Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Na czym polega przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Większość przedsiębiorców w Polsce rozpoczyna swój biznes od jednoosobowej działalności gospodarczej. Według danych GUS w kraju funkcjonuje blisko trzy miliony przedsiębiorstw w takiej formie prawnej. Część z nich z czasem rozwija się i poszerza swoją działalność. W takich sytuacjach częstym ruchem ze strony właścicieli jest przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W PIetkun Kancelarii Rachunkowej pomagamy rozwijać się przedsiębiorcom i wspieramy ich w procesie reorganizacji ich firm.

Dlaczego warto przekształcić JDG w spółkę z o.o.?

Jak już zostało wspomniane, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. może być krokiem naprzód na ścieżce rozwoju firmy. Począwszy od aspektu wizerunkowego (spółka ma opinię bardziej profesjonalnej formy prowadzenia działalności), przez kwestie podatkowe, po odpowiedzialność wspólników. Warto bowiem podkreślić, że w związku z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik lub wspólnicy mogą zyskać m.in.:

 • mniejszą odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania finansowe firmy. W JDG przedsiębiorca odpowiada za długi przedsiębiorstwa całym swoim majątkiem, natomiast w przypadku spółki z o.o., odpowiedzialność kończy się na wkładzie pieniężnym wniesionym do kapitału spółki;
 • możliwość niepłacenia składek ZUS – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia podmioty, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom i nie ma wśród nich osób prawnych (a do nich zalicza się spółki z o.o. Istnieją jednak określone warunki, które należy spełnić).

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. a księgowość

Wraz z przekształceniem zmienia się w znaczącym stopniu aspekt rachunkowości, która mogła być uproszczona w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przekształcenie w spółkę wiąże się oczywiście z faktem, że firma podlega innym przepisom (prawo spółek handlowych), ale też na spółkę  z o.o. zgodnie z ustawą o rachunkowości nałożony jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Podmiot jest również zobligowany do corocznego publikowania sprawozdania finansowego, które zawiera:

 • rachunek zysków i strat,
 • bilans,
 • informacje dodatkowe.

Cała operacja przejścia na pełną księgowość oraz nowe obowiązki z tym związane warto powierzyć profesjonalistom. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przekształcania firm, obsługi księgowej oraz porad prawnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i bezproblemowo rozwijaj swój biznes.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę?

Przekształcenie, czyli płynna zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej zazwyczaj pomaga w osiągnięciu takich celów jak:

 • obniżenie kosztów działalności,
 • optymalizacja podatkowa,
 • zwiększenie kapitału,
 • pozyskanie inwestora,
 • wprowadzenie firmy na giełdę.

Cały proces składa się z kilku kroków do, których zalicza się m.in.:

 • przygotowanie planu przekształcenia,
 • złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do zweryfikowania planu przekształcenia,
 • przygotowanie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
 • powołania członków organów spółki przekształconej,
 • zawarcia umowy spółki,
 • rejestracji spółki przekształconej w KRS,
 • wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Co istotne przy procesie przekształcenia JDG w spółkę z o.o., wszystkie zawarte umowy, przyznane zezwolenia i koncesje, a także ulgi pozostają ważne. Do obowiązków przedsiębiorcy należy również uiszczenie podatku  PCC od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego. Wszystkich tych niuansów możemy dopilnować w Pietkun Kancelarii Rachunkowej. Zapraszamy do współpracy.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00