Sporządzanie kontraktów menadżerskich, umów inwestycyjnych, umów pomiędzy wspólnikami

Zadbaj o istotne dokumenty w spółce

Właściwie sporządzona umowa spółki to niewątpliwa podstawa organizacji całego przedsiębiorstwa. W trakcie sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spółek, konieczna jest dbałość o szczegóły, wiedza z zakresu przepisów prawa spółek handlowych, a także doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej znajdą Państwo specjalistów z tej dziedziny. Oferujemy kompleksowe wsparcie przy sporządzaniu najważniejszych umów i kontraktów w każdej spółce.

Stwórz z nami kontrakt menedżerski na najwyższym poziomie

Kontrakt menadżerski to ważny dokument, który może jednak przysporzyć spółce  niemałych problemów. Tego typu kontrakt należy bowiem to grupy tzw. umów nienazwanych, które najczęściej nazywa się mianem umowy o zarządzanie. Tylko niektóre kontrakty menedżerskie regulowane są stosownymi przepisami, jak np. przepisy o zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym, niemniej stanowią one zdecydowaną mniejszość. Sporą rolę odgrywa zatem Kodeks cywilny, a dokładnie art. 750, który dotyczy wszystkich umów, polegających na świadczeniu usług. W efekcie kontrakt menedżerski może mieć postać:

  • umowy zlecenie,
  • umowy o pracę,
  • umowy o świadczenie usług w ramach wykonywania wolnego zawodu.

Częstą praktyką jest kontrakt menedżerski w formie umowy zlecenie, który określa m.in. podstawowe wymagania wobec menedżera oraz sposób jego wynagradzania. Jednym z nietypowych zapisów dla standardowej umowy zlecenie w porównaniu do kontraktu menedżerskiego jest m.in. zapis o możliwości wyznaczenia zastępcy na czas nieobecności lub niedyspozycji. Sporządzanie kontraktów jest zatem często delikatnym i skomplikowanym procesem, wobec czego zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej kancelarii. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym możemy pomóc w stworzeniu optymalnego kontraktu menedżerskiego dla obu stron.

Umowy między wspólnikami w spółce

Chociaż nierzadko współpraca w spółce wynika ze wspólnego celu i jasno określonej drogi postępowania, co jakiś czas zdarzają się sytuacje, w których najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest sporządzenie umowy między wspólnikami. Przykładem takiej sytuacji jest umowa inwestycyjna. Konieczność jej zawarcia pojawia się m.in. przy okazji wstąpienia nowego wspólnika, sprzedaży udziałów czy chociażby zwiększenia wkładu lub kapitału zakładowego. Umowa inwestycyjna pozwala transparentnie określić obowiązki poszczególnych wspólników. Jednocześnie dokument ten pozwala zabezpieczyć realizację założeń biznesowych poprzez chociażby załagodzenie sporów między wspólnikami. Kodeks spółek handlowych zawiera co prawda część rozwiązań w przypadku powstania konfliktu, jednak niektóre sytuacje wymagają oddzielnych działań ze strony wspólników. Tego typu nieścisłości może rozwiązywać umowa inwestycyjna. Dlatego też rola tego dokumentu jest nie do przecenienia.

W Pietkun Kancelarii Rachunkowej posiadamy niezbędne doświadczenie w sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów między wspólnikami, które pozwalają nie tylko chronić obie strony, ale przede wszystkim zabezpieczyć przyszłość wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest założona spółka. Zatem bez względu na to, czy chodzi o nowy kontrakt menedżerski, umowę inwestycyjną, czy prosty aneks, warto zdać się na pomoc specjalistów z zakresu prawa spółek handlowych. Zadbamy o poprawność każdego dokumentu, a także zabezpieczymy każdy detal, który mógłby wpłynąć na postanowienia końcowe umowy.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00