Spory korporacyjne

Pomoc w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych

Bez względu na to, jakie jest podłoże sporu korporacyjnego, każdy konflikt może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania spółki. Warto pamiętać, że spór może nie tylko skutkować ewentualnym postępowaniem sądowym, ale także bezpośrednio oddziaływać na firmę, np. wstrzymując jej działalność. Każda ze stron może być emocjonalnie zaangażowana w konflikt, co z pewnością nie wpływa pozytywnie na rozwiązanie sporu. Warto wtedy skorzystać z pomocy bezstronnych doradców, którzy skrupulatnie podejdą do każdego sporu, szukając dla niego optymalnego rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać outsourcing w sporach korporacyjnych?

W Pietkun Kancelarii Rachunkowej dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem, aby uczestniczyć w różnego rodzaju sporach korporacyjnych. Nasi specjaliści są z założenia bezstronni, chociaż oczywiście działają na rzecz swoich klientów. Wartością dodaną, jaką wnoszą do konfliktu jest dystans wobec konkretnych wydarzeń czy przedmiotu sporu. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć korzystną decyzję, odkładając na bok emocje, które często bywają złym doradcą. Dysponujemy wiedzą z zakresu prawa spółek handlowych oraz pozostałych przepisów, które mogą być rozstrzygające w tego typu sporach korporacyjnych w spółce. Nasza praktyka arbitrażowa skupia się wokół efektywności, ale również poszanowania obu stron i działalności zgodnie z literą prawa. Często spory mają charakter wewnętrzny, co nierzadko czyni je jeszcze bardziej skomplikowanymi. W Pietkun Kancelarii Rachunkowej oferujemy kompleksowe doradztwo w sporach korporacyjnych, zarówno mających charakter zewnętrzny, jak i wewnętrzny.

Jak rozwiązać spór korporacyjny?

Praktyka arbitrażowa nie ogranicza się jedynie do zażegnania konfliktu w ugodowy i możliwie jak najszybszy sposób. Ważnym aspektem, na który kładziemy duży nacisk jest profilaktyka, mająca na celu uniknięcie podobnych problemów. Dlatego  oprócz zarządzania sporami korporacyjnymi, zajmujemy się również przygotowywaniem umów, uchwał czy regulaminów, które nie pozostawiają miejsca na ewentualne nieścisłości, będące potem punktem zapalnym ewentualnego sporu.

Jeśli jednak dojdzie do konfliktu, oferujemy takie rozwiązania jak:

  • zaskarżanie uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach,
  • działania na rzecz zabezpieczenia spółki, zarówno pod kątem prawnym, jak i finansowym,
  • prowadzenie sporów między wspólnikami bądź akcjonariuszami w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania,
  • reprezentowanie wspólników w sporach sądowych.

Rozstrzygnięcie sporu, zwłaszcza w ramach jednej spółki, wiąże się nierzadko z interpretacją zapisów umów oraz regulaminów. Dlatego tak ważnym elementem działania na rzecz zminimalizowania ryzyka pojawienia się sporu, jest tworzenie wysokiej jakości zapisów w dokumentach spółki.

Ważna jest profilaktyka

Większości sporów korporacyjnych w spółce można uniknąć, dzięki udoskonaleniu najważniejszej dokumentacji. Częstą sytuacją, kiedy dochodzi do konfliktów może być np. chęć sprzedaży udziałów przez jednego ze wspólników. Nierzadko wiąże się to z nieprzychylną opinią pozostałych członków zarządu, którzy mogą nie chcieć wejścia do spółki nowego wspólnika. Jeżeli jednak za pomocą uchwały lub stosownego zapisu w umowie spółki taka możliwość zostanie ograniczona lub wręcz wykluczona, nie będzie podstawy do sporu. Wystarczy zapis o pierwszeństwie nabycia udziałów, żeby pozbyć się wątpliwości. Dlatego zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią. Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, a także optymalizacji dokumentów podmiotów różnego typu. Z nami unikniesz nierzadko trudnych sporów korporacyjnych.

BIURO W POZNANIU

ul. Władysława Węgorka 20 lok. 05 60-318 Poznań

TELEFON

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00