Kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT

Masz pytania?
Zostaw nam kontakt do siebie! Oddzwonimy.

  Kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT - profesjonalne wsparcie dla osób prawnych

  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) rozliczany jest przez podmioty posiadające osobowość prawną w formie zaliczek. W zależności od regulacji ustawowych mogą być one opłacane w formie miesięcznej, kwartalnej lub uproszczonej. Nasza Kancelaria Rachunkowa pomoże Ci w kalkulacji należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT, dzięki czemu unikniesz konsekwencji podatkowych związanych z ewentualnymi pomyłkami.

  Kalkulacja podatku CIT - dla kogo?

  CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Jego stawka może wynosić 19 lub 9 proc. Niższe opłaty przewidziane są dla niewielkich podatników oraz podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą. Dodatkowo należy pamiętać, że podmioty opłacające podatek CIT zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

   

  W praktyce podatnikami CIT mogą być:

   

  • osoby prawne, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia oraz spółdzielnie,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, takie jak wspólnoty mieszkaniowe lub placówki oświatowe z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki ustawowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej, których siedziba lub zarząd mieści się w innym kraju, jeśli zgodnie z tamtejszymi przepisami podatkowymi uznawane są jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów – bez względu na miejsce ich osiągania.

  Miesięczna zaliczka na podatek od osób prawnych

  Zgodnie z art. 25. 1a ustawy o CIT wyliczanie zaliczek na CIT w trybie miesięcznym jest podstawową formą tego podatku. Wysokość zaliczek określa się z uwzględnieniem prawidłowej stawki podatku od dochodu (9 lub 19 proc.). Sam dochód natomiast rozumiany jest jako różnica pomiędzy  sumą przychodów a kosztami uzyskania przychodów.

  Odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek CIT odpowiadają różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku danego roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Standardowo zaliczki od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego, należy przekazać do US w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka za miesiąc kończący rok podatkowy powinna trafić do US do 20 dnia pierwszego miesiąca kolejnego roku podatkowego.

  Kwartalna zaliczka na podatek od osób prawnych

  Kalkulacja podatku CIT w trybie kwartalnym przysługuje nowym firmom w pierwszym roku podatkowym ich działalności oraz niewielkim przedsiębiorstwom. Wysokość zaliczki w tym przypadku wyliczana jest na podstawie różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. 

  Zaliczki od pierwszego do przedostatniego kwartału roku podatkowego należy opłacić w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który uiszczana jest opłata. Natomiast w przypadku ostatniego kwartału roku podatkowego, opłatę należy wnieść do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

   

  Wyliczanie zaliczek na CIT uproszczonych

  Ustawodawca przewiduje też dla płatników CIT możliwość stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Polega ona na wpłacie zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego, który został wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok podatkowy.

  Prawidłowo wyliczona zaliczka na podatek od osób prawnych pozwala uniknąć błędów oraz związanych z nimi konsekwencji prawnych. Warto więc sięgnąć po wsparcie profesjonalistów. Skorzystaj z usługi kalkulacji należnego podatku CIT oraz zaliczek na CIT naszej Kancelarii i zyskaj pewność, że kwota uiszczonych opłat jest prawidłowa.

  POTRZEBUJESZ INNEJ POMOCY PRAWNEJ? SPRAWDŹ NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

  BIURO W POZNANIU

  ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

  TELEFON

  GODZINY PRACY

  poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00