Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości - profesjonalne wsparcie adwokata i radcy prawnego

Stan prawny nieruchomości to jedna z najważniejszych kwestii, które należy skontrolować przed zakupem mieszkania, domu lub działki. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości, który zostanie przeoczony, może utrudnić sfinalizowanie transakcji lub stać się poważnym problemem w przyszłości. Jeśli zależy Ci na uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia naszych prawników i radców prawnych.

Czym jest stan prawny nieruchomości?

Definicję stanu prawnego nieruchomości określa się na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Według zapisów stan prawny nieruchomości to ogół praw, jakie do niej przysługują. Najważniejsze z nich to:

  • prawo własności,
  • prawo najmu,
  • prawo dzierżawy.

Jeśli sprawie przyjrzymy się nieco szerzej, stan prawny nieruchomości określany jest również przez wiele aktów prawnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Wpływają one bowiem bezpośrednio na możliwość nabycia, użytkowania oraz zagospodarowania nieruchomości.

W praktyce stan prawny nieruchomości określa się na podstawie dokumentów, które zostały dla niej sporządzone. Wynikają z nich wszystkie przysługujące działce, mieszkaniu lub domowi prawa i roszczenia.

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – jakie dokumenty należy sprawdzić?

Aby sprawdzić faktyczny stan prawny nieruchomości przed podpisaniem umowy zakupu, warto przejrzeć wiele dokumentów. Zadanie to możesz powierzyć naszej Kancelarii, dzięki czemu zyskasz wiele cennego czasu, ale również pewność, że wszelkie zapisy zostały zinterpretowane przez doświadczonego prawnika lub radcę prawnego.

Wśród najważniejszych dokumentów, które należy sprawdzić, aby określić stan prawny nieruchomości, znajdują się:

  • księga wieczysta (najważniejsza pozycja do weryfikacji),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys mapy ewidencyjnej,
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Dodatkowym atutem jest uzyskanie zaświadczeń urzędowych, które określają, czy nieruchomość nie jest objętą ochroną zabytków lub przyrody. Zaświadczenie z ewidencji ludności pozwoli natomiast określić, czy w lokalu ktoś nie jest zameldowany.  Zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej pozwoli ocenić, czy kupowana nieruchomość nie jest zadłużona.

Co oznacza nieuregulowany stan prawny nieruchomości?

Definicja nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości określana jest przez Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 113 dokumentu jest to stan, w którym z powodu braku księgi wieczystej lub innych istotnych dokumentów nie ma możliwości określenia osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

W praktyce nieuregulowany stan prawny nieruchomości uniemożliwia proces jej zakupu, nabycia w drodze spadku lub darowizny. Problem ten jest szczególnie istotny, kiedy nieruchomość ma być kupiona na kredyt hipoteczny. Dodatkowo, nawet jeśli nabywca zakupił działkę w takim stanie, może mieć później wiele problemów z tego tytułu.

Co oznacza nieuregulowany stan prawny nieruchomości?

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości może być skomplikowanym procesem, który będzie wymagał wiele działań. Koniecznością może okazać się m.in.:

Aby zaktualizować dane w księdze wieczystej, należy złożyć stosowny wniosek o wpis do księgi wieczystej, do którego zostaną dołączone niezbędne dokumenty. Do działania tego upoważniony jest jedynie właściciel działki. Jeśli pojawią się problemy z jego odnalezieniem, konieczne jest założenie sprawy sądowej. Jeśli uregulowanie stanu prawnego nieruchomości jest dla Ciebie dużym wyzwaniem, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. Dzięki temu przyspieszysz cały proces.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00