Kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT

Kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT - profesjonalne wsparcie dla osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) rozliczany jest przez podmioty posiadające osobowość prawną w formie zaliczek. W zależności od regulacji ustawowych mogą być one opłacane w formie miesięcznej, kwartalnej lub uproszczonej. Nasza Kancelaria Rachunkowa pomoże Ci w kalkulacji należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT, dzięki czemu unikniesz konsekwencji podatkowych związanych z ewentualnymi pomyłkami.

Kalkulacja podatku CIT - dla kogo?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jego stawka może wynosić 19 lub 9 proc. Niższe opłaty przewidziane są dla niewielkich podatników oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Dodatkowo należy pamiętać, że podmioty opłacające podatek CIT zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

 

W praktyce podatnikami CIT mogą być:

 

 • osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, takie jak wspólnoty mieszkaniowe lub placówki oświatowe z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki ustawowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki niemające osobowości prawnej, których siedziba lub zarząd mieści się w innym kraju, jeśli zgodnie z tamtejszymi przepisami podatkowymi uznawane są jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów – bez względu na miejsce ich osiągania.

Miesięczna zaliczka na podatek od osób prawnych

Zgodnie z art. 25. 1a ustawy o CIT wyliczanie zaliczek na CIT w trybie miesięcznym jest podstawową formą tego podatku. Wysokość zaliczek określa się z uwzględnieniem prawidłowej stawki podatku od dochodu (9 lub 19 proc.). Sam dochód natomiast rozumiany jest jako różnica pomiędzy  sumą przychodów a kosztami uzyskania przychodów.

Odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek CIT odpowiadają różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku danego roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Standardowo zaliczki od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego, należy przekazać do US w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka za miesiąc kończący rok podatkowy powinna trafić do US do 20 dnia pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.

Kwartalna zaliczka na podatek od osób prawnych

Kalkulacja podatku CIT w trybie kwartalnym przysługuje nowym firmom w pierwszym roku podatkowym ich działalności oraz niewielkim przedsiębiorstwom. Wysokość zaliczki w tym przypadku wyliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. 

Zaliczki od pierwszego do przedostatniego kwartału roku podatkowego należy opłacić w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który uiszczana jest opłata. Natomiast w przypadku ostatniego kwartału roku podatkowego, opłatę należy wnieść do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Wyliczanie zaliczek na CIT uproszczonych

Ustawodawca przewiduje też dla płatników CIT możliwość stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Polega ona na wpłacie zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego, który został wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok podatkowy.

Prawidłowo wyliczona zaliczka na podatek od osób prawnych pozwala uniknąć błędów oraz związanych z nimi konsekwencji prawnych. Warto więc sięgnąć po wsparcie profesjonalistów. Skorzystaj z usługi kalkulacji należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT naszej Kancelarii i zyskaj pewność, że kwota uiszczonych opłat jest prawidłowa.

 

CIT kwartalnie – to warto wiedzieć

Deklaracja CIT miesięczna lub kwartalna musi być sporządzona poprawnie. Częsty błąd dotyczy już samej stawki podatku. Co do zasady, stawka 9% dotyczy małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność. Trzeba jednak pamiętać, że z możliwości płacenia podatku w tej stawce wyłączone są:

 • firmy powołane przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
 • przedsiębiorstwa powstałe w wyniku połączenia, podziału bądź przekształcenia – wyjątek stanowi jedynie przekształcenie spółki w inny rodzaj spółki,
 • firmy powstałe z przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Pamiętajmy też, że niezależnie od tego, czy rozliczamy CIT kwartalnie czy miesięcznie, w określonych przypadkach przysługuje nam prawo do korzystania ze zwolnień i odliczeń. Dotyczy to sytuacji, w których dochody firmy przeznaczane są na działalność kulturową, naukową czy też w formie darowizn na cele społeczne. Ulgi obowiązują też w przypadku działalności rozwojowo-badawczej.

Deklaracja CIT miesięczna – najważniejsze informacje

Sprawa dotycząca tego jak wyliczyć CIT w praktyce nie zawsze okazuje się łatwa. Przykładowo,  wiele osób nie wie, że w przypadku, gdy zaliczka na podatek dochodowy nie przekracza kwoty 1000 zł, to nie ma obowiązku jej opłacania. Wynika to z art. 44 ust. 15 i 16 ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty, gdyż jeśli w kolejnym miesiącu suma zaliczek nieopłaconych w danym roku podatkowym przekroczy wspomniane 1000 zł, przedsiębiorca musi zapłacić całą kwotę. Jeżeli nie masz pewności, czy CIT miesięczny powinien zostać zapłacony i w jakiej wysokości, zgłoś się do nas po pomoc.

Podatnicy wpłacający zaliczki comiesięczne teoretycznie mają możliwość skorzystania z uproszczonej formy. Pamiętajmy jednak, że nie jest ona dostępna dla osób prawnych, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wypracowały dochodu lub dopiero rozpoczęły swoją działalność. Ponadto wybór uproszczonej formy zaliczek wymaga umieszczenia na ten temat odpowiedniej informacji w zeznaniu rocznym. W kancelarii rachunkowej Pietkun uzyskasz wszelkie wsparcie i dowiesz się, czy przysługuje Ci prawo do zaliczek uproszczonych.

Jak wyliczyć CIT?

Rozliczenie kwartalne CIT albo rozliczenie miesięczne powinno być przeprowadzane przez osobę, która doskonale zaznajomiona jest z aktualnymi przepisami prawnymi. Nie wystarczy skorzystać z instrukcji i wzorów obliczania podatku, które znajdziemy w sieci, gdyż często są one zbyt ogólne. Jak obliczyć CIT? Pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy opodatkowania, czyli osiągniętego dochodu. Już na tym etapie może pojawić się problem, gdyż trzeba ustalić ewentualne ulgi i odliczenia, jakie nam przysługują. Często potrzebna jest przy tym szczegółowa wiedza, gdyż – przykładowo – od dochodu można odliczyć wartość darowizny przekazanej na konkretny cel społeczny, ale odliczenie to nie może przekroczyć więcej niż 10% dochodu.

Jak obliczyć podatek CIT? Niuanse pojawiają się też przy ustalaniu właściwej stawki podatku. W teorii, aby móc skorzystać ze stawki 9%, przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 2 mln euro w przeliczeniu na PLN. Ważne jest jednak to, aby wziąć pod uwagę kurs euro z odpowiedniego dnia, czyli z pierwszego dnia roboczego października w poprzednim roku podatkowym. Przykładowo, kurs euro 3 października 2022 r. wyniósł 4,8272 zł, a zatem na jego podstawie wyliczamy limity podatkowe w roku 2023. Kwoty powinny być też zaokrąglane do 1000 zł.

Kalkulacja podatku dochodowego CIT krok po kroku

Trzeba pamiętać, że przy kalkulacji podatku dochodowego CIT mamy możliwość odliczenia wydatków, które stanowią koszty uzyskania przychodów. Jakie do wydatki? Niestety nie ma ścisłej listy, która by je określała. Wiele w tym względzie zależy od profilu działalność, bowiem ten sam wydatek w jednym przedsiębiorstwie może ewidentnie stanowić koszt, ale w innej absolutnie nie. Warto więc skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w kwalifikowaniu wydatków, dzięki czemu z jednej stronie nie ryzykujemy strat finansowych z tytułu nieskorzystania z należnych odliczeń, a z drugiej – kar za niezasadne zaniżanie kwoty podatku.

Warto wiedzieć też o możliwości odliczenia straty przy obliczaniu zaliczek miesięcznych CIT. Jeżeli bowiem w poprzednich latach przedsiębiorca był w sytuacji, w której koszty uzyskania przychodów przerosły przychody, ma on prawo do odliczenia kwoty straty w dalszych pięciu latach. Skutkiem takiego odliczenia jest oczywiście mniejsza kwota podatku CIT, który trzeba zapłacić.

Kalkulacja CIT – sprawdź nasze usługi

Nie wiesz jak obliczyć CIT lub nie masz pewności, czy zrobiłeś to poprawnie? Zdaj się na pomoc naszych ekspertów. Wspieramy wiele firm z Poznania, ale jesteśmy kancelarią wybieraną także przez przedsiębiorców z innych części Polski, gdyż oferujemy możliwość współpracy zdalnej. Kalkulacja CIT nie musi kosztować Cię wiele czasu i wysiłku – skontaktuj się z nami i powierz nam to zadanie.

POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00