Aport przedsiębiorstwa

Aport przedsiębiorstwa – co warto wiedzieć?

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub aport przedsiębiorstwa to pojęcia, które często pojawiają się w kontekście fuzji i przejęć firm. Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą często decydują się na zmianę jej formy, a firmy poddawane są restrukturyzacjom w celu przystosowania do innej dziedziny. W praktyce jednak jedynie część przedsiębiorstw jest realnie przekształcana. Aport przedsiębiorstwa wymaga znajomości przepisów prawa, jednak może przynieść szereg korzyści dla biznesu. Nasi radcy prawni i podatkowi pomogą Ci przejść przez proces przekształcenia możliwie szybko, bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Czym jest aport przedsiębiorstwa?

Aport przedsiębiorstwa to określenie niepieniężnego wkładu do spółki kapitałowej. W praktyce aportem mogą być przedmioty, np. maszyny i środki transportu lub nieruchomości oraz prawa – udziały albo akcje w innej spółce, obligacje, prawa autorskie, wierzytelności, czy prawa własności przemysłowej. Z kolei aportem przedsiębiorstwa nie mogą stać się prawa niezbywalne oraz świadczenie pracy lub usług. Szczególną formą tego wkładu jest aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czyli jego fragment gotowy do samodzielnego funkcjonowania.

Aport przedsiębiorstwa a podatek VAT

Aport przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdarza się, że jakiś przedmiot przedsiębiorstwa zostaje wyłączony. Taką sytuację objaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2018 r. W swojej wypowiedzi stwierdza:

„W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. 

Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym majątku zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności”.

Aport przedsiębiorstwa a podatek dochodowy

W myśl zasady generalnej z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W efekcie wniesienie aportu do spółki osobowej nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje natomiast uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki, a także prawa związane z jej prowadzeniem i wpływaniem na jej funkcjonowanie. W efekcie, mimo że prawa te wpływają na wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia.

Jak  widać, aport przedsiębiorstwa to zagadnienie wymagające szerokiej znajomości prawa. Nasi radcy prawni i podatkowi pomogą Ci w przekształceniu działalności, abyś wywiązał się ze wszystkich swoich obowiązków.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00