Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na tym etapie należy wypełnić formularz CEIDG-1, który zawiera również oświadczenie o wyborze formy opodatkowania działalności. Kancelaria Pietkun wspiera swoich Klientów w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania, dopasowanego do rodzaju i formy prowadzonej firmy.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Założenie własnej firmy wiąże się z szeregiem formalności. Jedną z ważniejszych decyzji początkującego przedsiębiorcy jest wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Polskie prawo przewiduje 3 podstawowe warianty do wyboru:

Złożone oświadczenie o wyborze formy opodatkowania decyduje o dalszym funkcjonowaniu firmy, dlatego wymaga gruntownego przemyślenia. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym, dzięki czemu pomożemy Ci w doborze najkorzystniejszego wariantu.

Wybór formy opodatkowania działalności – zasady ogólne

To jedna z najpopularniejszych form opodatkowania firmy, która przyznawana jest z urzędu. Decydując się na takie rozwiązanie, należy spodziewać się obciążenia podatkiem uzależnionym od poziomu dochodów przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidywane są tutaj dwie stawki – 17 i 32%.

Wybór formy opodatkowania działalności – podatek liniowy

Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej stanowiąca 19% podstawy obliczenia podatku. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36L.

W myśl obowiązujących zasad przedsiębiorca, który:

Wybór formy opodatkowania – podatek ryczałtowy

Istnieją dwie formy zryczałtowanego podatku dochodowego dla osób fizycznych:

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania ryczałtowego składa się naczelnikowi US właściwego dla miejsca zamieszkania podczas przedkładania wniosku CEIDG-1. Ryczałt mogą wybrać przedsiębiorcy, których działalność została wymieniona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wartość opodatkowania uzależniona jest od reprezentowanej branży.

W myśl obowiązujących zasad przedsiębiorca, który:

Jeśli zdecydujesz się na wybór karty podatkowej, powinieneś złożyć wniosek do US na formularzu PIT-16 lub dołączyć do wniosku CEIDG-1.

Wszystkie omówione formy opodatkowania działalności gospodarczej mają swoje zalety i wady, które chętnie przedstawimy Ci podczas spotkania. Skorzystaj z doradztwa podatkowego Kancelarii Pietkun i wybierz najkorzystniejsze opodatkowanie dla swojej firmy!

Potrzebujesz innej pomocy prawnej? Sprawdź takie usługi jak:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00