Pomoc w wyjściu z karuzeli VAT

Wyjście z karuzeli VAT - kompleksowa pomoc dla Twojego biznesu

Nieuczciwe praktyki finansowe stosowane przez partnerów biznesowych mogą doprowadzić do nieświadomego udziału w karuzeli VAT. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Jeśli podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, skontaktuj się z nami. Pomożemy w wyjściu z karuzeli podatkowej.

Jak działa karuzela vat? Kto bierze w niej udział?

Zjawisko to ma miejsce, gdy podmioty zawierają między sobą upozorowane transakcje handlowe, których przedmiotem najczęściej są towary o dużej wartości. Mimo że do sprzedaży nie dochodzi, firmy biorące udział w procederze wnioskują do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT, który nie został wcześniej odprowadzony, wyłudzając w ten sposób od niego pieniądze.

Duży problem stanowi fakt, że stronami karuzeli podatkowej mogą stać się zarówno przedsiębiorcy działający z premedytacją, jak i zupełnie nieświadome osoby. Jest to tzw. czyn zabroniony popełniony nieświadomie, wynikający z niedopełnienia obowiązków związanych z rzetelną weryfikacją klientów. Niestety, nieumyślny udział w karuzeli VAT nie zwalnia z odpowiedzialności karnej. Żeby tego uniknąć, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Karuzela vat – kara za wyłudzenie VAT-u

Karuzela VAT jest niezwykle złożoną praktyką, która może przybierać różne formy. W zależności od sposobu oraz sumy wyłudzonego podatku mogą więc podlegać pod sankcje wymierzane na podstawie kodeksy karnego lub kodeksu karnego skarbowego. 

Przedsiębiorcy zamieszani w proceder wyłudzenia VAT-u muszą się liczyć z karą grzywny lub pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach nawet do 10 lat. 

Oprócz tego, sąd może orzec również inny wymiar kary, jak np. przepadek przedsiębiorstwa, czy konieczność naprawienia szkody wynikającej z czynu zabronionego.

Jak uniknąć konsekwencji karuzeli podatkowej?

Nasze doświadczenie pokazuje, że podmiotami najbardziej narażonymi na uwikłanie w karuzelę VAT są te obracające produktami o dużej wartości i stosunkowo niewielkich gabarytach. Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorca wypełniający swoje zobowiązania VAT nie mają świadomości udziału w nielegalnym procederze. Oprócz odpowiedzialności karnej, są oni narażeni również na utratę środków finansowych, towarów, a także zaufania klientów. Może to znacząco osłabić ich pozycję na rynku, a w niektórych przypadkach nawet doprowadzić do bankructwa.

Aby tego uniknąć, niezbędne jest tzw. zachowanie należytej staranności w doborze kontrahentów. Kiedy jednak dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca jest już uwikłany  w karuzelę VAT, konieczna jest pomoc specjalisty.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00