

Księgowość dla gabinetów stomatologicznych – wybór formy opodatkowania działalności

Każdy stomatolog, który zamierza uruchomić własny gabinet stomatologiczny, zobowiązany jest do wyboru formy jego opodatkowania. Wśród dostępnych form podatku znajdują się:

Usługi stomatologiczne w większości są zwolnione z podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Według tego dokumentu usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów m.in.: lekarza i lekarza dentysty są zwolnione z podatku VAT. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie usługi dentysty nie wymagają opłacania podatku VAT. Wyjątkiem są tutaj zabiegi wybielania zębów. Jeśli stomatolog będzie w swoim gabinecie oferował takie usługi, to należy je obciążyć 23% podatkiem VAT.

Nasze wsparcie księgowe dla gabinetów stomatologicznych zakłada pomoc w wyborze najlepszej formy opodatkowania, dopasowanego do rodzaju prowadzonej działalności. Dzięki temu pomożemy Ci zoptymalizować koszty podatkowe.

Usługi dentystyczne – biuro rachunkowe

Przepisy prawa podatkowego podlegają częstym zmianom, co wymaga ciągłego śledzenia obowiązujących aktów prawnych. Warto więc zdecydować się na wsparcie księgowe dla gabinetów stomatologicznych, które oznacza dostęp do wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie prawa i księgowości. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że możemy objąć pomocą księgową zarówno małe gabinety stomatologiczne, jak i większe placówki medyczne.

Usługi dentystyczne a VAT

Usługi dentystyczne a VAT to temat, który wciąż budzi wiele wątpliwości i doczekał się wielu interpretacji podatkowych. Jak zostało wcześniej wspomniane, usługi wybielania zębów podlegają opodatkowaniu w wysokości 23%, ale trzeba mieć na względzie, że dotyczy to nie tylko wybielania zębów żywych, ale również leczonych endodontycznie. Eksperci podatkowi wskazują bowiem, że zawsze, gdy mamy niejasność w temacie usługi stomatologiczne a VAT, rozstrzygające znaczenie ma to, jaki jest cel realizowanej usługi, a w przypadku wybielania uzębienia cel ten dotyczy raczej estetyki, niż względów zdrowotnych.

Faktura za usługi stomatologiczne – co powinna zawierać?

Faktura za usługi stomatologiczne niczym nie różni się od faktur wystawianych przez innych lekarzy świadczących usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia pacjenta. Oznacza to, że zgodnie z art. 106e ustawy o VAT oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 27 października 2021 r. powinna ona zawierać takie informacje jak :

  • data wystawienia, 
  • numer faktury, 
  • imię i nazwisko bądź nazwa podatnika oraz nabywcy usługi,
  • adres placówki i adres zamieszkania nabywcy, 
  • nazwa usługi, 
  • zakres jej wykonania, 
  • cena jednostkowa usługi,
  • kwota należności.

Co istotne, usługi stomatologiczne zwolnione z VAT nie wymagają tego, aby na fakturze wykazana została stawka podatku VAT-ZW. Konieczne jest jednak wskazanie podstawy prawnej zwolnienia. Najczęściej w sekcji przeznaczonej na dodatkowe informacje zamieszcza się adnotację typu: „usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.

Usługi protetyczne a VAT

W temacie usługi protetyczne a VAT również roi się od wątpliwości i obaw o poprawne rozliczanie usług oraz zakupywanych materiałów. W drugiej kwestii kluczowe jest określenie, czy mamy do czynienia z wyrobem protetycznym, czy nie. Trzeba bowiem wiedzieć, że stawką VAT w wysokości 23% objęte są tylko i wyłącznie protezy oraz sztuczne zęby, które nie stanowią wyrobu medycznego. Jeśli zaś sprzedaż protez i sztucznych zębów kwalifikowana jest jako sprzedaż wyrobów medycznych, należy stosować obniżoną stawkę VAT, czyli 8%. Zasady te obowiązują również osoby niebędące technikami dentystycznymi. 

Protetyka rządzi się podobnymi prawami, co stomatologia. VAT może więc w ogóle nie dotyczyć realizowanych usług protetycznych, o ile tylko są one wykonywane przez techników dentystycznych. Podstawą do zwolnienia z opodatkowania jest w takim przypadku art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT. Wspomniane zwolnienie obowiązuje również w sytuacji, gdy działalność prowadzona jest przez osobę niebędącą technikiem dentystycznym, ale usługi protetyczne świadczone są przez zatrudnionego u niej technika dentystycznego.

VAT na usługi stomatologiczne – to musisz wiedzieć

Osobom rozliczającym działalność gabinetów stomatologicznych wiele trudności nastręcza nie tylko to, jak opodatkowywać usługi stomatologiczne. VAT dotyczy też kwestii zakupu materiałów używanych w ramach realizacji usług stomatologicznych. Mowa przede wszystkim o lekach, środkach znieczulających, środkach do przepłukiwania kanałów zębowych, ćwiekach, sączkach, masach wyciskowych, materiałach do wypełniania ubytków czy elementach do mocowania uzupełnień stomatologicznych. Ma to znaczenie dla poprawnego rozliczania podatku VAT należnego z US, gdyż przy sprzedaży stawką zwolnioną nie ma prawa do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupionych materiałów. Z kolei przy tak zwanej sprzedaży mieszanej należy prowadzić oddzielną ewidencję kosztów przyporządkowując poszczególne koszty do konkretnej sprzedaży, a w przypadku, gdy jest to trudne, należy stosować tzw. VAT strukturę, która jest proporcją sprzedaży zwolnionej do całości sprzedaży. Należy też wykazywać roczną korektę VAT naliczonego od zakupów, dzięki której możemy liczyć na zwrot niepoprawnie odliczonego podatku VAT w rozliczeniu z US. Pamiętajmy również, że wspomniane materiały podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 jako materiały podstawowe i pomocnicze.

Księgowość dla gabinetów stomatologicznych – sprawdź naszą ofertę

Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia. Udzielamy fachowej pomocy na każdym etapie – zarówno lekarzom, którzy dopiero czynią kroki w kierunku uruchomienia własnego gabinetu dentystycznego i zastanawiają się, jaka forma opodatkowania będzie w ich przypadku najkorzystniejsza, jak i tym, którzy prowadzą już swoją działalność, ale zagmatwanie w przepisach prawnych rodzi wiele wątpliwości co do tego, jak ją rozliczać. Pamiętajmy, że samodzielne rozliczanie VAT na usługi stomatologiczne to ryzyko popełnienia błędu, który może kosztować nas wiele nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00