E-sprawozdania finansowe

E-sprawozdanie finansowe - profesjonalne wsparcie w przygotowaniu dokumentów elektronicznych

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej generuje zyski lub straty. Przedsiębiorca zobowiązany jest prawnie do ich corocznego rozliczenia z urzędem skarbowym. Dodatkowym obowiązkiem jest składanie okresowych sprawozdań finansowych. Można to zrobić poprzez elektroniczne sprawozdanie finansowe. Nasze Biuro Rachunkowe udziela niezbędnego wsparcia w tym zakresie.

E-sprawozdanie finansowe - co to jest?

To sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego sporządzone w postaci elektronicznej. Dokument przedstawia sytuację majątkową przedsiębiorstwa oraz wyniki działalności. Obowiązek składania sprawozdań finansowych mają:

  • podmioty prowadzące księgi rachunkowe,
  • podmioty, które w sposób dobrowolny wybrały księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania wyników działalności.

Z możliwości złożenia elektronicznego sprawozdania finansowego mogą skorzystać jednostki podlegające obowiązkowemu wpisowi do KRS, takie jak spółki kapitałowe i europejskie. Mogą z niej skorzystać również osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe.

Kiedy e-sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe?

Sprawozdania finansowe z wykonywanej działalności w formie tradycyjnej można było składać w urzędach do 1 października 2018 roku. Po tym czasie zmieniły się zapisy prawne, które wprowadziły elektroniczne sprawozdania finansowe jako jedyną dopuszczalną formę. W praktyce nie ma więc już możliwości złożenia w urzędzie papierowej wersji dokumentów.

 

Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia elektronicznego sprawozdania finansowego korzystają z e-sprawozdań zabezpieczonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opcjonalnie potwierdzonych profilem zaufanym przez konto ePUAP.

 

Jednocześnie warto pamiętać, że ewentualny wydruk komputerowy stanowi jedynie kopię dokumentu do przechowywanej dokumentacji firmy.

Składanie sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej – jak to zrobić?

Stworzenie prawidłowego sprawozdanie finansowego to wyzwanie, które wymaga wsparcia doświadczonego księgowego. W naszym biurze rachunkowym otrzymasz niezbędne wsparcie, które pozwoli Ci się wywiązać z obowiązku wobec Urzędu Skarbowego.

E-sprawozdanie finansowe tworzone jest w pliku komputerowym, w formacie wskazanym przez Ministerstwo Finansów. Wypełniony dokument wysyła się poprzez rządowy system teleinformatyczny na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/

 

Szczególne trudności może sprawić sporządzenie pierwszych sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Warto więc skorzystać z merytorycznej pomocy.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe – do kiedy należy wysłać dokument?

Podczas wysyłania dokumentacji finansowej do urzędów należy przestrzegać terminów przewidzianych przez ustawodawcę.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy firmy, który zazwyczaj pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z tym e-sprawozdanie finansowe należy sporządzić i podpisać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W praktyce termin ten przypada na 31 marca roku następującego po roku obrotowym. W związku z tym sprawozdanie finansowe za 2021 rok należy przesłać do urzędu w terminie do 31 marca 2022 roku.

Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym. Aby nie przeoczyć ustawowych terminów oraz zyskać pewność, że przygotowane elektroniczne sprawozdanie finansowe jest prawidłowo wypełnione, warto skorzystać z pomocy doświadczonego księgowego. Nasze biuro rachunkowe współpracuje zarówno z firmami z Poznania i okolic, jak i w formie zdalnej z podmiotami z niemal całego kraju. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia!

E-sprawozdania finansowe – najważniejsze informacje

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w zakresie zasad sporządzania e-sprawozdań finansowych. Przede wszystkim, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wszelkie inne organizacje niewpisane do rejestru KRS, a będące podatnikami CIT, od 2020 roku mają obowiązek składania e-sprawozdań w postaci ustrukturyzowanej, a nie jak wcześniej – w nieustrukturyzowanej. Oznacza to, że nie mogą już przygotować go w formie dowolnego pliku. Narzuconego formatu sprawozdania od 2022 roku muszą przestrzegać też emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Pamiętajmy też, że samo sprawozdanie to nie wszystko – trzeba zadbać również o wymagane załączniki.

Sprawozdanie finansowe online krok po kroku

Dla wielu osób niejasną kwestią może być to, kto jest osobą uprawnioną do podpisania e-sprawozdania finansowego. Otóż jest nią kierownik jednostki i osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku, gdy jednostka kierowana jest przez kilka osób, zazwyczaj wyznacza się jedną, która składa podpis na sprawozdaniu, ale pozostałe zobowiązane są do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że sprawozdanie spełnia wymogi przewidziane w ustawie.

 

Jak zostało wcześniej wspomniane, dokonuje się złożenia sprawozdania finansowego online. Różne są jednak kanały, którymi należy to zrobić. Z reguły sprawozdania składane są do Szefa KAS przez specjalny interfejs webAPI. Niektóre jednostki muszą jednak skorzystać z systemu e-KRS. Sprawozdanie tym sposobem zobowiązane są złożyć podmioty wpisane do KRS, które nie sporządzają sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

E-sprawozdanie – terminy

Zdarza się, że termin za złożenie e-sprawozdania finansowego zostaje wydłużony, dlatego warto sprawdzać informacje w tym zakresie. Jeżeli jednak sprawozdanie nie zostanie złożone w terminie, trzeba liczyć się z ryzykiem kary w postaci:

  • grzywny nałożonej na kierownika jednostki w wysokości do 720 stawek dziennych,
  • ograniczenia wolności kierownika jednostki na czas nawet 2 lat,
  • postępowania przymuszającego,
  • ustanowienia kuratora,
  • rozwiązania spółki oraz wykreślenia jej z rejestru KRS.

Spółki, które nie dopełniły obowiązku złożenia e-sprawozdania, otrzymują wezwanie z KRS. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego dokumentu zaległości związane ze złożeniem rocznych sprawozdań zostaną nadrobione, spółka ma szansę uniknąć kary. W takich sytuacjach warto jednak skorzystać ze wsparcia specjalisty, który pomoże przygotować dokumenty w tak krótkim terminie.

Sprawozdanie finansowe online – poznaj naszą ofertę

Nie wiesz z jakich części powinno składać się sprawozdanie albo jakie dokumenty należy do niego dołączyć? Nie masz pewności, czy powinieneś wysłać je przez system e-KRS? Sprawozdanie finansowe mogą przygotować za Ciebie nasi specjaliści. Jeżeli nie chcesz odwiedzać naszego biura, wszystkie potrzebne dokumenty możesz przekazać nam online. Sprawozdanie finansowe sporządzone przez fachowców to gwarancja poprawności i zwyczajna oszczędność czasu. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy.

 

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00