Jak wysłać JPK – zadbaj o bezpieczeństwo Jednolitych Plików Kontrolnych

W styczniu 2018 r. na czynnych podatników VAT został nałożony obowiązek wysyłania do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczącego rejestrów VAT. Dokument należy wysyłać co miesiąc. Z kolei od 1 października 2020 r. dotychczasowy plik został zastąpiony nowymi dokumentami – JPK_V7M i JPK_V7K. Prowadzenie księgowości w naszym biurze rachunkowym pozwoli Ci zapomnieć o dodatkowych formalnościach, a Jednolity Plik Kontrolny wyślemy za Ciebie każdego miesiąca do urzędu. Sprawdź, jak jeszcze możemy Cię odciążyć w związku z przekazaniem nam prowadzenia swojej księgowości!

Jak wysłać JPK w nowej formie?

Jednolity Plik Kontrolny określany skrótem JPK to ustandaryzowany plik w formacie XML. W efekcie jego przekazanie do urzędu skarbowego jest możliwe tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Nie ma możliwości comiesięcznej wysyłki JPK w wersji papierowej.

Jednym z wymagań stawianych przed przesyłaniem JPK do urzędu skarbowego jest podpisanie pliku przez przedsiębiorcę na jeden z 3 dostępnych sposobów:

  1. Podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE)
  2. Profilem zaufanym
  3. Danymi autoryzującymi, a dokładniej kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku, imieniem, nazwiskiem, numerem NIP/PESEL oraz datą urodzenia

Przesłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją można wykonać poprzez systemy księgowe zintegrowane z bramką Ministerstwa Finansów (przez API) lub przez udostępnioną przez Ministerstwo Finansów aplikację e-mikrofirma.

Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego a bezpieczeństwo danych

Jednolite Pliki Kontrolne stanowią odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej i finansowej firmy. Dodatkowo plik JPK_VAT zawiera informacje, jakich przedsiębiorca w danym okresie dokonał zakupów, a także co, komu i w jakiej kwocie sprzedał. Są to więc dane, które wymagają szczególnego zabezpieczenia. Stąd wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy przesyłanie JPK do urzędu skarbowego drogą elektroniczną jest bezpieczne.

 W odpowiedzi na interpelację nr 9998 w tej sprawie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

 „Dane w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych przekazywane przez podatników są chronione z zachowaniem wszystkich reguł wynikających z przepisów dotyczących ochrony informacji stanowiących tajemnicę skarbową i ochrony danych osobowych w odniesieniu do ochrony danych w formie elektronicznej. Dostęp do danych w celu realizacji zadań analitycznych mają jedynie upoważnieni pracownicy resortu finansów.” Następnie urząd przekazuje systemy bezpieczeństwa czuwające nad profesjonalną ochroną przesyłanych JPK.”

Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego a terminowość

Jednolity Plik Kontrolny stanowi informację podatkową. W efekcie niedotrzymanie terminu wyznaczonego na jego wysyłkę stanowi wykroczenie skarbowe. Za niewywiązanie się z obowiązku wysyłki JPK w ustawowym terminie grozi kara grzywny w przedziale od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Są to przybliżone kwoty:

  •       od 260 zł do 5200 zł (mandat),
  •       od 260 zł do 26 000 zł (nakaz sądu),
  •       od 260 zł do 52 000 zł (wyrok sądu).

Warto więc zdecydować się na pełną obsługę księgową w naszym biurze rachunkowym, dzięki czemu zyskujesz pewność, że wszystkie formalności załatwimy za Twoją firmę w odpowiednim czasie.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.