Zezwolenie na pobyt stały – pomożemy je uzyskać

Wielu cudzoziemców stara się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski. Skorzystanie z usług naszej kancelarii pozwala na szybie dopełnienie wszelkich formalności i znacząco zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca – kto może je otrzymać?

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały oznacza, że obcokrajowiec może przebywać na terytorium Polski bez ograniczeń czasowych. Aby jednak je otrzymać, konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków określonych ustawą.  

Zezwolenie na pobyt stały przysługuje m.in.:

  • dzieciom cudzoziemców posiadających kartę stałego pobytu,
  • dzieciom, których przynajmniej jeden rodzic jest obywatelem Polski,
  • osobom polskiego pochodzenia, które chcą osiedlić się w kraju na stałe,
  • osobom, które zawarły związek małżeński z obywatelem Polski i związek ten trwa przynajmniej 3 lata lub osobą posiadającą zezwolenie na pobyt stały,
  • osobom posiadającym Kartę Polaka,
  • uchodźcom, którzy spełniają określone wymagania oraz osobom, którym udzielono azylu politycznego (w tym przypadku również muszą zostać spełnione pewne kryteria).

 

Aby jednak starać się o kartę pobytu stałego, konieczne jest dokładne udokumentowanie zaistniałych okoliczności, złożenie stosownego wniosku do odpowiedniego oddziału urzędu wojewódzkiego oraz uregulowanie opłaty. Biurokracja często sprawia jednak, że obcokrajowcy czują się niepewnie. Boją się popełnienia błędu i decyzji odmownej, przez co rezygnują ze starania się o zezwolenie na pobyt stały. To duży błąd.

 

Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca – jak pomagamy?

Nasza kancelaria służy profesjonalną pomocą na każdym z wymienionych powyżej etapów. Dokładnie analizujemy każdy przypadek, poznajemy historię klienta, pomagamy w zebraniu dokumentacji i wypełnieniu wniosków, a także – jeśli klient przedstawia takie życzenie – reprezentujemy w kontaktach z urzędem. Zajmujemy się zezwoleniami na pobyt stały dla klientów oraz ich małżonków i dzieci. Zdecydowaną większość naszych klientów stanowią obywatele Ukrainy.

Dzięki naszym usługom szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy znacząco wzrastają, a klient może zaoszczędzić czas i skupić się na codziennych obowiązkach. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu nawet skomplikowanych spraw cudzoziemców, które kończyły się sukcesem.

Standardowy czas oczekiwania na decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt stały wynosi około miesiąca w przypadku prostych spraw. Przy naszej pomocy może się on znacząco skrócić.

Pomagamy również w przeprowadzeniu spraw trudnych do rozstrzygnięcia – zbieramy dokumentację i odpowiednio argumentujemy starania klienta, tak, by maksymalnie zwiększyć jego szanse na sukces.

 

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.