Czym jest pełna księgowość? Kiedy konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości?

Wielu przedsiębiorców rozlicza się z urzędem skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Niestety w określonych warunkach konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. W porównaniu z KPiR, kartą podatkową czy ryczałtem jest to znacznie bardziej skomplikowany proces, który wymaga wiele fachowej, wciąż aktualizowanej wiedzy. To właśnie dlatego przedsiębiorcy starają się unikać pełnej księgowości, jednak istnieją przepisy prawa rachunkowego, które ich do niej obligują. Na szczęście możesz skorzystać z biura rachunkowego Pietkun, które poprowadzi w sposób profesjonalny Twoją pełną księgowość.

Na czym polega pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości to najbardziej rozbudowana, a jednocześnie najbardziej skomplikowana forma rozliczania się z przychodów prowadzonej działalności. W odróżnieniu od uproszczonej księgowości każde zdarzenie gospodarcze musi być tutaj właściwie zewidencjonowane. W praktyce wymaga to profesjonalnego wsparcia biura rachunkowego. Pełna księgowość oddana w profesjonalne ręce niesie ze sobą same korzyści.

Pełna księgowość jest dokładna i szczegółowa, ponieważ skierowana jest do najbardziej dochodowych firm, które obracają wysokimi kwotami. Dokładne ewidencjonowanie operacji finansowych pozwala uniknąć oszustw podatkowych i gwarantuje przejrzystość finansową firmy. Prowadzenie pełnej księgowości ma zapewnić transparentny wgląd do sytuacji firmy dla organów państwowych sprawujących opiekę nad praworządnością przedsiębiorców, a także dla osób i podmiotów związanych bezpośrednio z daną firmą, np. dla inwestorów lub udziałowców. W efekcie do pełnej księgowości obliguje nie tylko limit kwotowy, ale również charakter prowadzonej działalności na terytorium Polski.

Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Prowadzenie pełnej księgowości jest wymagane:

 • w spółkach handlowych,
 • w jednostkach funkcjonujących na zasadach prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – bez względu na wielkość osiąganych przychodów,
 • w samorządach gminy, powiatu, województwa i ich związkach,
 • w jednostkach i zakładach budżetowych oraz funduszach celowych,
 • u osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • w jednostkach działających dzięki otrzymanym dotacjom lub subwencjom.

Biuro rachunkowe – pełna księgowość

Pełna księgowość wymaga prowadzenia skomplikowanych ksiąg rachunkowych, które składają się z:

 • dzienników,
 • księgi głównej,
 • księgi pomocniczej,
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • wykazu składników aktywów i pasywów.

Tak rozbudowana dokumentacja to niestety nie wszystko, ponieważ biuro rachunkowe przedsiębiorcy zobligowane jest również do przygotowywania regularnych sprawozdań finansowych, które zawierają: bilans, rachunek zysków i strat, informacje wprowadzające do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ogrom wymaganej dokumentacji sprawia, że prowadzenie pełnej księgowości wymaga doświadczonego biura rachunkowego. Zaufaj naszym specjalistom i powierz swoje rozliczenia profesjonalnym księgowym. W naszym biurze oferujemy również pełną księgowość online, dlatego obsługujemy nie tylko Klientów z Poznania i okolic, ale również z innych regionów.


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.