Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7

Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 - profesjonalne wsparcie Kancelarii Rachunkowej dla Twojego biznesu

Do sporządzenia miesięcznych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K zobowiązani byli wszyscy przedsiębiorcy, którzy są płatnikami podatku VAT. Rodzaj deklaracji określało się w zależności od zadeklarowanej częstotliwości opłacania podatku od towarów i usług. Podatnicy rozliczający się z podatku w okresach miesięcznych zobowiązani byli do wypełniania deklaracji VAT-7, natomiast w okresach kwartalnych VAT-7K. Od dnia 1 października 2020 roku deklaracje te zastąpiono plikiem JPK. Nasza Kancelaria Rachunkowa z Poznania wspiera przedsiębiorców w sporządzaniu miesięcznych deklaracji VAT.

Sporządzanie miesięcznej deklaracji VAT-7 - dotychczasowe zasady

Według art. 99 ust. 1 ustawy o VAT czynni płatnicy podatku od towarów i usług mieli obowiązek złożyć deklarację rozliczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje za zakończony okres. Jeśli przedsiębiorca zdecydował się na rozliczenia miesięczne, ustawodawca przewidywał czas do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja.

 

Od zasady tej istniały pewne ustępstwa dotyczące małych podatników. W tym przypadku, jeśli od momentu rejestracji do VAT upłynął okres 12 miesięcy, mieli oni możliwość sporządzania deklaracji VAT-7 w systemie kwartalnym. Kwartalny formularz VAT-7K należało złoży do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. Sporządzenie deklaracji VAT-7K oraz opłacenie podatku od towaru i usług przebiegało więc w terminie:

 • 25 kwietnia – za I kwartał,
 • 25 lipca – za II kwartał,
 • 25 października – za III kwartał,
 • 25 stycznia – za IV kwartał.

 

Złożenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K stanowiło obowiązek wszystkich podatników VAT, nawet tych, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W tym przypadku należało złożyć tzw. zerową deklarację rozliczeniową VAT.

Deklaracje VAT – nowy plik JPK

Od 1 października 2020 r. obowiązek składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K został całkowicie zniesiony. Co więcej, zniesiono także obowiązek składania załączników VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Dokumenty te zastąpiono nowym plikiem JPK.

Informacje przekazywane przez podatników VAT w formie nowego pliku JPK pozwalają urzędom przeprowadzać szybsze czynności kontrolne. Dotyczy to w szczególności branż, które uznawane są za szczególnie narażone na wyłudzenia VAT. Nowa struktura VAT ma uszczelnić system podatkowy w Polsce, jednak może stać się również źródłem problemów dla przedsiębiorców. Na podatników mogą zostać nałożone dotkliwe kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy błąd, który znajdzie się w przesłanym pliku. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

Jak wypełnić deklarację JPK_V7?

Zgodnie z ustawą o VAT złożenie deklaracji JPK_V7 jest możliwe wyłącznie w wersji elektronicznej. Do przesłania dokumentacji podatkowej przez jednoosobową działalność gospodarczą nie jest wymagany podpis kwalifikowany czy profil zaufany. Potwierdzeniem dokumentu może być kwota przychodu.

Od 1 października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania co miesiąc struktury JPK_V7 w formie:

 • JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych,
 • JPK_V7K – dla rozliczeń kwartalnych.

W ramach działalności naszej Kancelarii Rachunkowej oferujemy możliwość wsparcia w sporządzaniu miesięcznych deklaracji VAT-7. Rozwiązanie to ma wiele korzyści, ponieważ z jednej strony gwarantuje poprawność wypełnionych deklaracji, a z drugiej terminowość ich przesyłania do Urzędu Skarbowego. Dzięki temu Twoja firma może uniknąć nieprzyjemności związanych z niedopełnieniem tych obowiązków.

Zgłoś się do naszej Kancelarii Rachunkowej z Poznania i skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów w ramach sporządzania miesięcznych deklaracji VAT-7 – obecnie JPK.

Deklaracja VAT-7 – co to jest?

Jak zostało wcześniej wspomniane, deklaracja VAT-7 to część pliku JPK_VAT, który stanowi zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przedsiębiorcy dokonanych w danym okresie. Dzięki temu, że formularz VAT-7 wchodzi w skład wspomnianego pliku, podatnik ma znacznie ułatwione zadanie. Zamiast robienia wszystkiego podwójnie, wystarczy wygenerować jeden dokument, złożyć jeden podpis i dokonać jednej wysyłki. To także ułatwienie dla samego urzędu skarbowego.

Obowiązek wypełniania wspomnianej deklaracji VAT w przypadku aktywnych przedsiębiorców jest oczywisty, ale co w sytuacji, gdy działalność gospodarcza została tymczasowo zawieszona? Co do zasady, nie trzeba wówczas przygotowywać pliku JPK_VAT. Zwolnienie z tego obowiązku nie dotyczy jednak wszystkich zawieszonych podmiotów. Podatnicy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo dokonują importu towarów, w zakresie których zobowiązani są do odprowadzania podatku, mimo zawieszenia działalności muszą składać deklarację dla podatku od towarów i usług. Istnieje jeszcze kilka innych sytuacji, w których są do tego zobligowani, dlatego warto skonsultować się z naszymi specjalistami i upewnić, czy nieświadomie nie narażamy się na dotkliwe kary ze strony urzędu skarbowego.

VAT-7 – kto powinien sporządzić deklarację?

Sporządzanie deklaracji VAT to obowiązek wszystkich podatników, którzy zarejestrowani są w Polsce jako czynni podatnicy VAT. Mowa nie tylko o podatnikach krajowych, ale i zagranicznych – nawet jeżeli siedziba ich firmy zlokalizowana jest w innym kraju. W praktyce złożenie deklaracji VAT-7 może więc stanowić obowiązek zarówno dużych, jak i niewielkich firm. Wspomniany dokument może zostać przygotowany i złożony osobiście przez przedsiębiorcę lub przez wyznaczonego przez niego pełnomocnika. Wcześniej jednak konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Formularz VAT-7 a terminy

Umknął Ci termin na złożenie formularza VAT-7 i obawiasz się kary od urzędu skarbowego? Jak najszybciej zwróć się do nas, abyśmy mogli pomóc Ci w przygotowaniu zaległego VAT-7 wraz z tzw. czynnym żalem. To rodzaj zawiadomienia, składanego na ręce naczelnika urzędu skarbowego, w którym podatnik przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego, informuje o jego przyczynach i wyraża chęć uregulowania zaniedbań. Czynny żal dołączony do spóźnionej deklaracji VAT jest dokumentem, dzięki któremu podatnik ma szansę uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej. Z pomocą naszych specjalistów zawiadomienie tego typu zostanie sporządzone w sposób poprawny i przekonywujący dla urzędu.

Złożyłeś już VAT-7, ale urząd skarbowy wykrył w dokumencie błędy i wezwał Cię do ich skorygowania? W takiej sytuacji na zrobienie tego masz jedynie 14 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia, gdyż po tym czasie urząd może zadecydować o nałożeniu kary finansowej. W kancelarii Pietkun możesz liczyć na szybkie i fachowe wsparcie w poprawie deklaracji.

Deklaracja dla podatku od towarów i usług – to musisz wiedzieć

Formularz VAT-7 nie może być złożony inaczej, niż w ramach JPK_VAT. Aby go przygotować i wysłać do urzędu, trzeba posłużyć się jednym z dostępnych w tym celu narzędzi:

 • aplikacja e-mikrofirma (darmowa),
 • narzędzie Formularz uproszczony (darmowe),
 • narzędzie Klient JPK WEB (darmowe),
 • program księgowy lub komercyjna aplikacja online z funkcją wysyłki plików JPK_VAT.

Deklaracja dla podatku od towarów i usług musi zostać podpisana przez podatnika lub jego pełnomocnika. Można to zrobić:

 • podpisem kwalifikowanym,
 • danymi autoryzującymi,
 • profilem zaufanym.

Deklaracja VAT-7 – poznaj nasze usługi

Nie chcesz tracić czasu na zastanawianie się jak wypełnić deklarację VAT-7 w ramach JPK_VAT i pilnować terminów jej składania? Nasi specjaliści mogą robić to za Ciebie. Z naszej pomocy na stałe korzysta wiele firm z Poznania i innych części Polski, gdyż nie ma potrzeby składania osobistych wizyt w naszym biurze – współpracę z klientem możemy prowadzić w formie zdalnej, a wszelkie niezbędne dokumenty przesyłać w formie elektronicznej.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00