Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 - profesjonalne wsparcie Kancelarii Rachunkowej dla Twojego biznesu

  Do sporządzenia miesięcznych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K zobowiązani byli wszyscy przedsiębiorcy, którzy są płatnikami podatku VAT. Rodzaj deklaracji określało się w zależności od zadeklarowanej częstotliwości opłacania podatku od towarów i usług. Podatnicy rozliczający się z podatku w okresach miesięcznych zobowiązani byli do wypełniania deklaracji VAT-7, natomiast w okresach kwartalnych VAT-7K. Od dnia 1 października 2020 roku deklaracje te zastąpiono plikiem JPK. Nasza Kancelaria Rachunkowa z Poznania wspiera przedsiębiorców w sporządzaniu miesięcznych deklaracji VAT.

  Sporządzanie miesięcznej deklaracji VAT-7 - dotychczasowe zasady

  Według art. 99 ust. 1 ustawy o VAT czynni płatnicy podatku od towarów i usług mieli obowiązek złożyć deklarację rozliczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje za zakończony okres. Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na rozliczenia miesięczne, ustawodawca przewidywał czas do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja.

   

  Od zasady tej istniały pewne ustępstwa dotyczące małych podatników. W tym przypadku, jeśli od momentu rejestracji do VAT upłynął okres 12 miesięcy, mieli oni możliwość sporządzania deklaracji VAT-7 w systemie kwartalnym. Kwartalny formularz VAT-7K należało złoży do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Sporządzenie deklaracji VAT-7K oraz opłacenie podatku od towaru i usług przebiegało więc w terminie:

  • 25 kwietnia – za I kwartał,
  • 25 lipca – za II kwartał,
  • 25 października – za III kwartał,
  • 25 stycznia – za IV kwartał.

   

  Złożenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K stanowiło obowiązek wszystkich podatników VAT, nawet tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W tym przypadku należało złożyć tzw. zerową deklarację rozliczeniową VAT.

  Deklaracje VAT – nowy plik JPK

  Od 1 października 2020 r. obowiązek składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K został całkowicie zniesiony. Co więcej, zniesiono także obowiązek składania załączników VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Dokumenty te zastąpiono nowym plikiem JPK.

  Informacje przekazywane przez podatników VAT w formie nowego pliku JPK pozwalają urzędom przeprowadzać szybsze czynności kontrolne. Dotyczy to w szczególności branż, które uznawane są za szczególnie narażone na wyłudzenia VAT. Nowa struktura VAT ma uszczelnić system podatkowy w Polsce, jednak może stać się również źródłem problemów dla przedsiębiorców. Na podatników mogą zostać nałożone dotkliwe kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy błąd, który znajdzie się w przesłanym pliku. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

  Jak wypełnić deklarację JPK_V7?

  Zgodnie z ustawą o VAT złożenie deklaracji JPK_V7 jest możliwe wyłącznie w wersji elektronicznej. Do przesłania dokumentacji podatkowej przez jednoosobową działalność gospodarczą nie jest wymagany podpis kwalifikowany czy profil zaufany. Potwierdzeniem dokumentu może być kwota przychodu.

   

  Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania co miesiąc struktury JPK_V7 w formie:

  • JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych,
  • JPK_V7K – dla rozliczeń kwartalnych.


  W ramach działalności naszej Kancelarii Rachunkowej oferujemy możliwość wsparcia w sporządzaniu miesięcznych deklaracji VAT-7. Rozwiązanie to ma wiele korzyści, ponieważ z jednej strony gwarantuje poprawność wypełnionych deklaracji, a z drugiej terminowość ich przesyłania do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu Twoja firma może uniknąć nieprzyjemności związanych z niedopełnieniem tych obowiązków.

  Zgłoś się do naszej Kancelarii Rachunkowej z Poznania i skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów w ramach sporządzania miesięcznych deklaracji VAT-7 – obecnie JPK.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00