Sporządzanie deklaracji podatkowych – wszystko, co warto wiedzieć

Płacenie podatków to jeden z głównych i najważniejszych obowiązków przedsiębiorców. Ich wysokość wykazywana jest w deklaracjach podatkowych, które składa się do urzędu skarbowego. Nasze biuro rachunkowe zajmie się sporządzaniem deklaracji podatkowych Twojej firmy, dzięki czemu nie musisz osobiście zajmować się formalnościami związanymi ze skarbówką.

Deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami lub przychodami w przypadku ryczałtu to jeden z najważniejszych podatków, z którymi muszą mierzyć się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że opłata podatku dochodowego wcale nie zawsze jest związana ze złożeniem deklaracji podatkowych do US. Zdarza się, że wystarczy wpłacenie podatku na rachunek właściwego urzędu.

Zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku

W ciągu roku podatkowego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do wyliczania i wpłacania do US okresowych zaliczek na podatek dochodowy. Okres, na jaki wylicza się te zaliczki, uzależniony jest od zgłoszonego we wniosku CEIDG-1 rodzaju rozliczeń. Może on być zarówno miesięczny, jak i kwartalny.

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się według wybranej formy opodatkowania, którą może być:

  •       skala podatkowa,
  •       podatek liniowy,
  •       ryczałt ewidencjonowany,
  •       karta podatkowa.

Zaliczka na podatek dochodowy nie wymaga sporządzenia deklaracji podatkowej. W praktyce oznacza to, że po każdym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca wpłaca zaliczkę na swój rachunek podatkowy zgodnie z kwotą wyliczoną przez księgowość.

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

Na zakończenie roku podatkowego każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej. Rozlicza się na niej przychody z ostatniego roku podatkowego. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy każdej firmy, nawet jeśli konkretna działalność nie osiągnęła żadnego przychodu (w czasie zawieszenia), poniosła stratę lub jej dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj sporządzanej deklaracji podatkowej uzależniony jest od zadeklarowanej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Firmy zobowiązane są do złożenia:

  •       PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  •       PIT-36L – przy opodatkowaniu według podatku liniowego,
  •       PIT-28 – przy opodatkowaniu ryczałtem,
  •       PIT-16A – przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym powinny być złożone, nawet jeśli wyliczony podatek do zapłaty wyniósł 0 zł. Naturalnie w takiej sytuacji nie trzeba wykonywać przelewu do US.

Bardziej skomplikowaną kwestią jest sporządzanie deklaracji podatkowych dla płatników VAT. Warto wtedy zgłosić się do zaufanego biura rachunkowego lub powierzyć mu całą swoją księgowość. Nasze usługi to gwarancja profesjonalnego wsparcia oraz dopełniania formalności we wskazanych przez urzędy terminach.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.