Podział spółki

Podział spółki - na czym polega i jak przebiega?

Przyczyny podziału spółki mogą być różnorakie. Czasami wynika ona z rozbieżności między wspólnikami, niekiedy jest to forma przekształcenia firmy, czy też gruntowna restrukturyzacja. Podział spółki dotyczy spółek kapitałowych, a zatem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Do podziału może dojść na dwa sposoby. Poznaj ich charakterystykę, a jeżeli planujesz podobny proces we własnej firmie, skorzystaj z doświadczonych specjalistów prawa spółek handlowych. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej oferujemy wsparcie prawne i rachunkowe.

Na czym polega podział majątku spółki?

Bez względu na to, czy do podziału spółki dochodzi z przyczyn ekonomicznych, czy też w wyniku konfliktów między wspólnikami, Kodeks spółek handlowych dokładnie reguluje, jakie podmioty mogą ulegać podziałowi. Zgodnie z literą prawa:

  • do podziału może dojść wyłącznie w przypadku spółek kapitałowych,
  • niemniej nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, której kapitał zakładowy nie został pokryty w całości,
  • nie można dokonać podziału spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, lub spółki w upadłości,
  • nie podlegają podziałowi spółki osobowe.

Podział spółki nie obejmuje wyłącznie majątku, choć z pewnością odgrywa on kluczowe znaczenie w całym procesie. Warto jednak zauważyć, że wraz z podziałem następuje także rozdzielenie kapitałów, struktury organizacyjnej spółki i przejście ich na inną spółkę lub spółki. Ważnym elementem jest również fakt, że w efekcie spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji. Dzieje się tak w przypadku podziału całego jej majątku.

Jak przebiega podział spółki?

Cały proces podziału można z kolei podzielić na trzy główne etapy:

  • etap przygotowań – następuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji, sporządzenia planu podziału spółki i załączników do niego,
  • etap decyzyjny – obejmujący sporządzenie sprawozdania zarządu uzasadniającego podział, sporządzenie wniosku o zbadanie planu podziału przez biegłego rewidenta, powzięcie uchwały o podziale spółki, zmianę umowy (statutu) czy zawiadomienie wspólników,
  • etap rejestracji – obejmuje złożenie wniosku o podział spółki, a także zarejestrowanie podziału w KRS.

Podział to również szereg praw i obowiązków, które spoczywają na stronach podziału, a także licznych kwestiach związanych z rachunkowością. Żeby cały proces przebiegł bez zakłóceń, zachęcamy do współpracy z naszą Kancelarią. Kompleksowo zadbamy o aspekty prawne i formalne, dzięki czemu przedsięwzięcie przebiegnie możliwie sprawnie i szybko.

Podział spółki przez wydzielenie

Przy podziale spółek najczęściej mowa o dwóch rodzajach podziału: wydzieleniu oraz rozdzieleniu. Podział spółki przez rozdzielenie zakłada, że dzielona spółka zostaje zlikwidowana i traci osobowość prawną. Z kolei jej majątek zostaje rozdzielony na istniejące lub nowo powstałe podmioty.

W przypadku podziału spółki przez wydzielenie nie ma mowy o zakończeniu działalności spółki, a raczej o ograniczeniu jej działalności. Dochodzi do zmiany części wspólników, jednak firma zachowuje swój status prawny. Podział opiera się o udziały bądź akcje. W przypadku działających już spółek, wspólnicy spółki dzielonej otrzymują udziały lub akcje w kapitale podwyższonym spółki przejmującej. W sytuacji powstawania nowej spółki, wspólnicy otrzymują udziały za wniesione składniki majątku.

Na koniec warto zauważyć, że przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę w ramach podziału spółki przez wydzielenie, w myśl którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Specjalistów od prawa handlowego znajdą Państwo w Pietkun Kancelarii Rachunkowej. Zapraszamy do współpracy przy podziałach spółek, a także bieżącej obsłudze firm.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00