Usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych - CIT Compliance

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych - CIT Compliance - profesjonalne wsparcie dla Twojego biznesu

  Podatek CIT jest podstawowym podatkiem od dochodów osób prawnych. W ramach kompleksowej obsługi CIT Compliance nasze biuro rachunkowe świadczy profesjonalne usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli potrzebujesz wsparcia doświadczonych księgowych, którzy zadbają za Ciebie o wszystkie formalności – zapraszamy do współpracy na terenie Poznania lub zdalnie.

  Co to jest CIT?

  Podatek dochodowy od osób prawnych to bezpośredni podatek od dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo. Jego podstawę prawną stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. W przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), CIT dotyczy spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

  CIT Compliance – dla kogo?

  Zgodnie z zapisami art. 1 ustawy o CIT, do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązane są:

  • osoby prawne,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, za wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym kraju, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tego kraju są traktowane jako osoby prawne oraz podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania,
  • podatkowe grupy kapitałowe –  grupy składające się co najmniej z dwóch spółek prawa handlowego, które posiadają osobowość prawną oraz pozostają w związkach kapitałowych.

  Nasze usługi z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dedykujemy przedstawicielom wszystkich wymienionych grup.

  Podatek CIT – przedmiot opodatkowania

  Rozliczenie CIT obejmuje zgodnie z zasadami ogólnymi dochód stanowiący sumę:

  • dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych,
  • dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

  Według art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochód oznacza nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami związanymi z ich uzyskaniem, która została osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeśli natomiast koszty uzyskania przychodów są wyższe niż suma przychodów, wówczas powstała różnica oznacza stratę dla przedsiębiorstwa.

  Jeśli pod uwagę weźmiemy podatkowe grupy kapitałowe, to dochód rozdzielany jest na źródła przychodów i strat. W praktyce oznacza to, że przy ustalaniu dochodu przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę suma dochodów wszystkich spółek kapitałowych tworzących grupę kapitałową oraz suma strat poniesiona przez te spółki. Jeśli więc w danym roku podatkowym suma strat jest większa od sumy przychodów, to wyliczona różnica określa stratę całej grupy kapitałowej.

  Kwestie te są dosyć skomplikowane dla podmiotów niemających wiedzy księgowej, dlatego warto sięgnąć po wsparcie w ramach pakietu CIT Compliance naszego biura rachunkowego.

  CIT Compliance – wsparcie doświadczonego biura rachunkowego z Poznania

  W ramach swoich usług z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych nasze biuro rachunkowe zajmuje się:

   

  • przeglądem prawidłowości rozliczeń CIT,
  • sporządzaniem rocznych deklaracji CIT-8,
  • kalkulacją należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT,
  • doradztwem podatkowym w zakresie podatku CIT.

  Merytoryczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie naszych księgowych sprawia, że można nam w pełni zaufać. Postaw na wsparcie profesjonalnego biura rachunkowego i zapomnij o problemach związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00