Obsługa prawna Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Pomoc prawna dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Bieżąca działalność zarówno wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych wiąże się ze znajomością aktualnych przepisów prawa dotyczących tych form zarządzania nieruchomościami. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej posiadamy duże doświadczenie w bieżącej obsłudze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Prawo wspólnoty mieszkaniowej

Chociaż wspólnota mieszkaniowa jako taka nie posiada osobowości prawnej, przysługują jej m.in. prawa do zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozwaną oraz nabywania dóbr. Wspólnotę tworzą właściciele nieruchomości oraz gruntów, wchodzących w jej skład. W naszej kancelarii oferujemy wsparcie na każdym etapie funkcjonowania wspólnoty – od ustanowienia zarządu przez bieżące działania, po rachunkowość. Pomagamy w takich aspektach jak:

 • konstruowanie umów,
 • sporządzanie uchwał,
 • przygotowywanie regulaminów,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • reprezentowanie wspólnoty w sprawach sądowych (sprawy o zapłatę) i administracyjnych,
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków wspólnoty mieszkaniowej.

Często wspólnoty mieszkaniowe realizują poważne inwestycje, które powinny być odpowiednio zarządzane oraz kontrolowane pod kątem prawnym. Zapewniamy wsparcie każdego przedsięwzięcia, które będzie wymagać konsultacji natury prawnej lub rachunkowej.

Prawo spółdzielni mieszkaniowej

W powszechnej opinii spółdzielnie mieszkaniowe to forma, która przetrwała zmiany ustrojowe i obecnie jest w pewnym sensie wyjątkowa na tle chociażby wspólnot mieszkaniowych. Niemniej w Polsce zgodnie z danymi GUS nadal funkcjonuje około dwóch tysięcy spółdzielni mieszkaniowych, które działają zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku. 

Po stronie spółdzielni spoczywa duża odpowiedzialność za poszczególne lokale oraz ogół dóbr, wchodzących w jej skład. Specyfika prawna sprawia, że nierzadko poszczególne decyzje wymagają konsultacji prawnych. We współpracy z naszą kancelarią, mogą Państwo liczyć m.in. na:

 • opinie prawne,
 • analizę prawną dokumentów,
 • bieżącą obsługę prawną spółdzielni,
 • przygotowanie umów oraz regulaminów,
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków spółdzielni mieszkaniowej.

Wsparcie w zakresie prawa wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Każdemu właścicielowi nieruchomości zależy na optymalnym zarządzaniu sprawami związanymi z jego mieszkaniem. Dlatego zarówno w przypadku wspólnot mieszkaniowych, jak i spółdzielni, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia specjalistów z zakresu prawa. Jest to ważne w każdym aspekcie – od podstawowych dokumentów, które muszą być skonstruowane zgodnie z literą prawa, po ważne inwestycje, jak chociażby budowanie lub nabywanie nieruchomości. Zarówno wspólnoty, jak i spółdzielnie mieszkaniowe cechują się tzw. ułomną osobowością prawną, która zapewnia im znacznie szersze możliwości niż np. podstawowa spółka osobowa. Zatem jeżeli Twoja wspólnota lub spółdzielnia szuka partnerów w zakresie prawa oraz rachunkowości, skontaktuj się z Pietkun Kancelarią Rachunkową i poznaj pełną ofertę naszego wsparcia dla mieszkańców i zarządców, obejmującą prawo budowlane oraz wszelkie jego odnogi, takie jak umowy robót budowlanych i umów zarządzania.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00