Usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych - CIT Compliance

Usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych - CIT Compliance - profesjonalne wsparcie dla Twojego biznesu

Podatek CIT jest podstawowym podatkiem od dochodów osób prawnych. W ramach kompleksowej obsługi CIT Compliance nasze biuro rachunkowe świadczy profesjonalne usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli potrzebujesz wsparcia doświadczonych księgowych, którzy zadbają za Ciebie o wszystkie formalności – zapraszamy do współpracy na terenie Poznania lub zdalnie.

Co to jest CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych to bezpośredni podatek od dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo. Jego podstawę prawną stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. W przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), CIT dotyczy spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

CIT Compliance – dla kogo?

Zgodnie z zapisami art. 1 ustawy o CIT, do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązane są:

  • osoby prawne,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, za wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym kraju, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tego kraju są traktowane jako osoby prawne oraz podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania,
  • podatkowe grupy kapitałowe –  grupy składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną oraz pozostają w związkach kapitałowych.

Nasze usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dedykujemy przedstawicielom wszystkich wymienionych grup.

Podatek CIT – przedmiot opodatkowania

Rozliczenie CIT obejmuje zgodnie z zasadami ogólnymi dochód stanowiący sumę:

  • dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych,
  • dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Według art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochód oznacza nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami związanymi z ich uzyskaniem, która została osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeśli natomiast koszty uzyskania przychodów są wyższe niż suma przychodów, wówczas powstała różnica oznacza stratę dla przedsiębiorstwa.

Jeśli pod uwagę weźmiemy podatkowe grupy kapitałowe, to dochód rozdzielany jest na źródła przychodów i strat. W praktyce oznacza to, że przy ustalaniu dochodu przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę suma dochodów wszystkich spółek kapitałowych tworzących grupę kapitałową oraz suma strat poniesiona przez te spółki. Jeśli więc w danym roku podatkowym suma strat jest większa od sumy przychodów, to wyliczona różnica określa stratę całej grupy kapitałowej.

Kwestie te są dosyć skomplikowane dla podmiotów niemających wiedzy księgowej, dlatego warto sięgnąć po wsparcie w ramach pakietu CIT Compliance naszego biura rachunkowego.

CIT Compliance – wsparcie doświadczonego biura rachunkowego z Poznania

W ramach swoich usług z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych nasze biuro rachunkowe zajmuje się:

Merytoryczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych księgowych sprawia, że można nam w pełni zaufać. Postaw na wsparcie profesjonalnego biura rachunkowego i zapomnij o problemach związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – o tym warto pamiętać

Przepisy ustawy o CIT dla wielu osób mogą być trudne do zrozumienia. Często wymagają też dokładnego wczytania się. Przykładowo, podana jest tam informacja, że przedsiębiorstwa rozpoczynające dopiero swoją działalność uprawnione są do rozliczania się stawką CIT 9% przez pierwszy rok podatkowy. Istotnym dopowiedzeniem jest jednak to, że przywilej ten nie dotyczy firm osób fizycznych albo spółek niebędących osobą prawną, które uległy przekształceniu i rozpoczynają działalność w innej formie.

Inną problematyczną kwestią jest chociażby to, co i kiedy uznajemy jako przychody podatkowe CIT. Otóż mogą być to pieniądze i wartości pieniężne, ale także różnice kursowe i wartości rzeczy, praw bądź innych świadczeń otrzymanych za darmo lub za częściową opłatą. Trzeba pamiętać, że przychody związane z działalnością gospodarczą to wszelkie przychody należne – również te, których płatnik jeszcze nie otrzymał, z wyłączeniem wartości bonifikat i towarów zwróconych.

Co warto wiedzieć o podatku dochodowym od osób prawnych

Duże zainteresowanie wywołuje alternatywny sposób rozliczania podatku CIT – tzw. estoński CIT. Jego zasady różnią się od tradycyjnych, znanych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przede wszystkim nie ma przy nim konieczności obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych, prowadzenia rachunkowości podatkowej czy też ustalania kosztów uzyskania przychodów. Inny jest też czas na wnoszenie zaliczek – nie co miesiąc, a w momencie wypłaty dywidendy. Dzięki temu rozliczenia są uproszczone, a podatnik dysponuje pieniędzmi, które zamiast na zaliczki, może przeznaczać na inwestycje w rozwój firmy. Aby dowiedzieć się, czy Twoja jednostka może rozliczać się w ten sposób i co na tym zyska, umów się na konsultację z naszym specjalistą podatkowym.

Nawet dobra znajomość ustawy UPDOP nie wystarczy do tego, by wiedzieć wszystko na temat rozliczania podatku od osób prawnych. Wiele ważnych zasad w tym zakresie wprowadzono bowiem w ramach Polskiego Ładu. Zmiany te w większości są korzystne dla podatników i dotyczą na przykład progu przychodów, który uprawnia do przejścia na estoński CIT czy też rozszerzenia tego sposobu opodatkowania na spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Zniesiony został również obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Jeśli któraś ze zmian nie jest dla Ciebie jasna, warto przedyskutować ją na spotkaniu z naszym specjalistą.

Ustawa o CIT – sprawdź jak możemy pomóc

Przeciętny podatnik CIT zna ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie pobieżnie. W takim przypadku dokonywanie samodzielnych rozliczeń zwykle skutkuje wieloma błędami, a te urząd może uznać jako próbę świadomego zaniżenia zobowiązania podatkowego i nałożyć na podatnika karę finansową. Nasi specjaliści chętnie wyjaśnią zawiłości ustawy o CIT i zaoferują wszelką pomoc, jaka może być przydatna osobom zobowiązanym do rozliczania tego podatku. Zapraszamy do kontaktu – dzięki możliwości współpracy zdalnej z naszego wsparcia mogą skorzystać także osoby spoza Poznania.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00