Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat - profesjonalna pomoc w przygotowaniu dokumentacji

  Handel pomiędzy państwami Unii Europejskiej objęty jest wieloma ułatwieniami, dzięki czemu często przypomina transakcje zawierane w kraju. Brak obciążeń celnych nie znaczy jednak, że przedsiębiorca nie ma dodatkowych obowiązków. W niektórych przypadkach konieczne jest wykazanie handlu wewnątrzwspólnotowego w systemie statystycznym Intrastat. Nasi doświadczeni eksperci pomogą Ci w dopełnieniu niezbędnych formalności z tym związanych.

  Co to jest Intrastat?

  Intrastat to system statystyczny, który umożliwia zbieranie informacji oraz ustalanie stanu transakcji wewnątrz Unii Europejskiej. Powstał on, aby stworzyć możliwość pozyskiwania danych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego.

   

  Zbierane informacje wykazywane są przez przedsiębiorców poprzez wypełnienie deklaracji Intrastat dotyczących wywozu lub przywozu. Jako Kancelaria Rachunkowa z wieloletnim stażem, pomożemy Ci w wypełnieniu stosownych dokumentów, jeśli Twoja działalność objęta jest tym obowiązkiem.

  Deklaracja Intrastat – kto powinien wypełnić?

  Według literatury prawa nie każdy przedsiębiorca wykonujący wewnątrzwspólnotowe transakcje ma obowiązek składania informacyjnej deklaracji Intrastat. Według przepisów zobowiązane do tego są:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem, że są one podatnikami VAT, a ich działalność polega na wymianie z innymi państwami członkowskimi UE. Ustawodawca przewiduje dodatkowo ustalone progi, które są ogłaszane każdego roku podatkowego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat przez przedsiębiorcę jest obowiązkowe, kiedy w danym roku podatkowym jego wywóz lub przywóz przekroczy któryś z przedstawionych progów lub kiedy przekroczenie progów nastąpi wobec składek z aktualnego roku – nawet, jeśli zawierane transakcje dotyczą roku poprzedniego. 

  Co więcej, sprawdzenia wymagają opublikowane progi dotyczące zarówno wywozu, jak i przywozu. Jeśli podatnik VAT przekroczy tylko jeden z nich, wówczas nie jest zobowiązany do składania obu deklaracji Intrastat, a tylko jednej.

  Deklaracja Intrastat – jak wypełnić?

  Urzędem właściwym do przekazywania informacyjnej deklaracji Intrastat jest Izba Celna w Szczecinie. Może być ona złożona zarówno w tradycyjnej wersji papierowej na specjalnym formularzu, jak i w wersji elektronicznej. Co ciekawe, elektroniczne dokumenty można przekazać nie tylko przez internet, ale również poprzez popularne nośniki danych, np. płytę CD.

  Do kiedy należy sporządzić miesięczną deklarację Intrastat?

  Obowiązujący okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca dokonał wewnątrzunijnego nabycia lub dostawy. Ustawodawca przewiduje czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja. Dodatkowo podatnik ma możliwość wybrać przedkładanie informacji częściowych – za okres krótszy niż miesiąc. Ważne jednak, aby składane w ten sposób dokumenty obejmowały cały okres sprawozdawczy.

  Składanie deklaracji Intrastat może przypominać tradycyjne deklaracje informacyjne, które przedsiębiorcy zobowiązani są przedkładać ze swojej działalności. Zadanie to warto powierzyć naszej Kancelarii Rachunkowej z Poznania. Dopilnujemy, aby comiesięczne deklaracje Intrastat były przekazywane w wyznaczonym terminie. 

  Warto go przestrzegać, ponieważ niedopełnienie lub niewłaściwe dopełnienie tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 3 tys. zł za każdy okres sprawozdawczy, w którym przedsiębiorca nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

  Przekaż nam sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat i nie martw się grożącymi Twojej działalności karami finansowymi.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00