Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na tym etapie należy wypełnić formularz CEIDG-1, który zawiera również oświadczenie o wyborze formy opodatkowania działalności. Kancelaria Pietkun wspiera swoich Klientów w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania, dopasowanego do rodzaju i formy prowadzonej firmy.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Założenie własnej firmy wiąże się z szeregiem formalności. Jedną z ważniejszych decyzji początkującego przedsiębiorcy jest wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Polskie prawo przewiduje 3 podstawowe warianty do wyboru:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt.

Złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania decyduje o dalszym funkcjonowaniu firmy, dlatego wymaga gruntownego przemyślenia. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym, dzięki czemu pomożemy Ci w doborze najkorzystniejszego wariantu.

Wybór formy opodatkowania działalności – zasady ogólne

To jedna z najpopularniejszych form opodatkowania firmy, która przyznawana jest z urzędu. Decydując się na takie rozwiązanie, należy spodziewać się obciążenia podatkiem uzależnionym od poziomu dochodów przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidywane są tutaj dwie stawki – 17 i 32%.

Wybór formy opodatkowania działalności – podatek liniowy

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej stanowiąca 19% podstawy obliczenia podatku. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36L.

W myśl obowiązujących zasad przedsiębiorca, który:

  • chce być opodatkowany podatkiem liniowym cały rok – składa aktualizację wniosku CEIDG-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wygenerował pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeśli przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego,
  • rozpoczyna prowadzenie firmy w trakcie roku podatkowego i chce skorzystać z opodatkowania liniowego – wymaga zgłoszenia na wniosku CEIDG-1 podczas zakładania działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania – podatek ryczałtowy

Istnieją dwie formy zryczałtowanego podatku dochodowego dla osób fizycznych:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania ryczałtowego składa się naczelnikowi US właściwego dla miejsca zamieszkania podczas przedkładania wniosku CEIDG-1. Ryczałt mogą wybrać przedsiębiorcy, których działalność została wymieniona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wartość opodatkowania uzależniona jest od reprezentowanej branży.

W myśl obowiązujących zasad przedsiębiorca, który:

  • chce być opodatkowany ryczałtem cały rok – składa aktualizację CEIDG-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma osiągnęła pierwszy przychód w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeśli przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego,
  • rozpoczyna prowadzenie firmy w trakcie roku podatkowego i chce skorzystać z opodatkowania ryczałtowego – zgłasza swoją chęć na wniosku CEIDG-1 podczas zakładania działalności gospodarczej.

Jeśli zdecydujesz się na wybór karty podatkowej, powinieneś złożyć wniosek do US na formularzu PIT-16 lub dołączyć do wniosku CEIDG-1.

Wszystkie omówione formy opodatkowania działalności gospodarczej mają swoje zalety i wady, które chętnie przedstawimy Ci podczas spotkania. Skorzystaj z doradztwa podatkowego Kancelarii Pietkun i wybierz najkorzystniejsze opodatkowanie dla swojej firmy!

 

 


Skontaktuj się z nami:


Skontaktuj się z naszym biurem pod numerem telefonu
+48 518 607 207 lub adresem e-mail sekretariat@pietkunkancelaria.pl.
Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.