Sporządzanie deklaracji podatkowych

Sporządzanie deklaracji podatkowych – wszystko, co warto wiedzieć

Płacenie podatków to jeden z głównych i najważniejszych obowiązków przedsiębiorców. Ich wysokość wykazywana jest w deklaracjach podatkowych, które składa się do urzędu skarbowego. Nasze biuro rachunkowe zajmie się sporządzaniem deklaracji podatkowych Twojej firmy, dzięki czemu nie musisz osobiście zajmować się formalnościami związanymi ze skarbówką.

Deklaracje podatkowe
związane z podatkiem dochodowym

Podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami lub przychodami w przypadku ryczałtu to jeden z najważniejszych podatków, z którymi muszą mierzyć się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że opłata podatku dochodowego wcale nie zawsze jest związana ze złożeniem deklaracji podatkowych do US. Zdarza się, że wystarczy wpłacenie podatku na rachunek właściwego urzędu.

Zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku

W ciągu roku podatkowego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do wyliczania i wpłacania do US okresowych zaliczek na podatek dochodowy. Okres, na jaki wylicza się te zaliczki, uzależniony jest od zgłoszonego we wniosku CEIDG-1 rodzaju rozliczeń. Może on być zarówno miesięczny, jak i kwartalny.

Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się według wybranej formy opodatkowania, którą może być:

Zaliczka na podatek dochodowy nie wymaga sporządzenia deklaracji podatkowej. W praktyce oznacza to, że po każdym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca wpłaca zaliczkę na swój rachunek podatkowy zgodnie z kwotą wyliczoną przez księgowość.

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

Na zakończenie roku podatkowego każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym rocznej deklaracji podatkowej. Rozlicza się na niej przychody z ostatniego roku podatkowego. Warto pamiętać, że obowiązek ten dotyczy każdej firmy, nawet jeśli konkretna działalność nie osiągnęła żadnego przychodu (w czasie zawieszenia), poniosła stratę lub jej dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj sporządzanej deklaracji podatkowej uzależniony jest od zadeklarowanej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Firmy zobowiązane są do złożenia:

Deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym powinny być złożone, nawet jeśli wyliczony podatek do zapłaty wyniósł 0 zł. Naturalnie w takiej sytuacji nie trzeba wykonywać przelewu do US.

Bardziej skomplikowaną kwestią jest sporządzanie deklaracji podatkowych dla płatników VAT. Warto wtedy zgłosić się do zaufanego biura rachunkowego lub powierzyć mu całą swoją księgowość. Nasze usługi to gwarancja profesjonalnego wsparcia oraz dopełniania formalności we wskazanych przez urzędy terminach.

Co to jest deklaracja podatkowa?

Deklaracja podatkowa to rodzaj oświadczenia, które składane jest przez podatnika i zawiera informacje ważne z punktu widzenia ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Trzeba przy tym zaznaczyć, że różne rodzaje PIT to nie jedyne dokumenty, które określa się mianem deklaracji podatkowych. W myśl ustawy mogą być nimi również wszelkie zestawienia, sprawozdania i wykazy, które podatnicy zobowiązani są dostarczać organom podatkowym. Pamiętajmy też, że wypełnienie odpowiedniego rodzaju deklaracji podatkowej to nie wszystko – często trzeba jeszcze  dołączyć do niej załączniki, np. PIT/B czy PIT/M lub certyfikat rezydencji.

Deklaracje podatkowe – rodzaje

Skoro wiemy już co to jest deklaracja podatkowa, czas dowiedzieć się nieco więcej o jej rodzajach. W Polsce wyróżnia się kilka podstawowych PIT-ów, które doskonale znane są większości podatnikom – PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28. Istnieją jednak deklaracje podatkowe przeznaczone dla różnych grup podatników – osób fizycznych i przedsiębiorców.  Podczas, gdy jedne formularze należy składać obowiązkowo co roku, inne składa się jedynie w sytuacji wystąpienia danego zdarzenia, np. kupna samochodu. Warto też wiedzieć, że w ramach rozliczania tego samego rodzaju podatku istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych, np.:

  • deklaracja podatkowa od darowizny – formularz SD-1, SD-2, SD-3 albo SD-Z2,
  • deklaracja podatkowa od kupna samochodu – formularz PCC-2, PCC-3 lub PCC-3/A,
  • deklaracja rozliczenia podatku od towarów i usług formularz VAT-7, VAT-7D, VAT-7K.

Niestety, nieznajomość przepisów podatkowych nie może stanowić wytłumaczenia w sytuacji, gdy nie złożymy wymaganej deklaracji. Jest to traktowane jako wykroczenie skarbowe, o którym mówi art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego. Aby uniknąć problemów, najlepiej skorzystać ze wsparcia biura rachunkowego.

Pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych – jak je przekazać?

Jeśli sprawę związaną z deklaracjami chcemy powierzyć kancelarii rachunkowej, konieczne jest udzielenie jej pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych. Istnieje kilka rodzajów pełnomocnictw, w tym najpopularniejsze – ogólne, które nie upoważnia jednak do składania podpisu na deklaracji podatkowej. Aby biuro mogło to zrobić, konieczne jest osobne pełnomocnictwo – do podpisywania deklaracji, przy czym nie upoważnia ono do jej sporządzania ani poprawiania.

Złożenie deklaracji podatkowej może odbywać się w formie elektronicznej lub papierowej. Wybór formy warunkuje konieczność wyboru odpowiedniego formularza pełnomocnictwa do podpisu deklaracji – UPL-1 lub UPL-1P. Pamiętajmy też, że jeśli deklaracja podatkowa wymaga podpisania przez kilka osób, każda z nich musi udzielić pełnomocnictwa biurowi rachunkowemu.

Terminy składania deklaracji podatkowych

Choć istnieje wiele rodzajów PIT, prawie każdy trzeba złożyć do tego samego dnia – 30 kwietnia każdego roku. Jeżeli dzień ten wypada w sobotę lub niedzielę, termin składania deklaracji podatkowych automatycznie wydłużany jest do 2 maja. Wyjątkiem jest PIT 28, który należy złożyć do 28 lutego lub – w razie, gdy dzień ten wypada w weekend – w następujący zaraz po nim dzień roboczy.

Powyższe zasady dotyczą rocznych zeznań podatkowych. Trzeba jednak wiedzieć, że są deklaracje podatkowe, które nie mają wyznaczonych terminów złożenia. Przykładowo, deklaracja od darowizny powinna zostać dostarczona do urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, a powstaje on w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Po złożeniu deklaracji podatnik powinien oczekiwać na decyzję ze strony organu podatkowego. Darowizny nie musimy już ponownie wykazywać w rocznej deklaracji PIT.

Deklaracja podatkowa – do kiedy?

Terminy deklaracji podatkowych to ważna sprawa. Nawet niewielkie, kilkudniowe opóźnienie to ryzyko konsekwencji karno-skarbowych, których z pewnością każdy podatnik wolałby uniknąć, dlatego jeśli mamy problem z zapamiętaniem do kiedy deklaracja podatkowa powinna być złożona, warto powierzyć to zadanie kancelarii. Może ona również pomóc nam w skorzystaniu z instytucji czynnego żalu, jeśli przegapiliśmy już czas na złożenie zeznania.

Czynny żal to instytucja, która dopuszcza możliwość odwołania się od decyzji urzędu skarbowego dotyczącej kary za zaniedbanie terminowego złożenia deklaracji podatkowej PIT. Aby z niej skorzystać, podatnik musi złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym to dokumencie wyjaśni powody niezłożenia deklaracji w terminie oraz wyrazi wolę naprawienia tego błędu. Czynny żal to szansa na uniknięcie grzywny, ale pamiętajmy, że i tak konieczna będzie zapłata odsetek, których wysokość zależna jest od kwoty zobowiązania podatkowego i czasu, jaki upłynął od terminu na jego zapłatę.

Jak złożyć deklarację podatkową przez internet?

Deklarację podatkową PIT można złożyć bez udawania się do urzędu skarbowego, a wszystko, co do tego potrzebujemy, to komputer z dostępem do internetu. Jak złożyć deklarację podatkową przez internet? W serwisie podatki.gov.pl należy wybrać e-Urząd Skarbowy, a następnie zalogować się za pomocą bankowości elektronicznej, Profilu Zaufanego, e-Dowodu lub przez aplikację mObywatel. Na osoby składające PIT-36 w serwisie czeka już gotowy, wypełniony formularz, który wystarczy jedynie sprawdzić i wysłać. Składając deklarację przez Internet otrzymujemy tzw. UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Stanowi ono potwierdzenie, że dokument został złożony prawidłowo.

Podpisywanie deklaracji podatkowych podpisem elektronicznym

Podpisywanie deklaracji podatkowych może odbywać się na trzy sposoby:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem elektronicznym w przypadku deklaracji przesyłanych przez użytkownika z konta na Portalu Podatkowym,
  • podpisem elektronicznym poprzez podanie danych autoryzujących , takich jak PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu podana w rocznym obliczeniu podatku lub w ostatnim zeznaniu podatkowym.

Podpisywanie deklaracji podatkowych podpisem elektronicznym za pomocą danych autoryzacyjnych to opcja, która nie jest dostępna dla wszystkich formularzy oraz w przypadku deklaracji składanych przez pełnomocników.

Sporządzanie deklaracji podatkowych – sprawdź naszą ofertę

Nie masz pewności jakie deklaracje do Urzędu Skarbowego powinieneś złożyć? Wypełnienie formularza PIT sprawia Ci trudność? Zgłoś się do nas po pomoc. W Kancelarii Pietkun zajmujemy się sporządzaniem deklaracji podatkowych zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Wystarczy, że dostarczysz nam niezbędne dokumenty, abyśmy na ich podstawie przygotowali zeznanie podatkowe i wyliczyli kwotę zobowiązania podatkowego. Perfekcyjna znajomość najaktualniejszych druków deklaracji oraz przepisów prawnych, jaką wykazują nasi specjaliści, to gwarancja poprawnych rozliczeń. Dzięki temu nie ryzykujesz strat finansowych z tytułu odprowadzenia podatku w kwocie większej, niż należna, a także nie narażasz się na kary ze strony urzędu skarbowego.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00