Umowy roboty budowlane

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Umowa roboty budowlane to branżowy odpowiednik umowy o dzieło. Prace budowlane charakteryzują się jednak wyjątkową specyfiką, dlatego podpisując z wykonawcą kontrakt, formułuje się go w postaci umowy o roboty budowlane. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej oferujemy profesjonalne wsparcie przy sporządzaniu specjalistycznych dokumentów, które kompleksowo będą chronić obie strony, zapewniając solidne warunki współpracy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz przybliżenia zagadnienia umowy o wykonanie robót budowlanych.

Czym jest umowa roboty budowlane?

Miano to należy do osobnej kategorii umów cywilnoprawnych, które dotyczą branży budowlanej. Podstawą prawną do zawierania tego rodzaju kontraktu jest Kodeks cywilny, a dokładnie art. 647, który zawiera definicję umowy roboty budowlane. Przeczytamy tam m.in., że “wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót”. Mowa tu o takich aspektach jak przekazanie terenu budowy, czy dostarczenie projektu prac, ale również zobowiązanie do uiszczenia wynagrodzenia. W tym miejscu warto zauważyć różnicę między wykonaniem umowy o roboty budowlane, a przygotowaniem projektu. Ten drugi stanowi osobną część przedsięwzięcia i zazwyczaj dostarczany jest realizatorowi robót.

Co powinno znaleźć się w umowie na wykonanie robót budowlanych?

Część treści umowy o roboty budowlane determinuje przytoczona wcześniej definicja, niemniej wartościowy kontrakt powinien zawierać również szereg ważnych zapisów, do których należą m.in.:

 

  • zobowiązanie wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy,
  • szczegółowy zakres robót, który wymaga ustawodawca w art. 647(1) § 1 k.c.,
  • działanie wykonawcy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz założeniami zawartymi w projekcie,
  • zobowiązanie inwestora do realizacji czynności związanych z wykonaniem robót, które określają przepisy prawa budowlanego,
  • zobowiązanie inwestora do odebrania efektu prac po ich zakończeniu,
  • zobowiązanie inwestora do uiszczenia określonego w umowie wynagrodzenia dla wykonawcy.

W przypadku umowy o roboty budowlane z osobą fizyczną bądź firmą kluczowe jest precyzyjne skonstruowanie umowy wraz z wszystkimi istotnymi zapisami. Tylko tak sporządzony dokument pozwala na transparentność działań oraz łatwiejsze rozwiązanie wszelkich niezgodności pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Umowa roboty budowlane a umowa o dzieło

We wstępie padło stwierdzenie, że umowa na wykonanie robót budowlanych to w dużej mierze odpowiednik powszechnie stosowanej umowy o dzieło. Warto jednak zauważyć najbardziej znaczące różnice w obu dokumentach. Umowa o roboty budowlane dotyczy znacznie większego i bardziej zaawansowanego przedsięwzięcia, niż w przypadku większości umów o dzieło. Budowa czy remont obiektu to skomplikowany proces, na który składa się wiele elementów. Stąd też konieczność jak największej precyzji w kwestii formułowania zakresu robót budowlanych. Ustawodawca przykłada dużą wagę do aspektu odbioru obiektu przez inwestora.

Jak widać umowa o roboty budowlane jest skomplikowanym kontraktem, który co prawda nie wymaga formy aktu notarialnego, jednak konieczna jest duża wiedza zarówno w aspekcie budownictwa, jak i prawa. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii, gdzie ze wsparciem profesjonalistów pomożemy Państwu przygotować najwyższej jakości dokumenty z zakresu prawa nieruchomości.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00