Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Majątek przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element każdej firmy. Ważne więc, aby zadbać o prawidłowe udokumentowanie wszystkich jego składników. Wykorzystywana jest do tego ewidencja środków trwałych. Nasi księgowi zajmują się profesjonalnym prowadzeniem tego spisu, dzięki czemu zyskujesz pewność, że dokumentacja Twojej firmy spoczywa w dobrych rękach.

Ewidencja środków trwałych – co to jest?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z normami prawnymi wykorzystywane jest do rejestracji zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W ewidencji środków trwałych powinny znaleźć się wspomniane środki trwałe lub niematerialne, których wartość nie przekracza kwoty 10 tysięcy złotych netto (dla podatników VAT) lub brutto (dla podatników zwolnionych z VAT). Dodatkowo okres użytkowania wymienionych środków trwałych musi wynosić więcej niż rok.

Czy prowadzenie ewidencji środków trwałych jest obowiązkowe?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który rozlicza się z podatków na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub na zasadzie ryczałtu. Konieczność przygotowywania ewidencji unormowana jest w art. 22n ust.2 ustawy o PIT. Zgodnie z przepisami prowadzenie ewidencji środków trwałych jest jednym z warunków skorzystania z możliwości zaliczenia amortyzacji jako kosztów uzyskania przychodu firmy. Dzięki temu przedsiębiorca może więc zoptymalizować swój system podatkowy.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych  – księgowość

Jakie elementy powinny znaleźć się w prowadzonej ewidencji środków trwałych? Na to pytanie udzieli odpowiedzi każdy doświadczony księgowy. Ewidencja powinna zawierać określone informacje dotyczące każdego z wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do elementów, które powinny znaleźć się w ewidencji środków trwałych, zalicza się:

  •       datę nabycia,
  •       datę przyjęcia do użytkowania,
  •       określenie dokumentu stwierdzającego nabycie środka,
  •       określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej oraz prawnej,
  •       wartość początkową,
  •       symbol Klasyfikacji Środków Trwałych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych wymaga również podania stawki amortyzacyjnej i kwoty odpisu amortyzacyjnego za dany okres podatkowy umiejscowiony w czasie. Równie ważne jest regularne aktualizowanie wartości początkowej środka trwałego oraz kwot odpisów amortyzacyjnych. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na usunięcie pozycji z ewidencji środków trwałych, należy podać datę oraz przyczynę tego faktu.

Nasze biuro rachunkowe w Poznaniu zajmie się w Twoim imieniu prowadzeniem ewidencji środków trwałych. Oddanie księgowości w nasze ręce to rozwiązanie, które pozwoli Ci się skupić na rozwijaniu działalności. Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów!


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.